Menu

Vriend worden

IMG 6736

Welkom bij vrienden van Hospice & Thuiswaken Wijchen

In december 2021 is het boek over de ontstaansgeschiedenis van het Hospice verschenen. Een prachtige terugblik over hoe het idee “we willen een hospice” binnen korte tijd met hulp van ontzettend veel Wijchense mannen en vrouwen en het Wijchense bedrijfsleven werkelijkheid werd.

Een schitterend verhaal met veel foto’s van bekende en onbekende Wijchenaren die allemaal hun steentje -soms letterlijk- hebben bijgedragen. Geschreven door Ton van Dillen één van de initiatiefnemers van het Hospice.

Met het aankopen van dit mooi uitgevoerde boek steun je het Hospice en Thuiswaken in Wijchen. Voor maar €12,50 wordt dit boek thuisbezorgd.

Word Vriend! (En ontvang het boek GRATIS)
Cover boek "Een dorpsgenoot laat je niet alleen sterven"

Of word Vriend vanaf €5 per maand en ontvang het boek GRATIS

Word Vriend!

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat Hospice en Thuiswaken Wijchen kan blijven bestaan en op een hoogwaardige manier zorg kan geven aan mensen in de laatste levensfase. Het draaiende houden van het hospice en thuiswaken is helaas niet vanzelfsprekend. Vanwege schaarse middelen en de afhankelijkheid van vrijwilligers, is de toekomst van het Hospice en Thuiswaken Wijchen spannend. We zijn daarom mede afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en van sponsoring en donaties uit de gemeenschap.

Vrienden van Hospice

Jouw steun is belangrijk

Jouw financiële bijdrage is belangrijk en helpt ons de exploitatie sluitend te maken. Deze bijdragen worden gebruikt voor de aanschaf van noodzakelijke voorzieningen in het gebouw waarvoor geen andere financiering gevonden kan worden. Maar bijvoorbeeld ook voor extra opleidingen van de vele vrijwilligers.

Je kunt op verschillende manieren financieel bijdragen, alle hulp is welkom:

Eenmalige schenking
Je kunt Hospice en Thuiswaken Wijchen financieel ondersteunen door een eenmalige gift over te maken op rekening
IBAN NL81 RABO 0130 3001 52 t.n.v. Stichting Vrienden van St VPTZ Wijchen

Periodieke schenking
Word Vriend en daarmee donateur  van Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen en laat automatisch maandelijks of jaarlijks een bedrag van je rekening afschrijven.

Periodiek schenken met Belastingvoordeel: certificaathouders
Wanneer je voor langere tijd periodiek doneneert is jouw donatie – groot of klein – volledig fiscaal aftrekbaar. Zo kun je ons helpen, zonder extra kosten, zonder rompslomp bij de notaris. Vrienden die op deze manier bijdragen noemen wij Certificaathouders.

Geven na leven (nalatenschap)
Je kunt ervoor kiezen om een deel van je bezittingen na te laten aan familie en een ander deel aan een goed doel. En waarom dan niet aan een lokaal goed doel zoals Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen? Nalaten is niet alleen voor mensen met een groot vermogen, maar voor iedereen, je bepaalt immers zelf hoeveel je nalaat. Wij zijn blij met elke nalatenschap, ongeacht de hoogte en handelen deze altijd zorgvuldig en respectvol af. Wanneer je dit overweegt moet je je wensen in een testament vastleggen bij een notaris.

Persoonlijk voorstel/Actie nalatenschap
Heb je plannen om een activiteit voor het goede doel te organiseren (sponsorloop, emballage-actie, collectie bij uitvaart). Wanneer je daarbij denkt aan Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen, dan denken wij graag met je mee.

Flyer vrienden
Download de flyer van:
Vrienden van Hospice Wijchen Downloaden

Periodiek schenken met belastingvoordeel: certificaathouders

Meer hulp voor hetzelfde geld?
Steun Hospice & Thuiswaken Wijchen met een periodieke schenking en laat de fiscus een steentje bijdragen.
Hospice & Thuiswaken Wijchen zorgt voor hulp in de laatste levensfase, hulp wanneer je het zelf niet meer kunt en het voor je dierbaren te zwaar wordt. Jij kunt ons helpen om die die zorg blijvend te kunnen bieden. Doe je dat via een periodieke schenking, dan is jouw donatie – groot of klein – volledig fiscaal aftrekbaar. Zo kun je ons helpen, zonder extra kosten, zonder rompslomp bij de notaris.

Hoe werkt het?
Met een periodieke schenkingsovereenkomst is jouw hele schenking belasting aftrekbaar. Je krijgt dan een deel van het geschonken bedrag terug van de Belastingdienst. Kies je ervoor dat belastingvoordeel óók te doneren – geheel of gedeeltelijk – dan help je ons om nog betere zorg te bieden, terwijl jij netto hetzelfde betaalt.

Hoe kan dat?
Als je voor periodiek schenken kiest, dan steun je de Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen minimaal 5 jaar lang met een vast bedrag. Handig, want je hebt er geen omkijken meer naar en het wordt beloond met belastingvoordeel. Het voordeel van een op deze manier vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel van 1% geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is volledig aftrekbaar, wat betekent dat de fiscus 37,1% of 49,50% van de gift aan je ‘terugbetaalt’. Dit percentage is afhankelijk van jouw bruto-inkomen.

 Voordelen van periodiek schenken

 • Je ondersteunt structureel het werk van Hospice & Thuiswaken Wijchen bij de hulp in de laatste levensfase;
 • Je kunt jouw gift jaarlijks volledig aftrekken van de belasting;
 • Je kunt zelfs meer schenken aan Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen zonder dat je dit netto extra geld kost;
 • Je gift komt geheel ten goede aan ons, omdat wij dankzij onze ANBI-status geen schenkbelasting betalen.

Hoe regel ik dat?

Je kunt het op twee manieren regelen:

Met hulp van Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen. Neem contact op met onze penningmeester via een telefoontje naar het Hospice Wijchen (024- 6414905) en vraag dan om teruggebeld te worden, of vul ons contactformulier in. Een email sturen naar vrienden@hospicewijchen.nl kan uiteraard ook.

Doe-het-zelf in vijf simpele stappen.
In vijf simpele stappen regel je zelf een periodieke schenking:

 1. Bepaal welk bedrag per jaar je wilt doneren, eventueel inclusief (een deel van) je belastingvoordeel. Betaling kan per jaar, per kwartaal of per maand.
  Via deze site kun je het belastingvoordeel in jouw situatie berekenen;
 2. Vul de periodieke schenkingsovereenkomst in: print het formulier uit, voer alle gegevens in en zet je handtekening eronder;
 3. Scan het formulier (of maak een foto) en stuur het per e-mail naar vrienden@hospicewijchen.nl.Per post naar ons opsturen mag natuurlijk ook:
  Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen
  Fazantstraat 66
  6601 BP Wijchen
 4. Wij voorzien de schenkingsovereenkomst van een transactienummer en handtekening en retourneren deze aan jou.
 5. Geef je schenking als aftrekpost op voor de inkomstenbelasting.

Welke gegevens vul je in op je belastingaangifte?

Je kunt je schenking als aftrekpost opgeven voor de inkomstenbelasting, onder ‘persoonsgebonden aftrekposten’.
Vink in box 1 bij ‘aftrekposten’: giften aan. Vervolgens vul je het bedrag van de schenking in bij ‘bedrag van de periodieke giften’.
Bij ‘transactienummer’ vul je het nummer in dat wij hebben genoteerd op de geretourneerde overeenkomst.
Bij ‘fiscaal (RSIN) nummer’ vul je het RSIN nummer in van Stichting Vrienden van Hospice Wijchen*: 853140601
Alle giften die je aan ons doet na het afsluiten van de overeenkomst tellen als periodieke gift en zijn aftrekbaar.

Alvast heel erg bedankt voor je (extra) steun!

Geven na leven

Maak het verschil met je nalatenschap

Wil je een gift nalaten aan de Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen?

Dan investeer je in een (T)huis in de laatste levensfase. 

Je kunt ervoor kiezen om de Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen als begunstigde op te nemen in je testament. Je laat dan (een deel) van je erfenis na aan de Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen. Dan besteden we dit geheel aan het voortbestaan van Hospice en Thuiswaken Wijchen voor liefdevolle zorg in de laatste levensfase.

Download folder

 • Wat is een nalatenschap?

  Een nalatenschap is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand bij zijn/ haar overlijden achterlaat. Denk aan een huis, meubilair, banksaldi maar bijvoorbeeld ook een lening bij de bank.

 • Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat?

  Wordt iemand erfgenaam dan krijgt hij of zij een percentage van alle bezittingen en schulden en heeft inspraak bij de afwikkeling van de erfenis. Krijgt iemand een legaat dat gaat het om specifieke goederen, meestal een bepaalde som geld, maar soms ook een object zoals een huis, sieraad of schilderij. De erfgenamen moeten het legaat overdragen aan de door jou benoemde begunstigde.

 • Wat gebeurt er als ik niets regel?

  Als u geen testament opstelt, gaat je gehele nalatenschap automatisch naar je wettelijke erfgenamen (echtgenoot en/of familieleden). In je testament leg je vast wie wat erft, wie je begrafenis regelt en wie je nalatenschap afwikkelt.

 • Kan ik mijn testament wijzigen?

  Een testament maak je niet altijd meteen voor de rest van je leven. Als je situatie verandert, kun je het testament op elk gewenst moment bij de notaris laten bijstellen. Het is sowieso aan te raden om regelmatig te kijken of je testament nog aan je wensen én aan alle wettelijke vereisten voldoet.

 • Welke mogelijkheden zijn er als ik wil nalaten aan de Vrienden van Hospice en Thuiswak en Wijchen?

  Er zijn verschillende mogelijkheden om (een deel van) je nalatenschap aan de Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen na te laten. In je testament bepaal je wie erfgenaam wordt of een legaat krijgt.

  Erfgenaam: Je kunt de Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen voor een deel of helemaal als erfgenaam benoemen in je testament. De stichting ontvangt dan, net als eventuele andere erfgenamen, een percentage van je erfenis.
  Legaat: Een legaat in je testament wordt het meest gebruikt als je een vast bedrag wilt geven. Het is eigenlijk een schenking na overlijden. Een goede optie als je heel precies wilt vastleggen wát je geeft.

 • Betaal ik belasting over het bedrag wat ik wil nalaten?

  De Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dit betekent dat als je nalaat aan Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen er niets naar de belasting gaat. Je nalatenschap is dus voor 100% inzetbaar voor het werk van Hospice en Thuiswaken Wijchen voor de hulpbehoevende mensen in hun laatste levensfase!

 • Benodigde informatie voor de notaris?

  Indien je de Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen in je testament wilt opnemen, kun je de volgende gegevens aan de notaris doorgeven:
  Stichting Vrienden van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Wijchen*, gevestigd te Wijchen, Fazantstraat 66, 6601 BP Wijchen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58 689 753 en als ANBI-stichting geregistreerd onder RSIN 853140601.

  (* ” Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen” is onze werknaam.)

Meer informatie?
Wil je meer weten over “Geven na leven” aan de Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen? We hebben een speciale flyer gemaakt over dit onderwerp die je hier kunt aanklikken. Maar je kunt ook contact opnemen met een van onze (vrijwillige)bestuursleden. Dat kan via een terugbelverzoek aan het Hospice Wijchen (telefoon 024-6414905).  Of stuur het contactformulier naar ons.

Jaarrekening / Jaarverslag Vrienden

De Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen spannen zich in om extra geld in te zamelen, zodat de exploitatie van het Hospice Wijchen gedekt is en de kwaliteit van het werk in het Hospice en bij het thuiswaken op een hoog niveau blijft. Met de publicatie van onze jaarrekening en ons jaarverslag willen wij volledig transparant verantwoorden hoe wij met het ingezamelde geld omgaan.

De bestuursleden zijn ook vrijwilligers uit de Wijchense samenleving en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden (behoudens gemaakte onkosten). De financiële middelen van de Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen zijn bestemd om ook op de lange termijn de exploitatie van ons hospice te garanderen.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting zijn volgens de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de belasting.

Hieronder kun je de recente jaarrekeningen en jaarverslagen van de Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen downloaden.

 • 2023 Jaarrekening
 • 2022 Jaarrekening
 • 2022 Bestuuursverslag
 • 2021 Jaarrekening
 • 2021 Bestuursverslag
 • 2020 Jaarrekening
 • 2020 Bestuursverslag
 • 2019 Jaarverslag
 • 2019 Jaarrekening
 • 2021 Anbiformulier
 • ANBI STATUS

  De Stichting Vrienden van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Wijchen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd onder RSIN 853140601.

  Dit betekent dat je een gift aan de stichting kunt aftrekken van de belasting. En waarom zou dat niet een gift zijn aan een lokaal goed doel.

  Wordt jij ook vriend van Hospice Wijchen?

  Word vriend!

  Dit zijn de mogelijkheden om Vriend van Hospice en Thuiswaken Wijchen te worden.

  Meer informatie
  ANBI Status

  De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

  VPTZ

  Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.