Menu

Lezing: Helpen bij verlies en verdriet

EEN STEUNENDE LEZING VOOR MENSEN MET DEZE ERVARINGEN!

Klik hier voor de uitnodiging voor deze lezing van 26 februari 2024

Manu Keirse, de Vlaamse rouw & verlies specialist van de lage landen gelooft niet meer in rouwverwerking. Verlies kun je volgens hem ‘hoogstens overleven’.

Verdriet is onvermijdelijk, ondanks dat wil ieder mens er het liefst ver van blijven. Sterker nog, we vermijden mensen in verdriet, omdat we niet goed weten hoe ermee om te gaan. We condoleren wel, maar die diepe verbondenheid, die voelen we niet meer. Manu Keirse wijst op het belang van vragen stellen; wat zou deze persoon vanuit zijn verdriet aan mij te zeggen hebben? Het gaat niet om wat jij te zeggen hebt. Mensen in verdriet hebben het allermeest behoefte aan iemand die naar hen luistert. En, ‘Luisteren is verdraaid moeilijk’, zegt Manu Keirse. ‘Je moet je echt inhouden’.

MeerVoormekaar heeft Manu Keirse gevraagd of hij zijn expertise op het gebied van rouw en verlies met ‘ons’ wil delen in Theater ‘t Mozaïek in Wijchen. Manu zal verschillende vormen van verlies aanstippen. Enkele voorbeelden hiervan zijn; partner, kind, levend en onrechtmatig verlies. Manu geeft zelfs de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan hem. Je krijgt in de pauze de gelegenheid om jouw vraag op een kaartje te schrijven en deze kan dan door hem voorgelezen en beantwoord gaan worden.

Daarnaast willen wij u de mogelijkheid aanbieden om op een later moment een van de workshops te volgen die gelieerd zijn aan de lezing van Manu Keirse. Deze zal plaatsvinden op woensdag 6 maart 2024 van 19.00 uur tot 21.00 uur. 

7 december: Nationale vrijwilligers dag

Op deze landelijke vrijwilligers dag zetten we in Nederland iedereen in het zonnetje die zich voor een ander of de wereld inzet.

Wij, coördinatoren, bestuur en directie willen alle, maar speciaal onze eigen vrijwilligers bedanken.

Voor al die duizenden uitgelokte glimlachjes, gedronken kopjes koffie, gesproken woorden, gegeven knuffels, steun aan de medemens, wijze raad, zorg en uurtjes inzet!

Zonder jullie geen Hospice en Thuiswaken Wijchen.

BEDANKT vrijwilligers!

Wat bijzonder dat jullie dit voor een ander doen

14 Oktober, Dag van de Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is vroegtijdige, passende zorg aan mensen met een aandoening waarvan zij niet genezen.

De dag voor de palliatieve zorg is bedoeld om aandacht te geven aan wat zorgverleners, vrijwilligers en artsen, kunnen betekenen in de laatste levensfase.

Leven toevoegen aan de dagen: mooie herinneringen maken, goede zorg en ondersteuning en begeleiding bij het naderende levenseinde.

In de regio werken we samen met huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen aan goede naadloze palliatieve zorg.

Als Hospice en Thuiswaken Wijchen zijn we er voor mensen thuis met goed opgeleide vrijwilligers die overdag en s’nachts thuis waken.

Zoals een van de familieleden zei: “jullie kwamen als sterren in de nacht voor mijn oma”
In Hospice Wijchen kunnen mensen de laatste periode van hun leven verblijven.

In de woorden van een familielid: een zes sterren hotel met allemaal engelen.

We nodigen u uit: Neem een kijkje binnen in het hospice.

 

Praat nu over morgen, meld u aan!

Praat nu over morgen
informatieve avond Hospice & Thuiswaken Wijchen
Donderdag 28 september 2023,
19.30 uur in zaal Sterrebosch
U bent van harte welkom!
Aanmelden voor deze interessante avond kan via deze link.

Een hospice is er voor de zorg en begeleiding van gasten en hun naasten in de laatste dagen van het
leven. Onze vrijwilligers die thuis waken bieden deze zorg bij de mensen thuis. Bijna niemand wil graag
nadenken of praten over deze fase in het leven. Dit is ook niet makkelijk. Als je hoort dat je zelf of een
dierbare niet meer beter zal worden, schrik je natuurlijk. En je hebt veel vragen: hoe lang gaat het
duren, hoe zal het verlopen, welke zorg is er dan?

Dan is er een hele keten van palliatieve zorg. Palliatieve zorg heeft als doel: zorgen dat jouw leven zo fijn en goed mogelijk blijft in de laatste levensfase. Want al wordt je lichaam niet meer beter, je leven kan nog veel te bieden hebben. Het helpt om erover na te denken en met elkaar over te spreken, ook als je niet ziek bent.

Over palliatieve zorg en Hospice & Thuiswaken Wijchen houden wij een informatieve avond.

Wij praten graag met u over de mogelijkheden, de huidige situatie en onze plannen voor de
toekomst.

Programma
19.30 – 20.00 uur  Ontvangst

20.00 – 20.45 uur Praat nu over morgen Gastspreker: Anne Marie Barkhuis, netwerkcoördinator Palliatieve zorg. Wat is palliatieve zorg en hoe is het geregeld in Zuid Gelderland

20.45 – 21.15 uur Hospice en Thuiswaken Wijchen: Verleden, heden, toekomst Tjitske Huender, directeur

21.15 – 21.30 uur Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen: de waarde van giften Fons Bartray, voorzitter Stichting Vrienden

21.30 – 22.30 uur Napraten met een drankje en een hapje

In verband met de organisatie is aanmelden nodig, dit kan via deze link (het zelfde aanmeldformulier is ook met de QR code te vinden):

Gulle gift van st. Vraag & Aanbod

Uit handen van burgemeester Renske Helmer, ontvingen we een prachtige gift van €1000,- van Stichting Vraag & Aanbod. Bij de feestelijke bijeenkomst in de Oase op Alverna werd een groot aantal Wijchense goede doelen in het zonnetje gezet en voorzien van een donatie. Zo draagt Vraag & Aanbod niet alleen bij aan een duurzamer gebruik van goederen, maar zorgt zij ook nog eens voor een mooie financiële aanvulling voor deze goede doelen.

Hospice en Thuiswaken Wijchen is erg blij met deze gulle gift. Financiële bijdragen zoals deze en van andere vaste donateurs, certificaathouders en vrienden, maken het mogelijk om de eigen bijdrage van cliënten zo laag mogelijk te houden, aldus Tjitske Huender, directeur van Hospice en Thuiswaken Wijchen. Donateur worden, kijk op www.vriendenhospicewijchen.nl

ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.