Menu

Nieuwsbrief Maart 2015

Hospice Wijchen Maart 2015

Deze keer:

  • Officiële opening
  • Nieuws in de media
  • Stand van zaken vrijwilligers
  • Acties
  • Hoe nu verder?
 

Website

www.hospicewijchen.nl

 

Blijf op de hoogte:

Friend on Facebook Facebook
Follow on Twitter Twitter
Hospice Wijchen

Voorwoord…

Beste <<Voornaam>>,

De feestelijkheden rond de opening van Hospice Wijchen zijn al weer een hele dikke maand voorbij. Zij waren een feest van herkenning en erkenning en drie – bijna – hele dagen was het erg druk aan de Fazantstraat: opgetogen mensen, blije mensen, nieuwsgierigen en handenschudders, buurtgenoten, vrijwilligers en hun partners en bobo’s (als dat woord nog bestaat!) van beiderlei kunne uit Wijchen en soms verre omgeving.

Na de maandenlange noeste arbeid is het nu rustig. Rustig althans voor de buitenwereld, want in het hospice zijn de coördinatoren en vrijwilligers stevig aan de slag. Acht gasten hebben in deze eerste periode gebruik gemaakt van de gastvrijheid en de warme aandacht, die onze mensen hen bieden. Zij waren vol lof over hun verblijf en hebben – hopelijk – niets gemerkt van de onhandigheidjes die blijkbaar bij elk begin horen: hoe werkt de magnetron, hoe krijg je de wasmachine aan de praat, hoe zet je snel de alarmknop uit en wat te doen als een slang van een – wel heel erg open staande – kraan springt! Geen grootse dingen maar elke vrijwilliger heeft ondertussen ervaren, dat het in het hospice allemaal net even anders werkt dan bij hen thuis. Gelukkig weet onze huismeester Henny Peeters van wanten en is hij meesterlijk in zijn rol als reddende engel.

Deze nieuwsbrief neemt u ook nog even mee naar de opening en open dagen. Ik hoop van harte dat u dit plezierig vindt; eventjes die paar dagen herbeleven, waarop het hospice volop in de belangstelling stond. Die dagen, waarop alle bouwers zo véél complimenten kregen voor de mooie bouw en slimme toepassingen en waarop de dames van de commissie interieur idem dito zoveel lofbazuinen toegestoken kregen, omdat zij het gebouw zo fraai hadden ingericht. “Dat jullie dit voor elkaar hebben gekregen… geweldig!” 

Graag wens ik u allen veel leesplezier en alvast zonnige lentedagen, Ton van Dillen

Officïele opening

De Wegwijs kopte op 4 februari: “Hoera voor Hospice. Het was een beetje in strijd met de aard van de voorziening maar het Hospice was afgelopen weekend waarschijnlijk het gezelligste plekje van Wijchen”. En De Gelderlander (31 januari): “Tout Wijchen aanwezig bij opening hospice. Als ooit de uitdrukking ‘tout Wijchen was er’ van toepassing was, dan was dat gistermiddag bij de opening van de hospice aan de Fazantstraat”.

Zo was het ook. De openingscommissie (Jolette Slagter, Rian Albers en Guido Ronnes) had op het parkeerterrein bij de ingang van het hospice een grote tent laten neerzetten. Daar werden op vrijdagmiddag 30 januari de bezoekers ontvangen, die vooraf door een aantal verkeersregelaars keurig waren verwezen naar een geïmproviseerd parkeerterrein op het grote grasveld tussen De Buizerd en De Oogst. Om 15.00 uur was de tent vol en verwelkomde Rob Jeurissen, voorzitter van de stichting VPTZ Wijchen, alle gasten en speciaal de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje en burgemeester Hans Verheijen.

In zijn speech keek Rob terug op de ontstaansgeschiedenis en benadrukte dat het meest belangrijke feit daarin het draagvlak voor het hospice was onder de hele Wijchense bevolking. De Commissaris vertelde dat hij in Gelderland al diverse hospices had geopend maar nog nooit eentje die specifiek voor dit doel was gebouwd. En ook hij was onder de indruk van het fraaie pand en van de inspanning die zoveel personen en bedrijven hadden geleverd.

’s Avonds, tijdens de feestavond voor alle vrijwilligers, deed de burgemeester deze complimenten nog eens dikjes over en hij had daarbij het werk van al de vrijwilligers voor ogen, die deze bouw mogelijk hebben gemaakt. Enkelen van hen (Toos van Peursem, Paul Kokke, Rien Pijnappels en Anton van Swam) vroeg hij op het podiumpje te komen. Zij kregen een enorme bos bloemen en van alle aanwezigen een donderend applaus. Ook Ton van Dillen mocht even naar voren komen. Hij werd om zijn verdiensten – zoals de burgemeester het noemde – tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau benoemd, hetgeen hij met een blos op beide wangen gelaten over zich heen liet gaan. Alsof dat niet genoeg was, mocht hij ook nog onder ogen zien, dat het plein voor Hospice Wijchen voortaan het Ton van Dillenplein gaat heten.


 
De zaterdag en zondag na de opening waren twee Open Dagen. Ruim 2000 personen kwamen in dit weekend naar het hospice om met eigen ogen deze nieuwe voorziening in Wijchen te bekijken. Door een perfecte organisatie van de Openings Commissie lukte dit wonderwel. In groepjes van 10 personen werden zij door het gebouw gegidst en konden zij n de grote tent napraten en bij een aantal kraampjes de gewenste informatie krijgen, zowel over de bouw als over de organisatie en de in het hospice geboden zorg.

Gehoord op deze dagen:
•    Een mevrouw nadat zij het hospice had gezien; “Ik kan niet wachten”.
•    Een mevrouw, die op een van de deuren in het hospice het bordje ‘Zorgkast’ zag staan: “Oh, kan ik daar mijn zorgen in kwijt?”
•    Een meneer, die door zijn zoon werd uitgenodigd om mee te gaan naar de opening van het hospice: “Ik wil wel naar het hospice maar alleen voor de receptie!”

Stand van zaken vrijwilligers Hospice

Tijdens de bovengenoemde Open Dagen waren onder de bezoekers ook nog 45 personen, die zich meldden als kandidaat vrijwilliger. Hun namen en adresgegevens zijn genoteerd en liggen nu in de bewaarmap van de coördinatoren. Op de korte termijn zal van hun aanbod nog geen gebruik worden gemaakt, eenvoudigweg omdat er op dit moment voldoende vrijwilligers voor het hospice beschikbaar zijn. Maar hun namen…. Nee, die vergeten we niet!

Tot de vrijwilligers behoren ook de man en 4 vrouwen van de Kookgroep. U ziet hen glunderend en vol vertrouwen in de goede toekomst op onderstaande foto.

Zij hadden – stuk voor stuk – het koken al jaren onder de knie maar wilden als team voor de nieuwe uitdaging in Hospice Wijchen nog graag het een en ander opsteken. Op maandag 12 januari mochten zij gebruik maken van de keuken van Donato’s in Ravenstein. Zij werden eerst op een maaltijd getrakteerd: lasagne, pizza en salade. Daarna moest er hard gewerkt worden. De diepvries van het hospice moest immers goed worden gevuld. Voor dit goede doel mocht, éénmaal, gratis gewinkeld worden. Daarnaast had Tonny van Eldijk gezorgd voor alle gesneden groenten, ook gratis! 
Rick en Jan zorgden ervoor dat de avond goed verliep. Zij brachten (ook op vrijwillige basis) de kokers de kneepjes van het vak bij. Moe maar voldaan keerden de kokers huiswaarts: Een gezellige avond en een volle vriezer. Met dank aan Donato’s !

Nieuws in de media

In de dagen na de opening en Open Dagen verschenen er in alle regionale en lokale media berichten en foto’s over het hospice. Lovende berichten en mooie foto’s. Wanneer wij over enige tijd een boekje uitbrengen over het ontstaan van Hospice Wijchen, zullen wij daar graag gebruik van maken.

Nu volstaan we met twee berichtjes:

•    ‘Bibliotheek vult wandkasten hospice met boekencollectie’ (De Gelderlander, 21.2.2015): “De wandkasten worden gevuld met een wisselende collectie met werken voor ouderen, maar ook voor jongeren die op bezoek komen. Daarom is er naast de standaard litteratuur ruimte voor foto- en luisterboeken, gedichtbundels en kinderboeken. Als een gast een specifiek boek wil lezen, gaan we kijken of het boek in de Bibliotheek beschikbaar is en we het kunnen lenen”.

•    ‘Wijchen steunt hospice bij hulp in huishouding” (De Gelderlander, 30.1.2015): “De hospice in Wijchen krijgt van de gemeente voor het eerste jaar een subsidie van 6.300 euro. Het geld is bedoeld voor de inzet van huishoudelijke hulpen om de kamers schoon te maken. Het geld zou ook uit de persoonsgebonden budgetten van de gasten kunnen komen, maar dat is een enorme administratieve rompslomp, zegt wethouder Agnes Schaap”.

Nu wij het toch over de media hebben: een foto in De Wegwijs met betrekking tot de opening van het hospice zorgde nog voor enige ingezonden brieven. Op de foto toost de Commissaris van de Koning met enkele ‘belangrijke’ mannen. Een doorn in het oog van de eerste briefschrijfster die met het oog op alle vrouwelijke vrijwilligers in het hospice van een vertekend beeld sprak. 

Acties

Tijdens de feestavond voor de vrijwilligers op 30 januari jl. werd voorzitter Rob Jeurissen aangenaam verrast door twee mooie vrouwen. Namens het bestuur van de stichting Schlager Festival overhandigden zij hem een cheque van € 500,-. Het Festival bestaat niet langer maar de dames wilden met de laatste ‘centen’ nog wel iets goeds neerzetten. En dat is gelukt!

Light Collection, de winkel die op de hoek van de Touwslagersbaan zoveel licht in Wijchen brengt, kregen wij als geschenk 3 elektrische LED-kaarsen van verschillende grootte voor in de stilteruimte en 4 dezelfde LED-kaarsen, werkend op batterijen, om bij de baar te gebruiken wanneer een van de gasten is overleden. Een mooie geste! 
Dat wij in het hospice LED-kaarsen gebruiken, heeft puur met veiligheid te maken en gebeurt na overleg met de brandweer. 

Een mooie bijdrage, vlak voor de opening, was er ook van Eromes BV aan de Nieuweweg. In het gebouw was weliswaar een vrijwilligerskamer gepland maar tafels en stoelen waren er nog niet. Een kale bedoening dus en voor de vrijwilligers niet echt handig. Eromes gaf echter mooie tafels en zachtzittende stoelen. Hoe kunnen we hen beter bedanken dan met twee regels uit het gedicht ’T jonkske lacht van Gomarius Mes: “Om het mondje speelt een lach, lijk bij ’t rink’len overdag”.

Met een elke dag wat warmer wordende zon zouden wij bijna vereten dat wij in januari nog op de Markt konden schaatsen. En er chocolademelk konden drinken. Op de laatste dag toog ook Rob Jeurissen naar de Markt; niet om een uurtje te zwieren maar om breed te lachen. Het team van ‘Fien Schaatst’ had namelijk een verrassing voor hem (nou ja, voor het hospice): een cheque van € 1170,-. 

Mevrouw A. uit Weurt was onze allereerste gaste in het hospice. Na haar overlijden werd in de H. Andreaskerk te Weurt een begrafenisplechtigheid gehouden. Tijdens die dienst werd er voor het hospice gecollecteerd: € 155,95.

Carnavalsmaandag 16 februari jl. vond de eerste boerenbruiloft plaats in het lieflijke ‘’Wurmensoppersland’’ (gedurende de rest van het jaar beter bekend als Bergharen, Hernen, Leur). Een in alle opzichten geslaagde bruiloft. In zijn kwaliteit als pastoor Lodvicus Bejaard mocht Henk Beaart de huwelijkinzegening verrichten. Hij hield bij deze gelegenheid een warm aanbevolen collecte voor Hospice Wijchen. De collecte bracht € 260,00 op.

Het College van B & W Wijchen stuurde ons een heel bijzondere brief. Die handelde over de zorgplicht van de gemeente voor ‘onbeheerde zaken’. Wij bij aanvang van het lezen in onze zakken voelen maar zakdoek, mobieltje en huissleutel zaten nog waar wij hen gestoken hadden. Dus verder met lezen…. “Als die onbeheerde zaken niet worden opgehaald, worden zij verkocht. En de opbrengst van die verkoop was in 2014 € 150,- .” B & W eindigden hun brief met de mooie mededeling, dat zij dit bedrag aan het hospice schonken; om een steentje bij te dragen. 

Zaterdag 28 februari jl. was het bij Vraag & Aanbod weer een drukte van jewelste. De winkel aan de Kruisbergseweg puilde uit met mensen, die dit keer niets kwamen brengen maar juist iets kwamen halen. Het was de jaarlijkse Goede Doelen Dag en heel veel vrijwilligersorganisaties in Wijchen en in het grootst denkbare buitengebied kregen gezamenlijk maar liefst € 55.000. Namens Hospice Wijchen mocht Rob Jeurissen een cheque van € 1.000 ontvangen, bestemd voor de tuininrichting. Op verzoek van de gulle gever hield Rob een boeiende presentatie die hij afsloot met een foto van de toekomstige tuin; zonder meer een plaatje, dat het uitstekend zou doen in het glossy tijdschrift Home and Garden.

De al vaak in deze Nieuwsbrief genoemde Rob Jeurissen is een zondagskind. Intimi wisten dit al vele jaren maar nu weet u het ook. Op 17 maart jl. was hij opnieuw uitgenodigd om een cheque in ontvangst te nemen. Plaats van handeling was dit keer Brownies & Downies, het nieuwe restaurant op de Markt, waar alleen maar kanjers werken en waar de lunch zo lekker is dat je de vingers erbij aflikt. Bij de opening van het restaurant hadden zij in plaats van cadeaus om een gift voor het hospice gevraagd. Trots boden zij de cheque van € 2.460,- aan.
 

Onlangs nam Hein Kemperman afscheid als vennoot en kantoorleider bij OOvB adviseurs en accountants in Wijchen. In de aankondiging voor de afscheidsreceptie werd het verzoek gedaan om, in plaats van cadeaus, een bedrag over te maken ten behoeve van het Hospice Wijchen. Een succesvolle oproep, zo blijkt nu. In totaal werd namelijk een bedrag van 5000 euro opgehaald. Dit bedrag werd door Hein en zijn vrouw Christel op 18 maart overhandigd aan het bestuur van Hospice Wijchen.

Dhr. van W. is een aantal weken geleden overleden in het hospice. Hij bofte met zoveel warme familie om zich heen! Hoewel er toch nog wel een paar opstartprobleempjes zijn geweest, heeft de familie besloten om in plaats van bloemen tijdens de begrafenis een gift te vragen voor het hospice. Opbrengst € 437,70.

Hoe nu verder?

De leerlingen van 4 VWO op het MaasWaal College waren in een project verplicht om voor een aantal non-profit organisaties in Wijchen een zogenoemd Goede Doelen Campagne op te zetten. Het doel ervan is om “mensen bewust te maken van een probleem in de wereld, waarbij je het handelen van mensen wilt veranderen”. Pleun Spanjers, Femke Tittse, Derk de Jong, Axel van Duifhuizen en Semegn de Bruin (beide laatsten zie foto) kozen ervoor een campagne te voeren voor Hospice Wijchen. Als eindproduct hebben zij een filmpje en poster gemaakt die leeftijdgenoten aan het denken zetten over vrijwilligerswerk in een hospice. Binnenkort moeten zij hun producten presenteren. De volgende keer meer over dit opmerkelijke project.

ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.