Menu

Nieuwsbrief Augustus 2014

Hospice Wijchen Augustus 2014

Deze keer:

  • Bouwplaats
  • Stand van zaken vrijwilligers
  • Acties
 

Website

www.hospicewijchen.nl

 

Blijf op de hoogte:

Friend on Facebook Facebook
Follow on Twitter Twitter
Hospice Wijchen

Voorwoord…

Beste <<Voornaam>>,

Mijn verstandige moeder zei altijd: “Jongen, je bent nooit te oud om te leren”. Dat heb ik me goed in beide oren gefriemeld en sinds die tijd heb ik van m’n leven une éducation permanente gemaakt (vrij vertaald: ik vraag altijd aan m’n vrouw naar het hoe en waarom). Om die reden, voorál om die reden ga ik ook zoveel mogelijk kijken bij de bouw van Hospice Wijchen. Ik steek er iets van op en word er niet dommer van. Zo viel het me laatst op, dat in het dak een zevental gaten – ± 25 cm doorsnee – was geboord. Vreemd, vond ik, want in ons huis probeer ik lekkages zoveel mogelijk te vermijden. Mooi dat er dán vakmensen zijn, die niet alleen van wanten maar ook van de hoed & de rand weten. “Die zijn voor de Solatubes”, vertelde de uitvoerder en ik keek hem zo intelligent mogelijk aan: “???”.  “Die transporteren het daglicht en doen het altijd… behalve ’s nachts”. Zijn uitleg was glashelder en ik knikte even heftig als de jaknikker in olievelden van J.R. (uit de Dallas-soap). Dat Anton en de andere mannen op de bouw echt schik om zijn antwoord hadden, was keigoed te zien maar het waarom was me veel minder duidelijk.
Waarmee – kort en goed – gezegd wil zijn, dat op de hoek Fazantstraat/Klapstraat niet alleen vakkundig, hard en met veel toewijding wordt gewerkt maar ook met veel plezier en de nodige humor; ik noem het toepasselijk hospice-humor.

In deze nieuwsbrief veel informatieve foto’s van de bouw, want daar is niet alleen een hoop over te zeggen maar nog veel meer om naar te kijken.

Graag wens ik u allen veel lees- en kijkplezier en (voor zover van toepassing!) nog een fijne rest van deze zomer,
Ton van Dillen

Ps. Toch moet ik nog eens aan onze bouwpastoor Paul Kokke vragen of hij niet beter Solatubes kan bestellen die het ook ’s nachts doen.

Bouwplaats

Bovenstaande foto van 21 juli jl. is ondertussen al weer verouderd. Ja, het gaat snel bij Hospice Wijchen. De vrijwilligers bouwgroep is fors gegroeid. Wij noemen voor de vuist weg: Toon van Stippent, de broers Rien en Cor Koenders, Marco Rosmalen en Adrie Spanjaards. Maar er zijn er  meer. In onze volgende brief noemen wij ook hen; op het gevaar af dat de lijst dan wéér achterhaald is. Ook de lijst van sponsorende bouwbedrijven is verder uitgebreid. Het bord wordt een dezer dagen dan ook aangepast. Een aanpassing zal tevens plaatsvinden bij het doek, waarop staat hoeveel geld wij nog nodig hebben. Dit is namelijk geen € 115.000 maar € 90.000.  Even op de vingers nageteld: als elke Wijchenaar nog € 2,25 geeft, dan zijn we er. Een geruststellend gevoel!

30 juni is voor Jan Kuijpers een zeer speciale dag. Alweer een hele poos geleden vroeg hij op die dag zijn charmante vrouw – die steeds zorgt dat hij goed geknipt en gemutst door het leven gaat – ten huwelijk. 30 juni 2014 is voor ons ook een bijzondere dag geworden. Toen vertelde Jan namelijk, dat de familie Kuijpers gratis al het sanitair in Hospice Wijchen gaat plaatsen en aansluiten. En wie is die familie dan wel? Nou… hier komt zij: Jan zelf, zijn bloedeigen zoon Don, zijn sportieve broer Wim en diens zonen Billy en Jessy én zijn neef Mitch Willems-Rossen. Met deze heren kan het sanitair alleen maar fraai en gedegen worden geplaatst. 

19 juli: De dag na het dramatische vliegtuigongeluk in de Oekraïne, de haast geruisloze intocht van de 4-daagse deelnemers op de Via Gladiola, het begin van de bouwvakvakantie. Op de bouwplaats klonk het: “Nog zo’n 200 blokken en dan zijn de binnenmuren op hoogte. Volgende week donderdag gaat het dak erop. Geweldig, in één woord: geweldig, wat het bouwteam en de vrijwillige bouwers in zo’n korte tijd hebben klaar gekregen. Zelfs helemaal op schema…. Mijn petje af voor hen. Ennuh, het pilsje op deze warme namiddag hebben zij dik, dik, dik verdiend.” Voor de nieuwsgierigen en geïnteresseerden: uit hoeveel blokken bestaan al deze binnenmuren? Inderdaad: 7000. Tel maar na. Nu het nog kan!
 

Rien Koenders (links) en Thé Hendriks metselen naar elkaar toe, 
zich niet bewust van de hoosbui die al boven hen hangt.
 

Anton van Swam helpt Rutten Hoogtewerken een handje.

Stand van zaken vrijwilligers Hospice

Onlangs – tijdens een bijeenkomst van de coördinatoren, Ineke de Jong en Jessica Reijnen, met leden van het bestuur – vertelden beide coördinatoren met zichtbaar plezier de huidige stand van zaken omtrent het vrijwilligersaanbod voor het hospice. Er gaan 57 nieuwe vrijwilligers (overwegend vrouwen) deelnemen aan de introductiecursus om zich vanaf januari a.s. in te zetten voor de ondersteuning van onze gasten. 5 Mannen hebben zich gemeld om in en rond het hospice de nodige klussen en klusjes op te knappen. En tenslotte gaan 4 vrouwen onder begeleiding van een ervaren kok de kookgroep vormen. Deze kookgroep gaat – in navolging van eenzelfde groep in Hospice Lansingerland (boven Rotterdam) – op een zeer speciale manier de maaltijden en tussendoortjes voor de gasten verzorgen. In een van de volgende Nieuwsbrieven komen wij graag op deze vorm van de maaltijdenvoorziening terug.

Acties

Begin juli openden de huisartsen, dokter Vogels en dokter Ubachs, in de Huissteden een nieuwe praktijk. Voor hen en voor al hun patiënten een feestelijke gebeurtenis, die even feestelijk gevierd werd. Tijdens de receptie waren er niet alleen wondermooie woorden maar gaven de genodigden aan de beide artsen ook een bedrag van € 630,- dat door hen direct werd doorgesluisd naar Hospice Wijchen, onder het motto: “Quis potest sine offula vivere?” (dat is dokterslatijn voor: “Wie kan zonder ‘n gift een hospice bouwen?”)
Op 9 juli, de gedenkwaardige dag waarop onze voetballende jongens het doel van die verdullemese Argentijnen niet konden vinden, kwam het julinummer uit van ‘Nijmegen Business’. Daarin veel aandacht voor het 5-jarige bestaan van Q Accountants en – in het verlengde daarvan – voor Circus Stoffel, Stichting Koprol en Hospice Wijchen. In hotel-restaurant Manna aan de Oranjesingel, was tout ondernemend Nijmegen e.o. bijeen om dit te vieren. Dit gebeurde bij een glaasje witte wijn maar met een ijskoude cola bleef Ton van Dillen zo nuchter dat hij al die ondernemers in precies één minuut kon vertellen hoe in Wijchen het proces verloopt van droom en idee naar werkelijkheid: gewoon samen een hospice bouwen!
 

De 5-jarigen van Q Accountants en (met het tijdschrift in de hand) de 
vertegenwoordigers van Hospice Wijchen, Circus Stoffel en Stichting Koprol (vlnr)

Eind juli ontvingen we van Jolette Slagter een mail: “Ik ben bij Jos Veltmaat geweest.
Hij gaat een Hospicebrood maken van een speciaal samengestelde graansoort. Het 
wordt een bol, die ook veel door de horeca besteld wordt. Waarschijnlijk (hij moet het
 nog even berekenen) is de prijs van zo’n brood straks 2,50 en daarvan is 1 euro voor het Hospice. Hij wil dit doen tot de opening en denkt dan zo’n 500 tot 750 euro op te halen.
Een mooie bijdrage dus! Als hij het eerste brood klaar heeft, maak ik een paar foto’s. 
Ik houd jullie op de hoogte.”

De bakkers in Wijchen dragen het hospice toch een warm hart toe. Dat blijkt ook wel bij ’t Kraayennest. Met regelmaat levert deze bakkerij gebak af voor de vrijwilligers op de bouwplaats. Op zulke dagen blijven de broodtrommeltjes gesloten, want de mannen met hamer, troffel en waterpomptang hebben smaak en het gebak gaat er bij hun in als koek. Sterker, de mannen lusten er wel pap van!
Jo R. – door autochtone Wijchenaren en de grote kring van intimi vaker Jo de M. genoemd – had die mooie zaterdagavond zo’n zin in een exclusieve Cassoulet du maître. Toch zag hij daar vorstelijk van af, nam een frikandel met een klein patatje oorlog en schonk de 100 euro aan het hospice. Hij spaarde zogezegd het geld uit z’n mond.

Zondag 22 juni werd bij de Paulusschool in Wijchen Noord de jaarlijkse wijkmarkt gehouden. De opbrengst van het Rad van Avontuur was voor het hospice. De wijkvereniging en Toos van Peursem hadden voor de prijsjes gezorgd en Richard Binnendijk zwengelde die zonnige dag met verve aan het rad. En de opbrengst?……..  € 536,60.

Bij het overlijden mevrouw Wil van Thiel – Zwartjes op 7 juni jl. werd door familie, buren, vrienden en kennissen in plaats van bloemen € 329,35 bijeengebracht voor Hospice Wijchen.

Ook mevrouw van Stippent van Haren, de moeder van Toon van Stippent – een van onze vrijwillige metselaars – is gestorven en begraven. De familie had verzocht in plaats van bloemen een donatie aan het hospice te schenken. Uitvoerder Anton van Swam is namens de collega vrijwilligers op de begrafenis geweest en bracht het bedrag van € 480,55 mee. 

Antoine Schröder, vrijwilliger bij VPTZ Wijchen liep dit jaar opnieuw de 4-daagse. Voor hem zijn door ervaring en goede conditie die 4 dagen een peulenschil. Hij komt ’s avonds even fris thuis als hij ’s morgens is vertrokken. Maar dit jaar liep Antoine niet alleen en voor niets; met zijn zoon en met een collega van De Schakel zette hij niet alleen telkens weer de ene voet voor de andere maar deed hij ook mee aan de sponsorloop van de 4-daagse. Opbrengst? Een kruisje voor hen en €795,- voor Hospice Wijchen.

Tot slot

Zondag 31 augustus wordt in Wijchen weer de kunstmarkt gehouden. Elk jaar een happening voor kunstenaars en bezoekers. Ook dit keer belooft het een mooie gebeurtenis te worden, waar wij naar uit kijken en waarop wij ons verheugen. Eén kunstenaar noem ik bij name: Frans van den Heuvel. Hij gaat die dag voor een zeer gereduceerde prijs portretten van mensen schilderen en de opbrengst ervan schenkt hij aan Hospice Wijchen. Misschien klinkt het hebberig maar het is te hopen dat er zoveel gegadigden zijn, dat Frans na afloop zijn pijp leeg heeft en blaren op zijn vingers. Wij zullen de volgende dag wel voor een kundige én lieve masseuse zorgen!  

En om helemáál af te sluiten nog een bericht: Op 19 augustus jl. ontvingen wij onderstaande tweet:

    

 

ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.