Menu

Organisatie

Buitenaanzicht Hospice Wijchen

Coördinatoren

De coördinatoren hebben zowel bij het Thuiswaken als in het Hospice de dagelijkse leiding in handen. Zij zijn de spil in de gang van zaken bij de VPTZ. Dit houdt in, dat zij zorg dragen voor de intake van de gasten, de contacten met de familie onderhouden en verantwoordelijk zijn voor verdere begeleiding in allerlei aspecten.

Ook het aansturen en inplannen van de vrijwilligers is de verantwoordelijkheid van de coördinatoren. Tevens zorgen ze voor de werving, training en begeleiding van deze vrijwilligers. De coördinatoren onderhouden ook de contacten met externe organisaties, en organiseren thema- en evaluatiebijeenkomsten. Zij hebben regelmatig overleg met de directeur.

De coördinatoren hebben een parttime dienstverband en worden betaald door de subsidie van de Rijksoverheid. Zij zijn bereikbaar via tel. nummer: 024 – 641 49 05 en per e-mail: info@hospicewijchen.nl

Fenna Husson
 • Fenna Husson
 • Coördinator
 • Wies Bos
 • Coördinator
 • Lizanne Bohmer
 • Dagcoördinator

Naast deze coördinatoren heeft Hospice en Thuiswaken Wijchen ook vrijwilligers die de coördinatoren waar nodig vervangen.

Directeur

Sinds 1 juni 2018 is Tjitske Huender directeur van Hospice & Thuiswaken Wijchen. Het gaat om een parttime functie van 2 dagen
per week. Tjitske heeft een rijke ervaring als leidinggevende, adviseur en beleidsmaker in de ouderenzorg.

In haar functie als directeur staat zij in contact met de landelijke branche organisatie VPTZ Nederland, het regionetwerk Netwerk
Palliatieve Zorg Zuid Gelderland (NPZZG) en collega organisaties.
Tjitske maakt deel uit van een lerend netwerk van collega hospice en thuiswaken organisaties.

Tjitske Huender
 • Tjitske Huender
 • Directeur

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

 • Patricia Bender (voorzitter)
 • Anja van Baardewijk-Joosten (secretaris)
 • Marieke Laurant-Leschot (penningmeester)
 • Agnes Schaap (zorg en organisatie)
 • Leo Schraven (zorg en organisatie)

Het bestuur is per e-mail bereikbaar: bestuur@hospicewijchen.nl

vlnr: Anja, Marieke, Leo, Jolette (bestuurslid t/m 2023), Patricia, Agnes

Reglement_VPTZ_vastgesteld-april2020

Beloningsbeleid

De directeur, de coördinatoren en huishoudelijke hulpen zijn in dienst van de Stichting. De Stichting is niet gebonden aan een CAO. Het bestuur is onbezoldigd.

Kwaliteit van onze ondersteuning en zorg

Bij Hospice en thuiswaken Wijchen geloven we dat de kern van de kwaliteit van ons werk is: het luisteren naar onze cliënten, gasten en hun naasten.

Samen met de deskundige verpleegkundigen van de ZZG sluiten de vrijwilligers en coördinatoren aan bij de wensen van cliënten en gasten. Dit wordt vastgelegd en geëvalueerd in het cliëntendossier van de verpleging en in het persoonlijk gastenplan.

De professionaliteit van onze vrijwilligers geven wij vorm met een basistraining en vervolg trainingen.  We evalueren regelmatig aan de hand van feedback van cliënten/gasten en hun naasten. En we vragen feedback van de vrijwilligers en evalueren de samenwerking met de ZZG.

Als organisatie maken we actief deel uit van het regionaal netwerk palliatieve zorg (NPZZG) en van een Lerend Netwerk met andere hospices. Het kwaliteitskompas van VPTZ Nederland gebruiken we als hulpmiddel om te werken aan inzicht in onze kwaliteit en een doorlopende cyclus van leren en verbeteren.

 

Klachtenprocedure

Hospice en thuiswaken Wijchen doet zijn best om eenieder zo goed mogelijk van dienst te zijn. Soms gaat er toch wel eens iets mis of kunnen zaken beter. Als dat zo is, willen wij het graag van u horen. Als u tijdens of na onze dienstverlening geen bevredigend antwoord op uw vragen krijgt, verbeterpunten niet naar uw idee worden opgepakt of u uw probleem niet met degene die het aangaat kunt of wilt bespreken, dan kunt u terecht volgens deze klachtenprocedure.

Stichting vastgoed

Vóór de totstandkoming van Hospice Wijchen heeft de stichting VPTZ twee zelfstandige stichtingen in het leven geroepen, te weten de stichting Vastgoed VPTZ Wijchen en de stichting Vrienden VPTZ Wijchen.

stichting Vastgoed: Simpel gezegd beheert deze stichting het gebouw van het hospice. De bestuursleden zijn: Paul Kokke (voorzitter) en Ronnie Reijnen (penningmeester), Agnes Schaap en John Scholten.

ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.