Menu

Boek

“Een dorpsgenoot laat je niet alleen sterven”

Op 10 december ontving Burgemeester Van Beek het eerste exemplaar van een bijzonder boek. De beide besturen van de stichting VPTZ Wijchen en van de stichting Vrienden Hospice en Thuiswaken Wijchen schenken de burgemeester het eerste exemplaar van het boek ‘Een dorpsgenoot laat je niet alleen sterven’.

Burgemeester boek
Het is een boek over het ontstaan en over de eerste vijf jaar van hospice Wijchen. In het rijk met foto’s geïllustreerde boek gaat de schrijver, Ton van Dillen, terug naar donderdagmiddag 17 januari 2008, toen tijdens een studiebijeenkomst in het nog niet gerestaureerde kasteel het idee werd geopperd om in Wijchen een hospice te openen. Hoe vervolgens vele Wijchenaren dit idee omarmden en gedurende enkele jaren de handen ineensloegen om het plan te realiseren. Gepensioneerde bouwvakkers die hun troffels en hamers weer uit de schuur haalden en de steiger opgingen, twee bevlogen uitvoerders en een bouwpastoor die meer in de Fazantstraat waren dan bij hun vrouw thuis, bedrijven en instellingen die voor een appel en een ei hun diensten ter beschikking stelden en samen de klus klaarden, certificaathouders en donateurs die diep in hun buidel tastten, bestuur met coördinatoren en vrijwilligers die enorm veel tijd en energie stopten in de gewenste organisatie en in de aankleding van het gebouw. En dan is het gebouw klaar, is er een enorm feest met maar liefst twee Open Dagen, wordt er schoongemaakt en kan het eigenlijke hospice-werk beginnen.

 

Hoofdstuk 2 beschrijft het reilen en zeilen van zowel het hospice als van de sectie thuiswaken. Wat gebeurde er in die ruim zes jaren tussen 2015 en 2021? Hoe werden de gasten centraal gesteld en liefdevol en met respect voor elk individu verzorgd? Hoe reageerden nabestaanden op de geboden huisvesting en hulp? Hoe ontwikkelde zich de organisatie en hoe was de interne samenwerking en de samenwerking met derden? Geïnteresseerde lezers krijgen een kijkje in de keuken en achter de schermen. Zij zien en lezen hoe bestuur, coördinatoren en vrijwilligers zich inspanden om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden en – waar dat kon – te verbeteren. Hoe zij zich inspanden om het gebouw een nog warmere uitstraling te geven en hoe de klusgroep de tuintjes deskundig verzorgt en het interieur spic & span houdt.

In het laatste hoofdstuk wordt naar de toekomst van het hospice en het thuiswaken gekeken. Weliswaar is zo’n toekomst altijd onzeker – het hoofdstuk is vandaar ook korter dan de eerste twee-maar een aantal trends in de palliatieve en terminale zorg zijn wel te noemen. Bestuursleden, de directeur, de coördinatoren en enkele vrijwilligers hebben naar deze toekomst gekeken en daar hun mening over gegeven. De lezer kan er zijn voordeel mee doen; vroeg of laat!

Alle vrijwilligers van Hospice en Thuiswaken Wijchen krijgen het boek ‘Een dorpsgenoot laat je niet alleen sterven’ als cadeau van de beide bovengenoemde besturen. Voor andere Wijchenaren en geïnteresseerden is het boek voor €12,50 te koop. Stuur hiervoor een mail met yuw adresgegevens aan vrienden@ hospicewijchen.nl.

blauwe balk witter

ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.