Menu

We gaan weer open

Vanaf dinsdag 1 september kunnen er weer gasten ontvangen worden in Hospice Wijchen.

Juist in deze tijd is duidelijk geworden dat het van zeer grote waarde is dat er een warm (t)huis is in Wijchen, zodat mensen niet in eenzaamheid hoeven te sterven. Het is ook het streven om de inzet van vrijwillige wakers thuis weer snel op te kunnen starten. In april moest het hospice haar deuren noodgedwongen sluiten, omdat er nog onvoldoende kennis en middelen beschikbaar waren om de veiligheid van onze gasten en vrijwilligers te waarborgen. Een groot deel van de vrijwilligers behoort zelf tot de risicogroep van het coronavirus. 

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan maatregelen om weer veilig op te kunnen starten. Met de richtlijnen van het RIVM en afspraken met de ZZGzorggroep kunnen we de veiligheid bieden die nodig is om weer open te gaan. Voorwaarde vooraf is dat de gast bewezen geen corona heeft.
Bezoek is gewoon welkom. Voor de veiligheid worden hier op maat afspraken over gemaakt. 

Voor de warme zorg voor onze gasten, thuis en in het hospice, willen we graag in contact komen met nieuwe (tijdelijke) vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers is de komende tijd nog niet beschikbaar.
Daarom hebben we extra handen nodig. Ben jij die vrijwilliger die weet hoe belangrijk het is dat er warme zorg, aandacht en ondersteuning is in de laatste levensfase? Kom ons team dan versterken zodat we dit samen mogelijk kunnen maken.

Wil je meer weten over opname in het Hospice of het werken als vrijwilliger bij het Hospice, neem
dan gerust contact op met onze coördinatoren.

ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.