Menu

Thuiswaken

Buitenaanzicht Hospice Wijchen

Algemeen

Steeds meer mensen kiezen ervoor om in de laatste fase van hun leven thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, te zijn. Zij krijgen daarbij hulp van hun partner, kinderen, familie, vrienden en bekenden. Deze “mantelzorgers” bieden persoonlijke verzorging en begeleiding. De hulp aan een ernstig ziekte vraagt soms veel. Het vraagt emotioneel veel. Ook praktisch kan er een gebrek aan tijd zijn, vanwege bijvoorbeeld werk of de opvoeding van kinderen. En de nachtrust kan er onder lijden, waardoor het moeilijker vol te houden is. Voor ondersteuning in de laatste fase van het leven van uw naaste kunt u een beroep doen op de deskundige vrijwilligers van Thuiswaken Wijchen. Zowel overdag, ’s avonds als ’s nachts kunnen onze vrijwilligers u bijstaan. Thuiswaken Wijchen biedt ondersteuning in de gehele gemeente Wijchen, te weten in de dorpen Alverna, Batenburg, Balgoy, Bergharen, Hernen, Leur, Niftrik, Woezik en Wijchen.

foto VPTZ Nederland

foto VPTZ Nederland

Thuiswaken Wijchen bestaat sinds 1991 als Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Wijchen. Het doel van de stichting is “Op vrijwillige basis aanvullende hulp, ondersteuning en begeleiding bieden aan terminale patiënten hun partners en andere familieleden in de gemeente Wijchen, om het thuis te kunnen sterven mogelijk te maken”.

Hospice en Thuiswaken Wijchen zijn aangesloten bij de landelijke organisatie voor vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg: VPTZ Nederland.

(T)huis in de laatste levensfase

In dit prachtige filmpje van Eyes & Ears laten wij zien wat Hospice en Thuiswaken Wijchen voor u kan betekenen:

Voor meer informatie: neem gerust contact op.

Bekijk de folder over het thuiswaken. Contact
Thuiswaken folder

Hoe vraag ik Thuiswaken aan?

De aanvraag kan gedaan worden bij de dienstdoende coördinator
(tel. 024-6414905).

In de meeste gevallen gebeurt dit op uw verzoek, door uw huisarts, door uw thuiszorgorganisatie of het transferpunt van het ziekenhuis. U kunt ook zelf bellen. Na de aanvraag maakt de coördinator met u een afspraak en zij komt dan bij u thuis voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt besproken wat uw vraag is aan ondersteuning, of dit overdag is, ’s avonds of ’s nachts. De coördinator kan dan aangeven wanneer er vrijwilligers beschikbaar zijn en maakt met u een planning.

Regio en instellingen

Thuiswaken Wijchen zet vrijwilligers in, in de gehele gemeente Wijchen. Woont u buiten Wijchen dan kunt u een beroep doen op de Vptz-organisatie in uw woonregio. Heeft u daar vragen over, dan kunnen wij u ook doorverwijzen. Vrijwilligers van Thuiswaken Wijchen kunnen ook komen waken in verpleeginstellingen.

Indicatie

Voor de inzet van een Thuiswake is een indicatie van de behandelend arts nodig. Dit is een verklaring die door een arts wordt afgegeven waarin staat dat de arts inschat dat de levensverwachting niet langer dan 3 maanden is. Contra-indicaties zijn een ernstige psychische of verslavingsproblematiek (met onhandelbaar, bedreigend en weglopend gedrag) en de noodzaak van een complexe verpleegkundige zorg (die de reguliere thuiszorg niet kan bieden).

Kosten

Aan onze hulp zijn geen kosten verbonden. Dat wil echter niet zeggen dat onze organisatie niets kost. Subsidie van de rijksoverheid dekt onze kosten slechts gedeeltelijk. Wij vragen daarom bij de aanvang van een Thuiswake een eenmalige eigen bijdrage van €25,- excl. BTW voor de intake en organisatie. U kunt ons werk ook steunen met een altijd welkome gift waarvan wij bijvoorbeeld de opleidingen voor vrijwilligers kunnen bekostigen.

Wilt u meer informatie?
Neem contact op

Hoe is Thuiswaken geregeld?

Het belangrijkste wat onze vrijwilligers doen is “er zijn”. Zij zijn aanwezig bij de zieke en bieden de hulp die mantelzorger ook zou bieden zoals waken, drinken aanreiken, een gesprek.

Ons doel is om rust te brengen zodat de mantelzorger even de handen vrij heeft om boodschappen te doen, een bezoekje af te leggen, even tot rust te komen of rustig te slapen. Onze vrijwilligers bieden een helende hand, een luisterend oor en een wakend oog. Zij zijn goed opgeleid en gemotiveerd en respecteren altijd de privacy van de zieke en zijn/haar omgeving.

Mensen die elkaars handen vasthouden

De vrijwilligers bieden geen medische hulp of thuiszorg

Daarvoor kunt u een beroep doen op een thuiszorgorganisatie. Thuiswaken Wijchen werkt nauw samen met deze en andere professionele zorgverleners en instellingen die in de gemeente werkzaam zijn.

De vrijwilliger kan altijd een beroep doen op de thuiszorgorganisatie en op de dienstdoende coördinator.

Nazorg

Nabestaanden kunnen de coördinatoren uiteraard nog eens spreken over het verblijf van hun dierbare in het hospice en over hun eigen beleving. Van onze kant wordt zo’n gesprek als een evaluatief moment bijzonder op prijs gesteld.

Kaars

Voor de nabestaanden en betrokken vrijwilligers organiseert Hospice Wijchen eens per jaar een herdenkingsbijeenkomst. De inhoud en vorm van deze bijeenkomst kan heel verschillend zijn, juist omdat de nabestaanden en vrijwilligers daarbij een grote inbreng hebben.

Wij zijn altijd geïnteresseerd in uw ervaringen met onze zorg- en dienstverlening. Heeft u een compliment of verbeterpunt dan kunt u dat altijd kenbaar maken aan de coördinatoren, aan de directeur of aan het bestuur.

Neem contact op

Ervaringen van cliënten

Wij waren aan het waken bij mevrouw Jansen. Wij zijn er vele nachten en middagen geweest. Toen ik er de eerste keer kwam, was mevrouw nog helder en praatte nog wat. Mevrouw Jansen was een hele lieve, vriendelijk en hartelijke vrouw. Er was veel aanloop maar dat hoorde erbij, verzekerde haar dochter tegen ons. “Dat heb je in een dorp. De mensen willen allemaal nog even langskomen”. Langzaam ging de gezondheid van mevrouw achteruit. De tweede nacht dat ik er was, kwam de poes vanaf de bovenverdieping naar beneden. Zij keek me vragend aan. Wij maakten even kennis en toen sprong zij bij mevrouw op het bed. Voorzichtig liep zij langs het hoofd van mevrouw en liep verder over het bed tot zij haar plekje had gevonden. De hele nacht lag zij daar. Het was heel speciaal dat wij daar samen waren; de poes en ik. Samen aan het waken. Nog vele nachten hebben wij samen gewaakt. Ik vond het eigenlijk heel begrijpelijk, gezien vanuit het standpunt van de poes. Als ik zo’n lief baasje zou hebben, zou ik er ook bij blijven. Ik waakte die nacht bij een mevrouw in een verzorgingshuis in een van de kerkdorpen van de gemeente Wijchen. Het was zomer en ik was er om 23.00 uur op de fiets naar toe gegaan.

Mijn man had me weggebracht, want bij het mooie weer had hij voor het slapen gaan wel zin in een fietstochtje. Rond 03.00 uur die nacht overleed mevrouw. Vrij plotseling. Ik belde de dochter die met haar man kwam. En nadat wij nog even wat hadden zitten praten over hoe het allemaal gegaan was, wilden wij alle drie naar huis. Omdat mijn route een vrij eenzame weg is met veel bosjes langs de kant, fietste ik niet graag in het donker alleen naar huis. De schoonzoon bood echter aan om met zijn auto zachtjes achter mij aan te rijden. Ik fietste zo hard mogelijk om hen niet langer op te houden dan nodig was. Toen wij halverwege waren, schoot er plotseling uit een zijweggetje een politieauto, die dwars op de weg voor mijn fiets stilstond. Twee agenten sprongen eruit. De ene rende naar mij, de andere naar de auto van de schoonzoon. Ik moest lachen omdat ik me bedacht wat zij gedacht hadden. En inderdaad: “Mevrouw, wordt u achtervolgd?” Toen ik hun vertelde dat ik van een wake naar huis fietste en dat de chauffeur en zijn vrouw zo aardig waren om mij midden in de nacht te begeleiden, moesten de agenten ook lachen: “Mevrouw, wij dachten echt dat u werd achtervolgd; u fietste als een bezetene!” Ik bedankte hen voor hun oplettendheid en voor het feit dat zij over mij gewaakt hadden!”

Voor meer informatie: neem gerust contact op.

Bekijk de folder over het thuiswaken. Contact
Thuiswaken folder
ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.