Menu

Mag ik wel op bezoek komen?

Herkent u dat? De zoektocht naar welke coronaregel nu waar geldt en wanneer?

Het is niet meer te volgen af en toe. Wij snappen dat mensen zich afvragen hoe het nu zit met de regels in ons hospice en bij het thuis waken. In dit artikel willen we u uitgebreid informeren. Dan weet u hoe wij er mee omgaan.

Binnen Hospice en thuiswaken Wijchen wegen we steeds heel zorgvuldig af. Welke maatregelen nemen we om onze gasten en hun bezoekers, onze vrijwilligers en onze medewerkers te beschermen tegen besmetting met corona. En welke ruimte geven we daarbinnen aan de nabijheid en warmte die zo nodig is in de laatste dagen van iemands leven.

Het is moeilijk om deze besluiten te nemen, omdat het ingaat tegen onze waarden voor warme en menselijke zorg. Maar we doen het wel, omdat alleen dan de vrijwilligers veilig kunnen blijven komen en wij mensen kunnen blijven bijstaan in hun laatste levensdagen.

Binnen hospice en thuiswaken Wijchen volgen we de algemene richtlijnen van het RIVM.

  • Voor bezoek en vrijwilliger geldt: heb je klachten, blijf thuis.
  • We zorgen voor goede basishygiëne, vooral goede handhygiëne en hoesthygiëne.
  • We houden 1,5 meter afstand waar het kan.
  • Voor opname in het hospice of inzet van thuis waken worden de cliënten getest op corona en de uitslag moet negatief zijn.
  • Bij besmetting met corona tijdens verblijf in het hospice wordt de gast overgeplaatst naar een speciale corona afdeling.

In lijn met de landelijke en regionale maatregelen hebben we besloten om ook binnen Hospice en Thuiswaken Wijchen preventief te gaan werken met mondneusmaskers.l Alle medewerkers en vrijwilligers dragen een mondneusmasker. Ook van bezoek vragen we om mondneusmasker te dragen tijdens hun bezoek in het hospice.

Er mag altijd bezoek komen in het hospice. Afhankelijk van de veiligheidssituatie in de regio maken we daar wel afspraken over. In speciale situaties en wanneer de gast in de stervensfase komt kunnen de gemaakte afspraken niet toereikend zijn. Dan worden door de coördinator maatwerkafspraken gemaakt. Hierbij wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de gast en diens familie zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van de vrijwilligers en medewerkers.

We blijven de regelingen steeds evalueren in de praktijk en aan de hand van nieuwe inzichten of landelijk en regionaal beleid. Bij de ingang van het hospice is te zien welke maatregelen er gelden. Bij de aanvang van het verblijf in het hospice of een inzet in de thuis situatie wordt de gast en familie uitgebreid ingelicht over de maatregelen die gelden.

ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.