Menu

Een prachtig geschenk

Sinds kort hangt er een prachtig schilderij in de vrijwilligersruimte van ons hospice. Een van onze gasten heeft dit zelf geschilderd en besloten het aan het hospice te schenken. Zij schreef de volgende boodschap op de achterkant van het schilderij;
Jullie weten niet, of misschien ook wel, hoe blij en dankbaar jullie mensen in deze fase van het leven maken.
Woorden schieten tekort. Daarom dit gebaar, met liefde gegeven.
Wij zijn ontroerd door dit mooie gebaar

Herdenking – Thema: Water

Afgelopen zaterdag organiseerden wij een herdenkingsbijeenkomst waarbij wij stilstonden bij
onze gasten die het afgelopen jaar in het hospice verbleven. Ook herdachten wij de mensen waarbij
wij thuis hebben gewaakt. Dit deden wij samen met hun naasten, onze vrijwilligers en collega’s.
Het hospice vrijwilligerskoor en verpleegkundige Frederike hebben een prachtige muzikale bijdrage geleverd.
Mooie woorden zijn gesproken. Een quote uit de speech van onze directeur Tjitske:
“zij die wij vandaag herdenken, hebben een steen verlegd, in een rivier op aarde. Zij weten dat zij nooit zullen zijn vergeten”
(uit het lied van Bram Vermeulen)
Overweging van directeur Tjitske Huender:

Overweging 2024

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Wie kent deze tekst niet
uit het lied van Bram Vermeulen. Het lied gaat verder met: het water gaat
er anders dan voorheen. De stroom van een rivier, hou je niet tegen, het
water vindt er altijd een weg omheen.

U hoorde ons koor het lied zojuist zingen. Het past bij een bijeenkomst
als deze en het wordt veel gebruikt. De woorden blijven mooi, ook als je
ze vaker hoort. Misschien juist wel als je ze vaker hoort. Het zijn geen
woorden alleen voor mensen die grote dingen hebben gedaan. Het zijn
juist woorden voor alle mensen, mensen zoals iedereen hier in de zaal.
En mensen zoals degenen die we vandaag herdenken. Want het is zo
met ieder mens en ieders leven. Iedereen verlegd in het leven een steen
in een rivier op aarde.

Vandaag herdenken we uw dierbaren, die ook ons in een korte tijd
dierbaar zijn geworden. We mochten even voor hen zorgen en u
bijstaan. En we zijn dankbaar dat we dat mochten doen en we zijn
dankbaar dat we vandaag nog weer met woorden en muziek en samen
met u bij hen kunnen stilstaan.

Vandaag herdenken we hier met elkaar. Maar herdenken is niet iets van
één dag en herdenken doe je niet altijd hardop. Herdenken doe je op de
bijzondere dagen, zoals een verjaardag een sterfdag of een feestdag.
Maar herdenken doe je het allermeest op de gewone dagen, op de
kleine vaak stille, momenten. Als je een liedje hoort, een geur ruikt, een
stemgeluid denkt te herkennen, een foto ziet of dat ene favoriete
koffiekopje (met die barst) tegenkomt. Nooit weet je wanneer de
gedachte aan een dierbare opkomt en het gemis meteen voelbaar is. Dat
is herdenken en dat is niet iets van één dag, van een maand of van een
jaar. Dat is iets dat altijd blijft.

Drie weken geleden woonden vele vrijwilligers, de coördinatoren en
ikzelf een lezing bij van de rouwdeskundige Manu Keirse. Manu Keirse
noemt het gemis en het verdriet een uiting van liefde, van verbinding.
Van de liefde die u heeft voor uw dierbare en ook de liefde die uw
dierbare voor u had. Van de verbinding die er samen was. Samen in die
rivier op aarde.

Het verdriet en deze liefde bewegen, net als het water in een rivier. Het
water stroomt en laat zich zonder enige weerstand door de rivier leiden.
Soms kabbelt de stroom zacht, soms kookt het water wild en botst het
tegen rotsblokken en dan is er weer een meer, kalm en ruim en met
prachtig uitzicht. Of de zon schijnt op de rivier en maakt het water warm
en schitterend. Een rivier zelf verzet zich niet tegen die natuurlijke
beweging. Als mens gaan we soms tegen de stroom van verdriet in, we
hebben het nodig om ertegen te vechten of het te verbergen. Soms zien
we door dat gevecht dan ook de stroom van de liefde en herinneringen
niet meer helemaal. De zon kan er dan niet meer op schijnen.
Water symboliseert alles wat in ons als mensen stroomt: verdriet, liefde,
blijdschap, verlangens, gevoelens, gedachten en emoties. Net als het
water, zijn deze soms kalm en vredig en op andere momenten juist
botsend en wild. En zoals geen twee rivieren hetzelfde zijn, zijn ook geen
twee mensen hetzelfde. Geen twee mensen denken op dezelfde wijze,
geen twee mensen voelen op dezelfde wijze. Geen twee mensen
rouwen op precies dezelfde wijze.

Het houvast zit in de natuurlijke beweging, net als bij een rivier. Laat je
dobberen op het water. De stroom van een rivier, hou je niet tegen, het
water vindt altijd een weg. Soms wordt de rivier te groot en dan is er
steun nodig, zoals een dijk. En zo vind ook het verdriet een weg door het
te laten stromen en door het te delen met elkaar. En door dijken te
bouwen van steun en warme woorden of professionele hulp. Maar het
verdriet vindt vooral een weg door te blijven spreken over degenen die
we ook vandaag herdenken. Dan stroomt de liefde in de herinneringen
en in de gedachten. En dan kan ook de zon weer op de rivier schijnen.
Daarom blijven we hardop de namen noemen en de verhalen vertellen.
Daarom herdenken we vandaag, maar zeker ook elke dag door te
luisteren naar muziek en naar mooie woorden en door gedachten aan
hen die we lief hebben. Daarom luisteren we straks bij de koffie en elke
dag weer naar elkaars verhalen. Want, zoals Manu Keirse zegt op de
vraag wat helpt er als iemand rouwt, wat kun je doen? “Je kunt luisteren,
en als je klaar bent met luisteren, kun je nogmaals luisteren en
nogmaals.”

Zoals ook de woorden uit het lied van Bram Vermeulen: “zij die wij
vandaag herdenken, hebben een steen verlegd, in een rivier op aarde.
Zij weten dat zij nooit zullen zijn vergeten. Zij leverden bewijs van hun
bestaan. Omdat, door het verleggen van die ene steen, de stroom nooit
meer dezelfde weg zal gaan.”

Lezing: Helpen bij verlies en verdriet

EEN STEUNENDE LEZING VOOR MENSEN MET DEZE ERVARINGEN!

Klik hier voor de uitnodiging voor deze lezing van 26 februari 2024

Manu Keirse, de Vlaamse rouw & verlies specialist van de lage landen gelooft niet meer in rouwverwerking. Verlies kun je volgens hem ‘hoogstens overleven’.

Verdriet is onvermijdelijk, ondanks dat wil ieder mens er het liefst ver van blijven. Sterker nog, we vermijden mensen in verdriet, omdat we niet goed weten hoe ermee om te gaan. We condoleren wel, maar die diepe verbondenheid, die voelen we niet meer. Manu Keirse wijst op het belang van vragen stellen; wat zou deze persoon vanuit zijn verdriet aan mij te zeggen hebben? Het gaat niet om wat jij te zeggen hebt. Mensen in verdriet hebben het allermeest behoefte aan iemand die naar hen luistert. En, ‘Luisteren is verdraaid moeilijk’, zegt Manu Keirse. ‘Je moet je echt inhouden’.

MeerVoormekaar heeft Manu Keirse gevraagd of hij zijn expertise op het gebied van rouw en verlies met ‘ons’ wil delen in Theater ‘t Mozaïek in Wijchen. Manu zal verschillende vormen van verlies aanstippen. Enkele voorbeelden hiervan zijn; partner, kind, levend en onrechtmatig verlies. Manu geeft zelfs de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan hem. Je krijgt in de pauze de gelegenheid om jouw vraag op een kaartje te schrijven en deze kan dan door hem voorgelezen en beantwoord gaan worden.

Daarnaast willen wij u de mogelijkheid aanbieden om op een later moment een van de workshops te volgen die gelieerd zijn aan de lezing van Manu Keirse. Deze zal plaatsvinden op woensdag 6 maart 2024 van 19.00 uur tot 21.00 uur. 

7 december: Nationale vrijwilligers dag

Op deze landelijke vrijwilligers dag zetten we in Nederland iedereen in het zonnetje die zich voor een ander of de wereld inzet.

Wij, coördinatoren, bestuur en directie willen alle, maar speciaal onze eigen vrijwilligers bedanken.

Voor al die duizenden uitgelokte glimlachjes, gedronken kopjes koffie, gesproken woorden, gegeven knuffels, steun aan de medemens, wijze raad, zorg en uurtjes inzet!

Zonder jullie geen Hospice en Thuiswaken Wijchen.

BEDANKT vrijwilligers!

Wat bijzonder dat jullie dit voor een ander doen

14 Oktober, Dag van de Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is vroegtijdige, passende zorg aan mensen met een aandoening waarvan zij niet genezen.

De dag voor de palliatieve zorg is bedoeld om aandacht te geven aan wat zorgverleners, vrijwilligers en artsen, kunnen betekenen in de laatste levensfase.

Leven toevoegen aan de dagen: mooie herinneringen maken, goede zorg en ondersteuning en begeleiding bij het naderende levenseinde.

In de regio werken we samen met huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen aan goede naadloze palliatieve zorg.

Als Hospice en Thuiswaken Wijchen zijn we er voor mensen thuis met goed opgeleide vrijwilligers die overdag en s’nachts thuis waken.

Zoals een van de familieleden zei: “jullie kwamen als sterren in de nacht voor mijn oma”
In Hospice Wijchen kunnen mensen de laatste periode van hun leven verblijven.

In de woorden van een familielid: een zes sterren hotel met allemaal engelen.

We nodigen u uit: Neem een kijkje binnen in het hospice.

 

Praat nu over morgen, meld u aan!

Praat nu over morgen
informatieve avond Hospice & Thuiswaken Wijchen
Donderdag 28 september 2023,
19.30 uur in zaal Sterrebosch
U bent van harte welkom!
Aanmelden voor deze interessante avond kan via deze link.

Een hospice is er voor de zorg en begeleiding van gasten en hun naasten in de laatste dagen van het
leven. Onze vrijwilligers die thuis waken bieden deze zorg bij de mensen thuis. Bijna niemand wil graag
nadenken of praten over deze fase in het leven. Dit is ook niet makkelijk. Als je hoort dat je zelf of een
dierbare niet meer beter zal worden, schrik je natuurlijk. En je hebt veel vragen: hoe lang gaat het
duren, hoe zal het verlopen, welke zorg is er dan?

Dan is er een hele keten van palliatieve zorg. Palliatieve zorg heeft als doel: zorgen dat jouw leven zo fijn en goed mogelijk blijft in de laatste levensfase. Want al wordt je lichaam niet meer beter, je leven kan nog veel te bieden hebben. Het helpt om erover na te denken en met elkaar over te spreken, ook als je niet ziek bent.

Over palliatieve zorg en Hospice & Thuiswaken Wijchen houden wij een informatieve avond.

Wij praten graag met u over de mogelijkheden, de huidige situatie en onze plannen voor de
toekomst.

Programma
19.30 – 20.00 uur  Ontvangst

20.00 – 20.45 uur Praat nu over morgen Gastspreker: Anne Marie Barkhuis, netwerkcoördinator Palliatieve zorg. Wat is palliatieve zorg en hoe is het geregeld in Zuid Gelderland

20.45 – 21.15 uur Hospice en Thuiswaken Wijchen: Verleden, heden, toekomst Tjitske Huender, directeur

21.15 – 21.30 uur Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen: de waarde van giften Fons Bartray, voorzitter Stichting Vrienden

21.30 – 22.30 uur Napraten met een drankje en een hapje

In verband met de organisatie is aanmelden nodig, dit kan via deze link (het zelfde aanmeldformulier is ook met de QR code te vinden):

Gulle gift van st. Vraag & Aanbod

Uit handen van burgemeester Renske Helmer, ontvingen we een prachtige gift van €1000,- van Stichting Vraag & Aanbod. Bij de feestelijke bijeenkomst in de Oase op Alverna werd een groot aantal Wijchense goede doelen in het zonnetje gezet en voorzien van een donatie. Zo draagt Vraag & Aanbod niet alleen bij aan een duurzamer gebruik van goederen, maar zorgt zij ook nog eens voor een mooie financiële aanvulling voor deze goede doelen.

Hospice en Thuiswaken Wijchen is erg blij met deze gulle gift. Financiële bijdragen zoals deze en van andere vaste donateurs, certificaathouders en vrienden, maken het mogelijk om de eigen bijdrage van cliënten zo laag mogelijk te houden, aldus Tjitske Huender, directeur van Hospice en Thuiswaken Wijchen. Donateur worden, kijk op www.vriendenhospicewijchen.nl

ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.