Menu

Nieuwsbrief Mei 2016

Hospice Wijchen Mei 2016

Deze keer:

  • Voorwoord
  • Om te beginnen
  • Bijeenkomsten
  • Acties en activiteiten
  • Tot slot
 

Website

www.hospicewijchen.nl

 

Blijf op de hoogte:

Friend on Facebook Facebook
Follow on Twitter Twitter
Hospice Wijchen

Voorwoord…

Beste Test Voornaam,
 

Eigenlijk had deze nieuwsbrief veertien dagen eerder moeten verschijnen maar ik had het in deze periode te druk met in de handen blazen, met wrijven, trappelen en kruidenthee, met muts, handschoenen en pantoffels. Brrr. Wat was het bar koud op de Lentefair en de Duurzaamheidsmarkt. Zo koud tijdens het potje tennis en de lange wandeling rond de meer. Vroeger deed je dan de handen diep in de broekzakken, dronk je warme koffie of een Friese Berenbrug maar volgens de dokters Corrie en Deen zijn dat lapmiddelen, waarmee je van de regen in de drup komt. En dan ben je in feite nog verder van huis. De kou is – tot de toekomende tijd – nu echter voltooid verleden. 

Tijd dus om deze brief te schrijven. Tijd om u te vertellen, dat Hospice Wijchen al weer een jaar bestaat (oud nieuws!) en dat wij daarom twee bijeenkomsten organiseren (nieuw nieuws!). Een van die bijeenkomsten – op vrijdagmiddag 8 juli – zal gaan over de impact en de maatschappelijke meerwaarde van een hospice en is bestemd voor beleidsmakers, politici, zorgverzekeraars, enz. De andere bijeenkomst – op woensdagavond 1 juni – is voor u interessanter. Deze avond nodigen wij allen, die zich bij het hospice betrokken voelen, van harte uit om naar ’t Mozaïek te komen. Op deze plek ga ik er niet méér over schrijven. U krijgt binnenkort namelijk een uitnodiging met het bijbehorende programma in uw digitale brievenbus. Wel wil ik zeggen: vergeet dan niet om u op te geven, want vol = vol. Woensdagavond 1 juni in ’t Mozaïek. Het belooft een interessante en bovenal fijne avond te worden en de koffie/thee staat nu al (bijna) voor u klaar!

Erg fijn was ook dat enkele weken voor Pasen een groepje leerlingen van de nabij gelegen Buizerdschool tijdens de speelpauze naar Hospice Wijchen kwam gewandeld. De een droeg trots een grote tas, de anderen blijmoedig de verantwoordelijkheid. Een cadeautje namens de hele klas! Onze huismeester Guus heeft de mooie tekeningen vakkundig in de huiskamer opgehangen. Zij zorgen voor een warme sfeer en voor kleur in het leven. 
 

Maar leest u nu snel door, want in deze nieuwsbrief vindt u méér interessant nieuws. Ik wens u bij voorbaat een aantal prettige minuten.

Ton van Dillen

Om te beginnen

Een paar cijfers:
In het eerste jaar van ons bestaan hebben wij in het hospice 50 gasten ontvangen. Van hen zijn 3 gasten dusdanig opgeknapt, dat zij uit het hospice zijn vertrokken om weer elders te gaan wonen. Ze zijn alle drie inmiddels overleden.
We hadden in 2015 een gemiddelde bezettingsgraad van 70 %. Onze gasten verblijven gemiddeld 46 dagen in het hospice en de gemiddelde leeftijd van onze gasten is 71 jaar.

Dat onze vrijwilligers van alle markten thuis zijn, weten onze gasten, weten zijzelf en weten wij stiekempjes ook. Maar onlangs stond bij twee vrijwilligsters ’s avonds het zweet toch op hun voorhoofd. Een van de gasten had namelijk zijn kanariepietje Peter mee naar het hospice gebracht. Geen punt en zelfs fijn. Vreemd was wel dat Peter geen riedeltje floot (hij moest nog wennen!) en ook niet op z’n stokje ging zitten. Na inspectie bleken zijn (haar?) nagels zó lang, dat zij daarvoor een belemmering waren. Beide vrijwilligsters gingen niet bij de pakken neerzitten. Zij keken elkaar aan, pakten pietje en een schaartje en pedicuurden met overgave, een tikkeltje bibberende knieën en met de zenuwen in de keel. Na afloop keek Peter hen vanaf het stokje dankbaar aan. Fluiten deed ie echter nog niet.

In deze periode hebben wij twee initiatiefnemers in het land kunnen informeren over de wijze waarop in Wijchen het hospice gerealiseerd kon worden. Het betreft een initiatief in Zuid Holland en een in Zuid Limburg. Van harte hopen we, dat zij met onze gegevens uit de voeten kunnen en dat het hen lukt om in hun regio’s ook een hospice op te zetten.

Bijeenkomsten

Woensdagochtend 13 april was het om 09.30 uur in het gebouw van de Brede School Noorderlicht aan de Roerdompstraat een drukte van jewelste. Waarschijnlijk denkt u: “Logisch, de leerlingen hadden les”. Dat was zo maar behalve de leerlingen en hun –krachten was er ook nog een 50-tal dames van de Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen. Zij hadden ons gevraagd iets over het Hospice te vertellen. Langs drie kanalen (de ontstaansgeschiedenis van Hospice Wijchen, de doelstelling en het functioneren van een hospice, en de werkzaamheden van de vrijwilligers) hebben wij – Franka Bakker, Ineke de Jong en Ton van Dillen – dat duidelijk proberen te maken. Heel leuk om de aandacht en interesse van al die dames te zien; zij bléven nieuwsgierig en vragen stellen! Een van hen – misschien wel de jongste en in ieder geval met de meeste blos op haar wangen – wilde al vast een plekje in het hospice reserveren. Wij hebben gezegd dat zij nog eventjes moet wachten.

In het jaar 2015 mochten onze vrijwilligers, zowel in het hospice als thuis, voor heel veel mensen iets betekenen. In het hospice was dit -zoals gezegd- voor 50 gasten en in de thuissituatie voor 27 mensen. Hen allen wilden wij graag in een mooie bijeenkomst herdenken. Maanden geleden is een groep van zeven vrijwilligers na gaan denken over de invulling hiervan. Daarnaast werd een hospice koor opgericht! En het resultaat van urenlange voorbereidingen mocht er zijn.
Op zaterdag 12 maart kwamen zo’n 150 mensen bijeen in de Schakel. Familieleden, naasten en vrijwilligers waren gekomen om stil te staan bij het overlijden van een geliefd persoon.
Het Hospice koor zong prachtig, een geweldig resultaat in zo’n korte tijd! Er werden gedichten gelezen, geluisterd naar muziek. Kaarsen werden ontstoken en prachtige woorden uitgesproken. Het werd een zéér indrukwekkend geheel! Na afloop was er koffie met eigengebakken sterrenkoekjes en er was gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.

Het Hospice koor met fluitiste voor het eerst in actie o.l.v. de dirigente/pianiste 

Kaarsjes voor de 77 dierbaren die zijn overleden. Zij blijven leven in onze herinnering.

De vrijwilligers Ricy Loeffen en Harrie Krebbers zorgden voor de koffie

In Wijchen is een aantal mannen druk in de weer met de oprichting van een Tafelronde. Voor niet-ingewijden: “een Tafelronde is een vereniging voor mannen tussen de 18 en 40 jaar, die kennis en ervaring willen delen, zich willen blijven ontwikkelen en ontplooien en ondertussen hun expertise en tomeloze energie willen inzetten voor het goede doel”.  Eerbiedig gezegd, dus te vergelijken met een Lions Club maar dan een heel tikkeltje jeugdiger. 
Deze Tafelronde Wijchen i.o. zocht contact met onze voorzitter Rob Jeurissen en zij vonden elkaar met als gevolg: het eerste goede doel van deze mannen is het hospice. En of het een direct gevolg is van dit contact met Rob (een niet onverdienstelijk amateurcoureur) …. de vereniging komt al op zaterdag 7 mei a.s. in actie, wanneer de Giro d’Italia door Batenburg dendert. Enfin, u hoort er nog nader over!

Diezelfde Rob Jeurissen heeft op verzoek van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland op 1 maart jl. in Kalorama een inleiding gehouden over Hospice Wijchen. Het doel van de bijeenkomst was de onderlinge samenwerking op het terrein van palliatieve zorg in de regio. 

Zaterdag 2 april werd in de Jaarbeurs te Utrecht de jaarlijkse Huisartsenbeurs gehouden. Voor heel veel huisartsen en doktersassistenten is deze beurs dé plek om hun kennis te verfrissen, collega’s te ontmoeten en bij de stands eens te kijken, wat er zoals aan innovatieve producten is ontwikkeld. Op deze beurs staan tevens diverse stands van patiënten- en belangenorganisaties. Ook VPTZ Nederland had een stand gehuurd. Voor de bemensing ervan deed de VPTZ een beroep op onze stichting en dus togen Toos van Peursem, Richard Binnendijk en Ton van Dillen die dag richting Domtoren. Het was prettig te ervaren dat de huisartsen weet hebben van Thuis Waken en van een hospice. Bij de doktersassistenten is dit veel minder het geval. Of dat laatste ook voor de gemeente Wijchen geldt? Dat moeten we zeker nagaan.

Acties en activiteiten

Op 15 januari jl. zijn de vrijwilligers Paul en Jeanine van ‘Wens in beweging Limburg’ vanuit Hospice Wijchen op pad geweest met een ernstige zieke 61 jarige gast. Hun verslag:  “Meneer wilde naast het bezoeken van zijn schoonvader en het naar school brengen van zijn jongste kind graag nog een keer naar zijn huis in Nijmegen. Het lukte echter niet om meneer op een comfortabele manier de trap op te tillen. Onze vrijwilligers namen vervolgens contact op met de Brandweer Nijmegen, die meteen ter plaatse kwam om te helpen bij het realiseren van meneer zijn wens. Brandweer Nijmegen bedankt, jullie zijn toppers!”

Elke woensdag zijn de mannen van de tuin- en klusgroep in weer en wind present. Zij zien het onkruid nog vóór die de kop opsteekt en een schilderij nog vóór die scheef hangt. Daarnaast zijn zij druk doende met honderden bloembollen, met de aanleg van paden en paadjes, met schaaf- en timmerwerk en met moeilijke dingen waarvan ik de naam niet ken; laat staan kan onthouden. Ook zijn zij zwaar in voor overleg, gedachtewisseling en lichtere social talk. Maar dat laatste doen zij bij de koffie, de cappuccino en om nog ‘efkus ut letste neis’ door te nemen. Feit is dat het hun goed bevalt en dat wij hen absoluut niet kunnen missen. 

Toon (links) en Guus tijdens een werkbespreking. Tête-à-tête. 

Twee jaar geleden nam Marijke Jansen, medewerkster bij de ZZG, met steun van de directie het initiatief om in alle locaties van de ZZG een collectebus voor het hospice te plaatsen. Deze bussen werden – met een mooie opbrengst – enkele keren geleegd tot wij medio 2015 het besluit namen met deze actie te stoppen. Groot was dan ook de verbazing, toen op 3 februari jl. St. Jozef belde: “Er staat hier nog steeds een busje en volgens mij zit er zelfs nog geld in!” Dus direct op de fiets gestapt en het busje opgehaald. De opbrengst van deze onverwachte laatkomer was: € 70,96.

Zes 4e jaars leerlingen van het Maas Waal College hebben in de afgelopen periode een campagne gemaakt voor het hospice. Hun opdracht was om voor een filmpje van enkele minuten te zorgen, waarin zij op een boeiende manier aan leeftijdgenoten uitleggen wat Hospice Wijchen nou eigenlijk is. Ons inziens zijn zij met dit filmpje en met hun presentatie in een volle aula zeer geslaagd.

Vijf van de zes leerlingen geven voor alle medescholieren een toelichting in de aula.

Zaterdagmiddag 27 februari jl. was het erg druk in de gezellige Huiskamer van Wijchen; anders gezegd in het Mozaïek. Kringloopwinkel Vraag & Aanbod schonk op die middag aan ruim 50 stichtingen en verenigingen een gulle gift van – opgeteld –  € 55.000. Namens de VPTZ mocht Katja Jamin een cheque van € 1.000 in ontvangst nemen, bestemd voor de bouw van de berging bij Hospice Wijchen. De berging is intussen gebouwd en dient voor een deel als opslag voor de spullen van de tuinploeg en voor een ander deel als parkeerruimte voor enkele rollators en rolstoelen.

 

Katja Jamin geflankeerd door Parochie De Twaalf Apostelen en Energy4all

WIJCHEN  De Gelderlander 2 maart 2016: “Hospice Wijchen krijgt 7 keramische kunstwerken, die nu nog in het gemeentehuis staan”. 
Op verzoek van de kunstcommissie – een van de commissies die het hospice rijk is – heeft de gemeente Wijchen 3 grote keramische kommen, een keramisch koffiestel en 7 keramische vazen cadeau gegeven. Zij stonden tot voor kort in het gemeentekantoor maar waren – met het oog op de aanstaande verhuizing – overbodig geworden. Nu hebben zij een mooi plekje gekregen in de huiskamer van het hospice. 
In de pers werd gesuggereerd dat de waarde van het cadeau niet zo hoog is. Voor ons is dat niet aan de orde; wij kijken een gegeven paard niet in de bek. Trouwens… wie weet komt het programma ‘Tussen kunst en kitsch’ nog eens naar Wijchen en laten wij alle stukken deskundig taxeren!!

José en Silvester E. zijn allebei vrijwilliger in het hospice. Dat is hun ene kant. Hun andere kant is, dat zij beiden onlangs 65 jaar zijn geworden. Je zou het niet zeggen maar het staat in hun papieren. De verjaardag hebben zij uitbundig gevierd met de familie en met vrienden, die allemaal een hapje & drankje kregen én het verzoek om een bijdrage aan het hospice te geven. Opbrengst € 830. 

Woensdag 6 april overleed in het hospice een bijna 98jarige zuster, woonachtig op Rivo Torto. Zij was tijdens de Open Dagen aanwezig en doneerde toen royaal. Haar wens -zei zij onomwonden- was om in het hospice te sterven. 

Graag zouden wij op deze plek ook de andere donateurs voor hun kleinere of grotere giften willen bedanken. Zij allen dragen bij om Hospice Wijchen financieel gezond te kunnen exploiteren. De penningmeester van onze stichting ‘Vrienden van VPTZ Wijchen’ houdt alle inkomsten (overigens ook alle uitgaven!) nauwkeurig bij en schrijft – waar dat mogelijk is – aan de gevers een bedankbriefje. In een aantal gevallen lukt dit niet en kunnen we ook in deze nieuwsbrief geen melding maken. De reden? In die gevallen is alleen een naam bekend maar geen adres. 
Maar laat het heel duidelijk zijn: DANK JULLIE ALLEMAAL !!!

Tot slot

Dinsdag jl. stond in De Gelderlander een láng, goed en mooi artikel van Leo Klaassen over het eerste jaar van Hospice Wijchen. Ook een van onze gasten kwam uitgebreid aan het woord en hij benadrukte – zo vlak voor Koningsdag – : “Echt, er lopen hier tachtig engelen rond. Als ik op mijn knopje druk, komen ze aanvliegen. Ik wil ze de hemel in prijzen. (….) Ik blijf nog even, hoor. Hier ben ik de koning”.
Helaas heeft deze meneer het interview zelf niet meer kunnen lezen: In de nacht waarin de krant werd gedrukt is hij overleden.


 
Op Facebook kwam over dit artikel een aantal hartverwarmende reacties. Wij selecteren er een paar:
– Mooi zo’n uitgebreid artikel. Gefeliciteerd met het succesvolle eerste jaar.
– Van harte gefeliciteerd, een super project.
– Trots om dit als bouw- vrijwilliger te lezen…….steentje bijgedragen.
– Fantastisch en wat een mooie uitspraak van deze gast. Een groot en terecht compliment.
– Mooi artikel over een prachtig Wijchens project.

Foto: Theo Peeters (freelancer/De Gelderlander)

ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.