Menu

Nieuwsbrief Januari 2015

Hospice Wijchen Januari 2015

Deze keer:

  • Bouwplaats
  • Stand van zaken vrijwilligers
  • Acties
  • Tot slot: Hoe verder?
 

Website

www.hospicewijchen.nl

 

Blijf op de hoogte:

Friend on Facebook Facebook
Follow on Twitter Twitter
Hospice Wijchen

Voorwoord…

Beste <<Voornaam>>,

Nog een paar nachten slapen. Nog een paar weken keihard werken. Dan is Hospice Wijchen klaar. Om het van alle daken te roepen: “Fertig. Ready. Hazir. Gotowy. Готовы. Paratum. Färdig. 準備. Ἓτοιμος”. Gewoon gezegd: de bouw en inrichting van Hospice Wijchen is dan gepiept en voor de bakker. De bouwpastoor en al zijn mannen kunnen met een gerust hart hun toga aan de wilgen hangen en de dames die voor het interieur gezorgd hebben, mogen eveneens in uitbundige stilte van het resultaat genieten.

Hospice Wijchen is prachtig geworden. Dankzij de inzet van zeer velen. Wijchen mag blij zijn met deze voorziening. Of – om met de woorden van voorzitter Rob Jeurissen te spreken: “Wij zijn trots en bijzonder erkentelijk, dat zoveel Wijchenaren en Wijchense ondernemers hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het hospice. Zonder hen was deze droom nooit werkelijkheid geworden…. Nu is het aan de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg om in dit mooie gebouw aan terminale medeburgers die daar gebruik van willen maken een zo huiselijk, persoonlijk en warm mogelijk onderdak te bieden met passende zorg”.

In zijn Nieuwjaarstoespraak op maandag 5 januari jl. in het Mozaïek zei burgemeester Hans Verheijen: “Vaste waarden in een veranderende tijd…. als dit ergens voor geldt in Wijchen dan is dat wel gemeenschapszin. Het meest ultieme voorbeeld daarvan geldt het Hospice; in de afgelopen maand heeft de oplevering plaatsgevonden, in de komende weken worden puntjes op de i gezet waarna op vrijdag 30 januari onze Commissaris van de Koning dit hospice komt openen. Een fantastisch gebaar van zijn zijde en een terecht eerbetoon aan de vele tientallen vrijwilligers en bedrijven die hebben bijgedragen aan het realiseren van het hospice.”

Inderdaad. Op vrijdag 30 januari opent Commissaris van de Koning Clemens Cornielje om 15.00 uur in aanwezigheid van vele genodigden het hospice. Eigenlijk hadden wij hiervoor alle Wijchenaren willen uitnodigen maar de tent, die op de parkeerplaats komt te staan, is daarvoor nu eenmaal veel en veel te klein. Om iedereen toch de gelegenheid te geven om te komen kijken houden wij op zaterdag 31 januari en zondag 1 februari Open Dagen. Door de  media en via posters wordt u hierover nader geïnformeerd.

U bent allen op die dagen van harte welkom!  Ton van Dillen

Nieuws van de bouwplaats

Op vrijdag 2 mei 2014 begonnen enkele mannen van Biljartvereniging Woezik met het plaatsen van bouwhekken rond het semipermanente gebouwtje aan de Fazantstraat en 4 dagen later drukte de firma Hijmans met grote grijparmen dit gebouw tot moes. In enkele weken tijd herinnerde er op de plek niets meer aan eerdere bestemmingen. Betonmatten en afvoerleidingen werden gelegd, vloeren werden gestort en muren opgetrokken. Alles onder het wakend oog van bouwpastoor Paul Kokke en de uitvoerders Rien Pijnappels en Anton van Swam en geïnspireerd door bouwontwikkelaar Piet Janssen en architect Wim Ariëns. Hoeveel uren zouden zij wel niet in deze bouw hebben gestoken? Zij waren er – bij wijze van spreken – dag en nacht. Een hecht team. Met maar één doel: Hospice Wijchen binnen de begroting en binnen de tijdsplanning opleveren. Dat is hen gelukt. Chapeau!


 
Niets is veranderlijker dan een mens! Maar dat een mens door de bouw van Hospice Wijchen zó veranderen kan…. is een echt wonder. In werkelijkheid staat bouwpastoor Paul Kokke op de foto met de beide uitvoerders Anton van Swam (l) en Rien Pijnappels. Met een knipoog: Piet Jansen en Wim Ariëns zijn niet alleen een stuk knapper maar ook jáááren jonger. (Foto: IN2 Maas & Waal)

Nu de bouw en inrichting klaar zijn, zijn ook de bouwvrijwilligers vertrokken. Sommigen zagen we al weer als vrijwilliger bij Wijchen Schaatst, anderen zien we boodschappen doen voor ‘moeder de vrouw’ of in een doe-ut-echt-zelf-zaak, bezig met een volgend karwei want de mannen kunnen niet stil zitten. Dat laatste geldt zeker ook voor Henny Peeters. Tijdens de bouw werd hij gevraagd om een paar dagen te komen schilderen. Hij is er niet meer weg gegaan. Sterker, Henny was, is en blijft. Hij wordt de huismeester, conciërge, facilitair manager (wij onderzoeken nog the power of the name!) van het hospice.

In opdracht van de stichting Tuinmarkt Hernen zijn Hans van Kerkhof (Hoveniersbedrijf De Meulenhof) en zijn mannen begonnen aan de aanleg van de tuinen rond het hospice; tuinen waarin altijd kleur en bloei is. Een dezer dagen beginnen zij met het plaatsen van de schuttingen, die door vrijwilligers zijn gemaakt, en met de aanplant van de buitenhagen.
In opdracht van stichting De Blije Dries wordt vandaag of morgen bij het terras naast de huiskamer een vrolijke Jolly Jumper geplaatst. Voor wie het uit ervaring niet meer paraat heeft: zo’n jumper is een wipkip waarop de kindjes, die in het hospice op bezoek komen, zich kunnen vermaken.

De vrijwilligers bezig met het maken van de schuttingen tussen de tuinen en wachtend op een paar appelflappen.

Stand van zaken vrijwilligers Hospice

De vrijwilligers van VPTZ Wijchen, die bij terminale zieken thuis of in het verzorgingshuis waken, doen hun werk met een grote inzet en betrokkenheid. Datzelfde geldt dadelijk ook voor de vrijwilligers die in het hospice gaan werken. Soms worden zij door de zieken en hun familieleden zelfs engelen genoemd. Maar ook engelen verwennen zichzelf wel eens of wórden verwend, zoals hier bij de kerstbijeenkomst. Zij zijn net gewone mensen!

Terwijl er hard gebouwd werd aan het Hospice, werd er achter de schermen ook druk gewerkt, onder andere om de nieuwe kandidaten op te leiden tot deskundige vrijwilligers.
Gedurende vier zaterdagen kwamen deze nieuwe vrijwilligers voor het Hospice in Meander bijeen voor de basiscursus. Deze werd gegeven door ervaren opleidingscoördinatoren. Mensen, die kiezen voor deze specifieke vorm van vrijwilligerswerk hebben vaak een eigen betrokkenheid bij de terminale zorg, al dan niet uit eigen ervaring in familie en kennissenkring. Verschillende thema’s die in deze cursus aan bod komen, raken persoonlijke ervaringen en overtuigingen. Bijvoorbeeld, hoe kan je jezelf het beste inzetten met een maximale ruimte voor de stervende en diens naasten zonder dat je eigen grenzen geweld worden aan gedaan? Maar liefst 51 vrijwilligers hebben de theoretische kant van de basistraining goed afgesloten. Een aantal volgt de opleiding in januari. Voor deze basiscursus had de ZZG mooie ruimtes beschikbaar gesteld. Vrijwilligers van de Meander zorgden voor de nodige koffie en thee en Slagerij Tom Hormes zorgde voor een heerlijke lunch.

Wij hadden u al geïnformeerd over de kookgroep: een aantal dames dat samen de warme maaltijden voor onze gasten gaat verzorgen. Zij zorgen ervoor dat de gasten smakelijk kunnen eten, want zij weten alles van soepen en toetjes, van de Hollandse keuken en de exotische cuisine. Ieder heeft haar specialiteit. Maar bij een kookgroep hoort een chefkok en dat zal Cor de Haardt zijn.

Acties

Bij de uitvaartdienst van Hein Molenaar op 25 september 2014 was de H. Antonius Abtkerk tot de laatste bank bezet. Hein was een geliefd persoon en had grote verdiensten voor AWC en het schoolvoetbal. Voor hem heeft het eindsignaal geklonken. Bij zijn afscheid zorgde hij nog wel voor een gift van € 132,47 aan het hospice.

Linn Bergmans hield in de Aalsburg een éénmeisjesactie om de bouw van Hospice Wijchen mogelijk te maken. Linn heeft er heel wat werk aan gehad: eerst 40 gipsen hartjes gemaakt met een engeltje erop, vervolgens mooi verpakt, een heuse sticker eraan bevestigd, de prijs bepaald (1 euro per stuk) en toen is zij langs de deuren gegaan. Vijfenveertig harde euro’s droeg zij op die manier bij. Van haar oma en ouders kreeg zij een dikke kus. Van ons kreeg zij er drie!

VPTZ-vrijwilligster en beeldend kunstenares  Corry Moors schonk ons een beeld dat zij maakte en dat zij de titel ‘Verlichtend’ gaf. Wij zijn er erg blij mee en het krijgt een mooi plaatsje in het hospice. Datzelfde geldt ook voor een beeld van Antoinette Hoffs. Zij zei erbij: “Al langer liep ik met de gedachte om voor het hospice iets te willen doen. Helaas een zak met geld kan ik niet bieden maar wel beeldend kan ik iets geven. Onlangs maakte ik dit beeld en had gelijk het gevoel: dat wil ik graag aan het Hospice schenken”.

Voor haar 80ste verjaardag organiseerde mevrouw VanTh-T. een gezellig feestje bij de Markies. Aan haar gasten vroeg zij in plaats van cadeautjes een gift voor het hospice en zij zei erbij: “Familie en kinderen heb ik niet (meer) en dus wil ik te zijner tijd daar wel naar toe”. De bezoekers honoreerden haar wens en schonken € 550,–.

“Je kunt nergens meer komen of het is er herfst”, zo luidde het begin van de tekst die de kinderen van Tien Hendriks bij zijn overlijden op de kaart schreven. Op 10 november 2014 werd in de Antonius Abtkerk een afscheidsdienst voor Tien gehouden. Er werd ook voor het hospice gecollecteerd: € 131,87.

De organisatie van het Voute Toernooi (het meest gezellige veteranentoernooi van tennisclub Grootven) had in het weekend van 23 november 2014 werkelijk aan alles gedacht… aan tennissen en sportieve prestaties, aan hapjes en drankjes, aan de komst van Heino en Sinterklaas en aan een voute Piet, die zijn baas continu van de regen in de drup hielp. Zelfs bij het hospice hadden de organisatoren stilgestaan. Hun bijdrage was alles behalve vout: € 450,–.

Het Abraham-team bij LTC Grootven (een vreemde mengelmoes van import-Wijchenaren) houdt van mosselen en niet van achter de feiten aanlopen. Begin december 2014 namen de mannen het besluit om tijdens de jaarlijkse derdehelft-vergadering geen tweede pilsje te pakken en ook geen borrelhapjes. En ofschoon zij dachten bij te dragen aan het eerste steentje voor de bouw, gaven zij het daardoor vrijkomende bedrag van € 110 met liefde aan het hospice.

Menig sportieve fietser uit Wijchen en de grote regio gaat aan het begin of het einde (of allebei!) van hun toertocht een tijdje uitrusten op het terras van Cafeesterij De Toekomst te Hernen. Anita en Twan van Bronkhorst zagen daar wel brood in en plaatsten op de toog een groene fooienpot. De opbrengst à € 103,75 was voor Hospice Wijchen.

Op dinsdagavond 13 januari zal tijdens de Coöperatiebijeenkomst van de RABObank Rijk van Nijmegen astronaut dr. André Kuipers een lezing houden. Een van de aanwezigen is voorzitter Rob Jeurissen, die zeer geïnteresseerd zal luisteren maar oprecht blij wordt, wanneer hij er een (al beloofde) cheque in ontvangst mag nemen van € 10.000. Rob zal er tevens vertellen waar die cheque aan besteed gaat worden: aan de aanschaf van 5 smart tv’s zodat de gasten van Hospice Wijchen niet alleen naar de televisie kunnen kijken maar ook met hun niet aanwezige naasten kunnen communiceren.

De Wijchense Omroep heeft in de laatste dagen van 2014 enkele keren speciale aandacht gegeven aan de komst van het hospice. Die aandacht gold met name het verstrekken van  informatie. Maar er was meer: van alle Kerst- en Nieuwjaarswensen die door de omroep werd uitgezonden, ging 10 euro naar het hospice. Ook zo benieuwd wat deze actie heeft opgebracht?

Gezien haar jeugdige uitstraling weten wij niet zeker of zij op kerstavond nou 40 jaar werd en exact 20 jaar in Nederland woonde of dat het precies andersom was. Vaststaand feit is echter, dat Zainab O. dit met haar familie en vrienden uitbundig vierde. Zij gaf het feestje en vroeg niets. Nou ja, niets? Een donatie aan Hospice Wijchen zou geweldig zijn. De aanwezigen begrepen de hint en droegen € 250 bij.

Daar in dat mooie café aan de haven…uh, aan de Kasteellaan kwam ’s avonds  6 november de Wijchense Liederentafel weer bijeen om uit volle borst en borsten stevig uit te halen met ondermeer ‘Daar bij die molen’ en ‘Hij was maar een clown’. De meeste zangers en zangeressen waren opnieuw zo van hun eigen optreden onder de indruk, dat de tranen – ondanks de rijkelijk rondgedeelde bitterballen – in hun ogen stonden. Na de laatste tonen gingen zij echter met de pet rond en brachten zij €260,– op voor het hospice.

“Zoals u kunt lezen hebben wij ook dit jaar weer gekozen voor een digitale kerstwens naar onze relaties. Net als vorig jaar doneren wij het hiermee gemoeide bedrag van € 500,- aan Hospice Wijchen. Wij wensen jullie veel succes toe met de verdere realisatie van dit project.
Fijne feestdagen en bijzonder goed 2015”. Aldus het team van Philipsen Accountants| Adviseurs
Vorige maand werden wij gebeld door een echtpaar dat het hospice een plekje wil geven in zijn testament. De notaris moest weten wat het postadres van het hospice is. Dat was gauw gezegd: Fazantstraat 66, 6601 BP Wijchen. Een prachtige geste van dit echtpaar maar wij hopen van harte, dat zowel de man als de vrouw nog heel lang gezond en gelukkig blijven leven.
 
KBO Overasselt-Nederasselt was op zaterdag 12 december 2014 nauw betrokken bij de kerstmarkt die er werd gehouden. De ouderenbond verkocht er producten, die door de leden zelf waren gemaakt. En deze producten vonden gretig aftrek. Liefst € 225,90 was de opbengst en die werd in zijn geheel geschonken aan het hospice.

Zaterdag 20 december 2014 werd Gerard Jeurissen op de sfeervolle begraafplaats achter de St. Jozefkerk op Alverna begraven. Tot het laatste moment had hij, die velen van ons nog kennen als de wethouder die met pretoogjes vaak zijn eigen weg ging, van het leven genoten. Gerard droeg Hospice Wijchen een warm hart toe en de aanwezigen bij zijn afscheid deden dat ook: € 500 was hun bijdrage.

Van de Parochiële Caritas Bergharen kregen wij niet alleen een kerstgift van € 1000 maar ook de beste wensen voor het hospice en voor de gasten, die er dadelijk gebruik van willen maken.  

Dat Lionsclub Wijchen zich met regelmaat beresterk maakt voor de komst van Hospice Wijchen, is al vaker bewezen. Toch was voorzitter Rob Jeurissen vrijdagavond 9 januari jl. aangenaam verrast, toen hij door Rembert Weijers van de Lions werd uitgenodigd om even bij hem langs te komen. Eenmaal gezeten excuseerde Rembert zich, omdat hij hem geen bitterkoekje bij de koffie kon aanbieden. In plaats daarvan toverde hij een cheque te voorschijn van € 4000 ,- die Rob aan het hospice mag besteden.


 

Tot slot: hoe verder?

Na de festiviteiten en lachende gezichten bij de officiële opening en tijdens de beide open dagen wordt maandag 2 februari a.s. weliswaar een heuglijke dag maar ook een werkdag. Dan is de tent op de parkeerplaats opgeruimd en ziet het hospice er weer spic & span uit. Het is de eerste dag dat wij de deuren openen voor de terminale medeburgers, die kiezen voor een verblijf in het hospice. Van harte hopen wij dat zij en hun naasten in Hospice Wijchen krijgen wat wij beloven en wat zij dus ook van ons mogen verwachten: een menselijk, persoonlijk en warm thuis. Graag ook hopen wij dat al onze vrijwilligers en de beide coördinatoren met liefde hun kennis, kunde en ervaring voor de gasten inzetten en dat zijzelf daar een goed gevoel bij hebben.

Zijn wij nu klaar? Nee, nog lang niet. Ook in de komende jaren houden wij u op de hoogte van ons reilen en zeilen, van onze contacten, ervaringen en wensen. Ook in de komende jaren leggen wij verantwoording af over ons doen en laten. Maar nu…. een paar weken rust. Dan gaan we als eerste – naast bijvoorbeeld de nodige onderwerpen als het schrijven van informatiefolders – aan de slag met een samenwerkingsproject met het MaasWaal College. Daarin gaan wij met een aantal leerlingen van 4VWO een campagneplan opzetten en uitvoeren om jongeren bewust te maken van het belang om als mensen voor elkaar te zorgen en welke rol een hospice bij die zorg kan hebben. En wat te denken van een project met een aantal basisscholen? Ideeën genoeg.

Gelukkig hoeven wij niet alles zelf te doen. Vanaf maandag 2 februari krijgen wij een stagiaire, Marit Pansier uit Wijchen. Zij studeert in Den Bosch agogische studies en wil tot augustus veel bij ons leren maar ook haar handen flink uit de mouwen steken.

Wij wensen u allen heel veel goeds!

ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.