Menu

Nieuwsbrief Juli 2015

Hospice Wijchen Juli 2015

Deze keer:

  • Vuutje vur vuutje
  • Prijs de Vrijwilliger
  • Stand van zaken vrijwilligers Hospice
  • Acties en nog meer acties
 

Website

www.hospicewijchen.nl

 

Blijf op de hoogte:

Friend on Facebook Facebook
Follow on Twitter Twitter
Hospice Wijchen

Voorwoord…

Beste <<Voornaam>>,

“Vuutje vur vuutje en stepke vur stepke gut Wiegge van durp naor stad. Stukske vur stukske en bietje vur bietje verdwijnt ok ons Wieggese plat.” Aldus een enigszins melancholische Pedro Willems in het gedicht Praotpad. Logisch dat hij achterom kijkt en het oude vertrouwde wil bewaren. Liggen al onze zolders niet vol met spullen die wij niet kunnen weggooien maar die toch plaats moesten maken voor ‘nije’ dingen die om onze aandacht vragen. Want even gemakkelijk als wij het hoofd naar achteren draaien, steken wij het bovenste lichaamsdeel ook ver vooruit… op weg naar leuker, gezonder, mooier; in ieder geval beter. En dat is maar goed ook, omdat stil staan achteruitgang betekent.

Hospice Wijchen is zo’n ‘nij’ ding die dankzij zoveel inwoners en bedrijven gerealiseerd is. Het hospice ruikt als het ware nog naar de verf en toch hebben sinds de opening op 30 januari jl. al 28 gasten van deze voorziening gebruik gemaakt en hebben onze vrijwilligers al meer diensten ‘gedraaid’ dan zij op zes handen kunnen tellen. Ondertussen heeft het hospice ook dienst gedaan als noodopvang, toen in het naastgelegen gebouwtje van de kinderopvang de wasdroger vlam vatte. En ondertussen hebben Puck en Katja, leerlingen van basisschool De Buizerd een spreekbeurt over het hospice gehouden. Het komt in deze nieuwsbrief allemaal ter sprake.

“Vuutje vur vuutje” lopen de 4-daagse lopers komende woensdag weer door onze gemeente en zal de burgemeester hen op de Kasteellaan een appeltje voor de dorst geven en “stepke vur stepke” zal Antoine Schröder met de zijnen tijdens die 4 dagen geld bij elkaar lopen om Hospice Wijchen te sponsoren. Ofschoon hij nog moet starten, staat bij hem de klok nu al op € 355,-. Veel succes, Antoine!

En u allen: ga er even rustig voor zitten, want het is een lange nieuwsbrief geworden. Niets verplicht u echter om de brief in één ruk uit te lezen. Geniet ondertussen ook van mooie zomermaanden, Ton van Dillen

Prijs de Vrijwilliger

De Stichting Vrienden van VPTZ Nederland reikt eens in de twee jaar een prijs uit aan een van de 200 VPTZ-organisaties. De stichting doet dit op basis van een bepaald thema. Voor dit jaar was het thema ‘VPTZ-vrijwilligers laat je zien!’ Uiteraard hebben ook wij een stuk ingezonden over de bouw en het functioneren van Hospice Wijchen en samen met drie andere hospices zijn wij door de jury voor de prijs genomineerd. Op 29 oktober, tijdens het Elckerlijckcongres in Zeist, wordt de winnaar bekend gemaakt. Deze ontvangt een oorkonde, een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 2.500,-. Mooi is het dat ook het Bijna Thuis Huis in Druten genomineerd is. Wij hebben elkaar daarmee gefeliciteerd en, wat belangrijker is, we hebben een afspraak gemaakt om te bezien hoe wij meer met elkaar kunnen samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van de opleiding en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Van VPTZ Nederland kregen wij een gelukwens: “Van harte gefeliciteerd met jullie nominatie bij ‘Prijs de Vrijwilliger 2015’! Zoals je weet worden er van de genomineerden korte filmpjes gemaakt die o.a. tijdens de VPTZ Vrijwilligersdagen en het Elckerlijckcongres getoond gaan worden. Om deze op tijd beschikbaar te hebben, willen we zo snel mogelijk starten met de productie.” De eerste gesprekken over die productie hebben ondertussen inderdaad plaats gehad. Enkele medewerkers, bouw- en zorgvrijwilligers en een nabestaande doen mee om van het filmpje over ons hospice iets indrukwekkends te maken.

Onze VPTZ collega-instelling in Heumen Malden Mook schreef: “Wij willen jullie van harte feliciteren met de nominatie van het Hospice Wijchen. De nominatie is een bevestiging van al jullie inspanningen en de succesvolle opening en start van het nieuwe hospice. Succes in de eindronde van deze verkiezing!”

Stand van zaken vrijwilligers Hospice

Dat wij bij het Thuis Waken een prachtig stel vrijwilligers hebben, is u al lang bekend. Dat ditzelfde evenzeer geldt voor onze vrijwilligers in het hospice, kunt u op onze blauwe ogen geloven. Maar het is ook echt zo! Na een aantal startproblemen waarbij de magnetron en de wasmachine niet deden wat zij wilden, waar de alarmering voor hen een ingewikkeld staaltje techniek verborg en waarbij een afvoerslang dusdanig z’n eigen weg koos dat de hele gang gedweild moest worden, hebben de vrijwilligers helemaal hun draai gevonden. Gelukkig hebben zij altijd Wim Dikshoorn, onze huismeester, nog achter de hand. Hij heeft een geoefend oog, gouden handjes en altijd wel een oplossing.

In blokken van vier uur zijn de hele-dag-door twee vrijwilligers voor de gasten beschikbaar. Zij doen hun werk met zoveel liefde en aandacht, dat het ook de bezoekers opvalt. Maar ook zelf beleven zij voldoening aan hun arbeid en genieten zij wanneer een gast tevreden is en zich naar omstandigheden goed voelt. “Zo leuk. Vandaag een nieuwe gast. Hij woonde altijd op een flat en zat straks voor het eerst in zijn eigen tuintje een sigaretje te roken!” Verdriet is er uiteraard ook als het slecht gaat met een gast en wanneer een gast is overleden maar tijdens en na het ritueel van de uitgeleide kan men dit verdriet met elkaar en met de coördinator delen en bespreken.

De tuinmannen

De tuintjes… hoe bescheiden en pril de plantjes ook nog zijn, de tuinmannen zorgen er voor dat zij allemaal tot hun recht komen. De gazonnetjes liggen er strak gemaaid bij en elk taxusstruikje, elke vrouwenmantel en vergeet me nietje, en elke roos krijgt van hen de aandacht die nodig is. En onkruid? Dat staat niet in het tuinontwerp en wordt door de mannen dan ook zonder enige scrupule verwijderd.

Houten berging

Onze bouwpastoor Paul Kokke is van nature of door gewoonte al een druk bezet man. De oplevering van de bouw heeft hem dan ook geen verdiende rust gebracht. Sterker: hij blijft bezig! Samen met architect Wim Ariëns en uitvoerder Anton van Swam gaat hij op het parkeerterrein bij het hospice een houten berging plaatsen. Deze is nodig, omdat de aanwezige rolstoelen het bijna onmogelijk maken om in de ruime garderobe een jas aan de kapstok te hangen. Bovendien kunnen de tuinmannen hun machinepark (kruiwagen, schoffels, harken, batsen en snoeischaren) niet achter een slot of grendel kwijt.

Daarnaast zijn Paul, Anton en Ronnie Reijnen druk doende om vóór het hospice aan de Fazantstraat een mooi ‘bord’ te plaatsen, zodat bezoekers (van buiten Wijchen) niet vergeefs zoeken. Het ontwerp voor het bord is klaar en het wachten is enkel nog op de vergunning van de gemeente (die zonder twijfel zeer snel komt!).

Gezellige middag

Eens per jaar krijgen onze coördinatoren het voor elkaar om nagenoeg voor niks een uitje voor al onze vrijwilligers te organiseren. Op 16 juni jl. was dit weer het geval. Nieuw was echter dat dit keer voor het eerst alle vrijwilligers van Thuis Waken samen met de hospice-vrijwilligers aan dit uitje deelnamen. Bij De Eikenhorst op Alverna werd het een super gezellige middag, al moest er van boer Sengers ook hard gewerkt worden met hooi stapelen, rieken gooien, kruien, overall-hangen en boer’n golf. Menige vrijwilliger zal die nacht goed geslapen hebben!

 

Eerste stap in het hospice

“Gisteren brak er een kleine brand uit bij onze buren, de Eerste Stap. Er was een enorme rookontwikkeling. Natuurlijk moest er direct geëvacueerd worden, er waren veel kleine kindjes op dat moment. Het was een hele consternatie: loeiende sirenes, afzettingen en wat er verder zoal bij komt kijken. Toen we al die kindjes met hun begeleiders op straat zagen zitten met dekens om hen heen, besloten we om ze een “crisisplek” aan te bieden. De vrijwilligersruimte werd in allerijl in orde gemaakt, de gastendossiers verdwenen naar de spreekkamer en koekjes & ranja werden klaargezet. Daar kwam de stoet aan: een ledikantje op wieltjes met een paar baby’s en peutertjes. Begeleiders en lopende kindjes. Slechts 1 kindje huilde, de rest was rustig, de leidsters hadden de boel goed onder controle. Eentje miste een schoen!!

De puzzeltjes lagen al klaar en het kindertafeltje met stoeltjes. Er werd voorgelezen en gehandeld. Super! Toen het eerste kind naar de wc moest, ja, toen moest natuurlijk de rest ook! In groepjes van 3 mochten ze meelopen, wijsvinger op de lippen sssssssttt…. Petra, die in huis was, besloot om de toiletten nog even uit te stellen! Na een uurtje werden ze door busjes van de Eerste Stap opgehaald en naar een andere locatie gebracht. Maar eerst kregen ze ieder nog een mooie politieknuffel van een agent, met een geruststellend praatje er bij. Ouders waren inmiddels door het hoofdkantoor op de hoogte gebracht. Dank zij de geluidswerende deuren hebben de gasten volgens mij van dit alles niets meegekregen. En de aanwezige familie in de huiskamer vond het geweldig!” (Ineke)

Acties

Wij ontvangen soms grote en kleine giften zonder vermelding van naam en adres. Zo kregen wij onlangs van de heer B. K. een gift van € 750,-. Meer weten wij niet van hem. Toch willen wij hem en de andere gulle gevers graag bedanken maar wij kunnen dit alleen wanneer er een adres bekend is.

Annie de Valk uit Nederasselt overleed totaal onverwacht op 10 maart jl. Zij was nog zo levenslustig en had nog zo veel plannen maar een langer leven was haar niet gegeven. Zij hield van bloemen maar een gift voor Hospice Wijchen was bij het afscheid haar uitgesproken wens. Haar bijdrage was € 925,40.

Medio maart ontvingen wij een gift van de heer van Wijk uit Beuningen: € 437,70  en van familie Stevens uit Batenburg € 477,55.
 

Actie De Buizerd


De kinderen van basisschool De Buizerd hebben voor het project milieu en kringloop in de school een kringloopwinkel gemaakt. Na overleg hebben zij besloten om de opbrengst voor een deel aan het hospice te schenken. Onze coördinator Ineke de Jong ging er op 25 juni jl. een kijkje nemen en kocht er een telraam. Haar bevinding? “Achter de kassa zitten kinderen van groep 5/6 en ze deden het keurig! Al kreeg ik mijn € 1,00 wisselgeld niet terug…. Maar ja ☺, waarschijnlijk is dat volgens instructie om de kas te spekken!!!”

Afgelopen week mocht Ineke uit handen van diezelfde kinderen een cheque van liefst welgeteld € 200,- voor het hospice ontvangen. Zij was er zeer verguld mee en dankte de kinderen en de school met even gulle woorden: zij wist zeker dat de leerlingen voor het project geslaagd waren, hoopte dat iedereen een heel mooi rapport zou krijgen en wenste hen allen een lange en zomerse vakantie toe. En, o ja want we hebben het toch goed begrepen dat Ineke de cheque met € 1,- gaat opwaarderen!


Nu wij het toch over De Buizerd hebben… twee kinderen van deze basisschool, Puck en Katja, kwamen op het idee om voor hun klas een spreekbeurt over het hospice te houden. Maar ja, hoe kom je aan de nodige informatie? Goede raad is in zo’n geval niet duur: zij vroegen die gewoon aan de coördinator en die zei, dat ze maar even langs moesten komen. Druk als de coördinatoren het hebben, zei zij er wel bij: “Jullie zijn de eersten maar ook de laatsten”. Dus kwamen Puck en Katja naar het hospice en vroegen haar het hemd van het lijf. Toen zij klaar waren, mochten zij ook nog even – waar dat kon – rondkijken. In de stilteruimte keken zij de coördinator vragend aan: of ze iets in het boek mochten schrijven? Onderstaand de tekst die recht uit hun hart kwam.

Overigens willen wij bij deze de nadruk erop leggen, dat wij sterk stimuleren dat ook kinderen en jongeren zich voor het hospice interesseren……. Laat hen maar projecten uitvoeren, spreekbeurten houden en wat dies meer zij. De coördinatoren zullen begrijpelijkerwijs geen tijd hebben om op al die initiatieven in te gaan maar zij hebben wel bestuursleden en vrijwilligers achter de hand, die van de hoed en de rand weten en die graag behulpzaam willen zijn.
 

Actie Maaswaal College

Op dinsdag 14 april jl. presenteerden de onderstaande leerlingen van het Maaswaal College voor een volle zaal met docenten en leerlingen hun project over Hospice Wijchen. Hun conclusie was, dat de vrijwilligers in het hospice buitengewoon goed werk doen. Bij hun verhaal hadden zij bovendien een moraal: de gemeenschap kan niet zonder deze vrijwilligers maar ook jonge mensen, jongens en meisjes van hun leeftijd, kunnen zorgzaam zijn en dienen oog te hebben voor elkaar en voor de mensen die hun steun behoeven.

Nog meer acties…

Op vrijdag 3 april jl. stopte het echtpaar Nieuwenhuis met de huisartsenpraktijk en nam het in de trouwzaal van het kasteel afscheid van al hun patiënten en collega’s. Het werd een druk bezochte receptie en veel mensen gaven op verzoek van het echtpaar in plaats van cadeautjes een gift aan Hospice Wijchen. Hun afscheid heeft het hospice goed gedaan: € 2.494,40.

Een stichting in Wijchen, die verder niet met naam genoemd wil worden, heeft aan kunstenares Jonneke Kodde gevraagd het onderstaande bronzen beeld ‘Ontmoeting’ in de hal van het hospice te plaatsen. Wij zijn er erg blij mee en hopen dat het beeld onze gasten, bezoekers en vrijwilligers inspireert.

Met dank aan alle wandelaars, die deze giften mogelijk hebben gemaakt, reikte de voorzitter van Wandelsportvereniging Paschalis op 14 april jl. een fraaie cheque uit aan –zoals hij zei – ‘onze drie goede doelen, te weten Het Hoshuuske, de EHBO afdeling Wijchen en Hospice Wijchen. De vertegenwoordigers van de 3 doelen waren het roerend met elkaar eens: “Marcheren is gezond voor ’t bloed, ‘t Verruimt de enge borst. Het versterkt de spier van been en voet, ’t Wekt eetlust op en dorst.”

Op de natte avond van 29 mei voetbalden het beloftenteam van De Graafschap in Niftrik tegen een gelegenheidsteam van alle 7 ‘Wijchense voetbalverenigingen; zeg maar een wedstrijd tussen de trainers Jan Vreman en Remko Bicentini. Enkele honderden supporters van beide elftallen waren die avond naar De Eik gekomen en zagen een leuke wedstrijd. Natuurlijk was de uitslag (3-3) belangrijk maar belangrijker was dat de winst al bij voorbaat (matchfixing?) naar Hospice Wijchen ging, want daarvoor hadden de organisatoren deze wedstrijd bedoeld. Na afloop mochten Katja Jamin en Toos van Peursem een cheque van € 1000,- mee naar het hospice nemen.

“Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merkt je het niet!” Op 8 mei jl. overleed Jan Welling. De collecte tijdens zijn uitvaartdienst in de St. Antonius Abtkerk bracht € 473,15 op voor Hospice Wijchen.

“Geef mij de rust om te aanvaarden, wat ik niet kan veranderen. Dankbaar voor wat ik heb mogen ontvangen, ga ik in vol vertrouwen op mijn laatste reis”. Op zaterdagmiddag 30 mei jl. werd in de Antonius Abtkerk de uitvaartdienst voor Riet van Altvorst gehouden. Tijdens die dienst was er een collecte voor Hospice Wijchen. Deze bracht € 425,75 op.

“Je wilde nog zo graag maar je kon niet meer, en juist dat niet meer kunnen, dat deed vaak zo zeer”. Op zaterdag 20 juni jl. werd door zijn gezin, familie, vrienden en bekenden in aula Vacalis te Beuningen afscheid genomen van Theo Verploegen. In plaats van bloemen gaven zij een donatie aan de stichting Cystic Fibrosis en aan Hospice Wijchen. Wij mochten van hen € 430,95 ontvangen.

In de rubriek Weekje Wijchen meldde De Wegwijs afgelopen week het 100 jarige bestaan van FNV Bouw, afdeling Wijchen. Tevens was te lezen dat het bestuur van de afdeling had besloten dat het bij deze 100 jaar bleef, want dat de afdeling werd opgeheven. Een dubbele reden om een receptie te organiseren. Vele belangstellenden kwamen hier naar toe, zelfs zo velen dat het bestuur na afloop alle ontvangen giften kon optellen, het bedrag van € 500,- op een cheque kon schrijven en deze aan Toos van Peursem voor het hospice kon overhandigen. Dat Toos hier bijzonder blij mee was, is op de bijgeplaatste foto goed te zien.

Op de ochtend van 26 mei jl. hebben wij van de Wijchense Omroep nog een cheque van € 300,- gekregen; een late respons van een Kerstwensactie, waarbij van elke advertentie bij de omroep € 10,- naar het hospice ging. Henk Loeffen overhandigde de cheque in de gemeenschappelijke tuin van het hospice aan de twee dienstdoende vrijwilligsters. Bij die gelegenheid werd duidelijk dat zij niet alleen buitengewoon zorgzaam zijn maar bovendien als ware ambassadeurs van Hospice Wijchen aan Henk en zijn cameraman wisten te vertellen dat het geld steengoed besteed zal worden.

ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.