Menu

Nieuwe voorzitter voor Hospice en Thuiswaken Wijchen

Op 11 januari heeft Rob Jeurissen zijn taken als voorzitter van het bestuur van hospice en thuiswaken Wijchen overgedragen aan Patricia Bender.

Met groot enthousiasme Ontwerp zonder titel 1en deskundigheid heeft Rob Jeurissen de afgelopen jaren het bestuur van Stichting vrijwilligers palliatieve zorg (VPTZ) Wijchen geleid. Beter bekend als Hospice en Thuiswaken Wijchen. Rob heeft mede aan de wieg gestaan van de bouw van het hospice. Onder zijn deskundige leiding en enorme betrokkenheid bij de Wijchense samenleving is het hospice en de totale organisatie gegroeid van een pioniersorganisatie naar een begrip in Wijchen.

Met het bereiken van het einde van zijn zittingstermijn (9 jaar) is voor Rob het moment gekomen om zijn taak over te dragen. Het bestuur heeft Patricia Bender benoemd als nieuwe voorzitter. 

Patricia woont in Wijchen en werkt al ruim 30 jaar in verschillende functies in de ouderenzorg. Begonnen als wijkverpleegkundige, heeft zij daarna verschillende leidinggevende functies vervuld in Gelderland en Brabant. Patricia Bender: “Voor mij is een leidend principe dat ik voor kwetsbare mensen kwaliteit van leven in onze samenleving wil realiseren. Daar past ook zorg in het laatste stukje van het leven bij. Vanuit verschillende perspectieven kunnen we van betekenis zijn voor de kwetsbare mensen in onze samenleving in hun thuissituatie en als het er geen alternatieven (meer) zijn in een omgeving zoals het hospice.

Met de benoeming van Patricia Bender als voorzitter gaat het bestuur door op de ingeslagen weg om haar mensgerichte aanbod van vrijwillige palliatieve zorg in Hospice Wijchen en bij mensen thuis in Wijchen en in de regio duurzaam voort te zetten. Daarnaast wil de stichting met haar kennis van aandacht en zorg in de laatste levensfase een bijdrage leveren aan het gesprek in de samenleving over waardig en trots leven en waardig en trots sterven.

ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.