Menu

Nieuwsbrief Juni 2014

Hospice Wijchen Juni 2014

Deze keer:

  • Bouwplaats
  • Acties
 

Website

www.hospicewijchen.nl

 

Blijf op de hoogte:

Friend on Facebook Facebook
Follow on Twitter Twitter
Hospice Wijchen

Voorwoord…

Beste <<Voornaam>>,

“Greif nicht in ein Wespennest. Doch wenn du greifst, so greife fest!”
 
Regelmatig denk ik terug aan die studiemiddag in het kasteel van Wijchen. Daar deden de deelnemers eind 2008 aan het bestuur van de VPTZ de aanbeveling om de haalbaarheid van een hospice in onze gemeente te onderzoeken. “Waar beginnen we aan?”, vroegen Toos en ik ons af: “Wat halen we op onze nek?”

Als in die dikke vijf jaar één ding is duidelijk geworden dan is het wel, dat wij ons toen absoluut niet hebben gerealiseerd (niet konden realiseren!) hoe groot het draagvlak voor deze voorziening in onze lokale samenleving zou worden. Wat begon met een simpel – inderdaad doodsimpel – idee, groeide uit door de onophoudelijke inzet van zeer velen. Geheel terecht hangt op de hoek Fazantstraat/Klapstraat een groot doek met de tekst ‘Hier bouwt Wijchen samen aan het hospice’. Wat toen in onze ogen begon als een wespennest, is een feest van samenhang en samenwerking geworden. Geweldig.

Op vrijdag 12 december a.s. wordt Hospice Wijchen geopend. De daarop volgende zaterdag en zondag staat de deur voor elke belangstellende open, zodat eenieder kan zien en ervaren hoe wij in Wijchen zorg dragen voor onze terminale medeburgers; gedachtig het motto van de studiemiddag in 2008: ‘Een dorpsgenoot laat je niet alleen sterven’.

Zet deze data nu gerust in uw agenda; zij staan al net zo vast als Sinterklaas en Kerstmis!

Graag wens ik u allen veel leesplezier en een zonnig humeur,
Ton

Bouwplaats


(fotocollage Sienie Kolvoort)

Zaterdag 17 mei 2014: firma Postma uit Bergharen start met het egaliseren van de grond

“Het is echt de moeite waard om eens te gaan kijken bij de bouwplaats van ons Hospice, de voortgang is indrukwekkend!!”  Aldus Rob Jeurissen, voorzitter VPTZ op 26 mei jl. 
En Rob zegt niets te veel. Het is inderdaad indrukwekkend hoe daar onder het toeziend oog van uitvoerder Rien Pijnappels gewerkt werd én wordt.

Dus werd het hoog tijd om alle fondsen, die ons financieel steunen, erover te informeren dat de bouw gestart was. Uit hun reacties citeren wij:

“Fijn dit goede nieuws te lezen. Veel succes met de voortgang van de bouw”.
(Maurits van Heek, Fonds Sluyterman van Loo)

“Wat een mooi gebaar van ondernemend Wijchen, wij als Monuta zijn ook dankbaar een bijdrage te mogen leveren aan zulke prachtige projecten.” 
(Sonja van der Donk)

“Het is iets om heel trots op te zijn dat zoveel bedrijven in Wijchen er mee hun schouder onder zetten. Ongetwijfeld hangt dit samen met de bevlogenheid van u en uw mede- bestuursleden. We hopen dat de bouw voorspoedig zal verlopen. Een goede zomer toegewenst.” 
(Gerrie Boshuis, Stichting RC Maagdenhuis/Brentano)

“Hartstikke goed dat jullie de fondsen zo op de hoogte houden!” 
(Sofie Bienert)

Diezelfde Sofie Bienert en haar collega Hans van der Westen, die ons vorig jaar buitengewoon hebben geholpen bij de fondswerving voor het hospice, zijn druk doende met het schrijven van een verstandig boek over… inderdaad: fondswerving. Voor dat doel heeft Sofie op 2 juni jl. Rob Jeurissen en Ton van Dillen een interview afgenomen over ‘Hoe Wijchen werkt’. De heren krijgen straks welgezegd twee hele bladzijden in die dikke pil maar… als wij vóór alle acties ten behoeve van Hospice Wijchen alleen al deze paar bladzijden hadden kunnen lezen, hadden wij heel wat kopzorgen minder gehad. Laat staan als wij het hele boek vooraf hadden mogen doorkijken. Een aanrader dus.  

Acties

Antoine Sch. heeft zowel op Hemelvaartsdag als tijdens de Hernense Stratenmarkt een aantal zelfgemaakte keramische potten en vazen verkocht. Zijn opbrengst – te weten € 53,60 – schenkt hij aan het hospice; “Misschien is het toereikend voor een raampje!”, zegt hij erbij. Overigens laat hij het niet bij dit ene raampje, want ook voor hem staat de Nijmeegse 4-daagse voor de deur. Antoine loopt dan niet alleen; samen met een goede bekende doet hij ten gunste van het hospice mee aan de sponsorloop. Wie daarover meer wil weten of beide lopers wil sponsoren: zie site www.devierdaagsesponsorloop.nl

In de vorige Nieuwsbrief schreven wij er al over: op de diverse locaties van de Zorggroep Zuid Gelderland staan sinds april collectebussen voor het hospice. 14 Mei jl. werden die voor het eerst geleegd en de opbrengst was € 230,-  Bij de bus in de Hagert lag tevens een zelfgemaakt kaartje: “Veel succes met jullie acties voor hospice. Het moet er zeker komen!”

Bij de crematie van Hans van der Meer uit de Passedwarsstraat is voor het hospice € 670,- opgehaald. Ondanks al haar verdriet en zorgen kwam zijn jonge dochter deze bijdrage persoonlijk afgeven. Een kus en hen sterkte wensen waren recht uit het hart. 

Op 27 mei overleed volkomen onverwacht Marlies Moolenaar-van der Meijs. Bij de dienst uit dankbaarheid, die in De Schakel werd gehouden, had haar man Ed een collectebus voor het hospice laten plaatsen. De aanwezigen gaven € 633,25 voor dit doel.

“Geniet van de kleine dingen, want op een dag kun je terugkijken en ontdekken dat het grote dingen waren”. Mevrouw Maria van Swam-Rosmalen overleed op 17 juni jl. Haar wens was om bij de crematie in plaats van bloemen een gift voor het hospice. Daar werd met liefde gehoor aan gegeven: € 467,90.

In verband met haar benoeming als wethouder van de gemeente Wijchen nam Agnes Schaap vorige maand afscheid als directeur/bestuurder bij Malderburch, het Centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg te Malden. Bij die gelegenheid kreeg zij niet alleen bloemen, warme handen en brieven maar ook waardevolle briefjes van de Koninklijke Joh. Enschedé, waarvan zij € 1.600 schonk aan Hospice Wijchen. In het geval van Agnes is het tamelijk lastig om niet te denken: “Asjeblief, neem iedere week ergens afscheid”.

J. & A. B. te W. (Wijchen) hebben nooit schelpen verzameld en als fervente niet-rokers is ook het sparen van sigarenbandjes niet aan hen besteed. Daarentegen hebben zij zich sinds de invoering van de euro verwoed gestort op het vergaren en sparen van koperen stuivers. Bij de komst van Hospice Wijchen hebben zij over beide harten gestreken en hun schat in een ouderwets pennenzakje aan dit doel geschonken. “Wat zei j’noe?” Inderdaad, “Da inikkik nog nwaot meegemaokt”. Dank jullie wel voor deze € 50,–.

Niet alle stuivers konden overigens in dit versleten zakje. De rest zat in een oude, wél gewassen tennissok. 

Irene Wing Easton is van ’s morgens vroeg tot… uh, ’s morgens vroeg druk doende met het schrijven van een nieuw boek. Toch neemt zij nog de tijd om een kort bericht naar ons te mailen: “Hoi, ik moet nog even geld gaan innen bij de boekhandels, want er zijn weer exemplaren van ‘Moe is moe’ verkocht. Ik denk een stuk of tien. Niet zoveel als ik zou willen maar goed, jullie kunnen er vast wel een paar bakstenen mee kopen. Dág, veel groetjes!” 

Op zaterdag 7 juni jl. werd Tuinmarkt Kasteel Hernen gehouden. Het weer was schitterend, de kraamhouders hadden prachtige planten, de bezoekers kwamen in grote getale en de organisatoren hadden het prima voor mekaar: uitstekend geregeld en verzorgd. Het bestuur van de tuinmarkt had besloten een deel van de entreegelden aan het hospice te schenken. Daarbij hadden zij ons uitgenodigd op deze mooie dag de bezoekers te verleiden om planten voor de tuinen rond het hospice te doneren. Voor dat doel had het bestuur een tuinplan laten ontwerpen (zie onderstaande foto). Rob Jeurissen, voorzitter van VPTZ Wijchen over deze tuinmarkt: “We hebben weer veel goodwill gekweekt, men vond het een leuke, sympathieke actie. We hebben veel complimenten in ontvangst mogen nemen over de manier waarop we het hospice tot stand aan het brengen zijn. De organisatie van de tuinmarkt heeft de samenwerking ook erg op prijs gesteld, over enkele weken overleggen we met hen wat er verder moet gebeuren om tot de tuin bij ons hospice te komen. In totaal hebben we met de plantverkoop en met de giften in de collectebussen € 1.490 bij elkaar gebracht voor de aanleg van de tuin”.


(foto Geert Geenen, De Gelderlander)

Heel fijn is het ook om te kunnen melden dat de tuin – eigenlijk zijn het tuintjes, want ook elke gast krijgt een eigen tuintje – bij het hospice wordt aangelegd met behulp van de Groenschool in Nijmegen. Voor de leerlingen geldt dit als een leerproject.

Tijdens de genoemde Tuinmarkt op 7 juni kwam de heer Pieter Bollen namens het Monuta Charity Fund naar Hernen om daar onder het alziend oog van de Wijchense Omroep een cheque van € 2.000 te overhandigen, die bestemd is voor de opleiding en training van de nieuwe vrijwilligers. Hij liet het echter niet alleen bij deze bijdrage maar bood tegelijk aan de VPTZ Wijchen te willen helpen bij activiteiten op gebied van de nascholing van onze vrijwilligers. Een mooi gebaar waar wij zeker gebruik van zullen maken.

Soroptimistenclub Nederland. Op zaterdag 7 juni jl. was de Soroptimistenclub Batenburg “Maas en Waal” in Slot Doddendael (Ewijk) gastvrouw voor de landdag van alle Soroptimistenclubs in Nederland. Deze clubs hadden voor Hospice Wijchen een aangename verrassing……… een bijdrage van € 5.000 voor de leesvoorziening ten behoeve van onze gasten, hun families en vrienden, de vrijwilligers, én alle kinderen en kindjes die naar het hospice komen. Het idee voor een leesvoorziening komt van de Wijchense Bibliotheek, die vorig jaar met de verkoop van afgeschreven boeken daar al de eerste stap voor nam. 
Het bedankje namens de VPTZ voelde bij die ruim 100 aanwezige Soroptimisten als الف ليلة وليلة (het sprookje uit Duizend-en-een-nacht).

Jos Veltmaat had het tijdens de Pinksterdagen behoorlijk heet; dit keer niet vanwege de felle zon of de warme ovens in zijn bakkerij maar omdat toen een bijzonder idee bij hem oprees. Jos gaat de komende tijd een speciaal brood aan zijn toch al uitgebreide assortiment toevoegen: het Hospicebrood.  Een deel van de opbrengst ervan gaat naar Hospice Wijchen. 

Tot slot

Bij de bouwplaats hangt sinds kort een flink doek. Duidelijk te zien is, dat er nog € 150.000 nodig is (uh…was) om het hospice te kunnen bouwen en exploiteren. Met dit doek willen wij ieder laten weten hoe de komende periode de financiële stand van zaken zich ontwikkelt. Vandaar het grote witte vlak, waarop de mutaties kunnen worden aangebracht. 
De Stichting Volksbelang van 1895 uit Nijmegen heeft daartoe al aanleiding gegeven. Het bestuur van de stichting heeft namelijk besloten ons voor de bouw van het hospice een bijdrage van € 32.000 te schenken. Een dezer dagen ziet u dan ook, dat op het doek een nieuw getal staat vermeld: Nog nodig € 118.000,-.

ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.