Menu

Nieuwsbrief Maart 2014

Hospice Wijchen Maart 2014

Deze keer:

  • Kunstwerk Henk van Kooten
  • Acties
 

Website

www.hospicewijchen.nl

 

Blijf op de hoogte:

Friend on Facebook Facebook
Follow on Twitter Twitter
Hospice Wijchen

Voorwoord…

Beste <<Voornaam>>,

Met u gaan ook wij een spannende periode tegemoet.

Oké, de gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij en de zetels zijn verdeeld. Daar hebben u en ik voor gezorgd. Onze klus is daarmee geklaard maar wat zal het effect van onze inspanning zijn? En als wij wat verder kijken dan onze neus lang is …Hoe zullen burgemeester en de gemeentesecretaris zich voelen als dadelijk nieuwe wethouders in hun keuken komen kijken? Hoe zullen de ambtenaren over die nieuwe bezems denken? En de belangrijkste vraag: mogen we bij de carnaval opnieuw op een muzikaal kwintetje rekenen? Spannend.

Wat gaat het worden met de lente? De narcissen en krokussen bloeien al, aan veel bomen zit voorzichtig frisgroen blad en de merels en Turkse tortels zijn druk doende om op hun eigen wijze een aangenaam wiegje voor hun jong te maken. Echter, zullen de IJsheiligen, waaronder Pancratius, Servatius en de koude Sophie, straks nog roet in het eten gooien en ’s nachts voor kippenvel zorgen?  Spannend!

Buitengewoon wordt ook het Bouw Gala op 27 maart aanstaande in Sterrebosch. Heel bouwend Wijchen komt daar bij elkaar om te bezien hoe zij met z’n allen een mooi en duurzaam maar ook een zo goedkoop mogelijk hospice kunnen gaan bouwen. Wij wensen al die mannen en vrouwen heel veel inspiratie, lef, voldoening en succes toe. Voor zover wij weten is het de eerste keer in de moderne geschiedenis, dat zo’n initiatief in onze gemeente wordt genomen. Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze actie landelijke bekendheid te geven en nu al staat vast, dat onze achterkleinkinderen later tijdens de geschiedenisles zullen leren: “1572: Inname van Den Briel door Watergeuzen. 1919: Nederlandse vrouwen krijgen actief kiesrecht. 2014: Wijchen bouwt samen.” (zie ook verderop in deze nieuwsbrief).

Inderdaad, wij gaan met u een spannende periode tegemoet. 

Veel leesplezier,
Ton

Kunstwerk Henk van Kooten

Op zaterdagmiddag 15 februari jl. was het bijzonder druk in de – inmiddels gesloten – Informatiewinkel op het Europaplein. De deuren stonden wagenwijd open zodat ook allen, die niet meer naar binnen konden, toch de onthulling konden meemaken van het kunstwerk van Henk van Kooten voor Hospice Wijchen. Tijdens de laatstgehouden Candle Light fotografeerde Henk voor dit doel bijna 400 mensen.

“Het kunstwerk is, vertelde Henk van Kooten, een beeltenis in mozaïek van een persoon, gedragen door de armen en kracht van de gemeenschap. In dit mozaïek zijn 11.881 foto’s verwerkt in 109 x 109 vierkantjes (meerdere foto’s zijn dus meerdere keren gebruikt). Het is een ietwat abstracte kunstwerk waardoor het wat tijdlozer en tegelijk anoniem is. Het kan man of vrouw zijn. Het motto van de beeltenis is: “Waar het eind van ons leven nadert worden we geholpen, ondersteund en verzorgd”. Het beeld is in kleur gelaten omdat het retro gevoel ook tijdloos is geworden. De ‘dragers’ zijn echte mensen, die in de studio speciaal hiervoor zijn gefotografeerd. Door hun ook een abstracte omzetting te geven, is het een passend gevoel geworden.” (uit: Wijchens Nieuws)

Na de onthulling probeerden vele aanwezigen hun eigen portret in het kunstwerk terug te vinden. Met behulp van de loep, die Jan de Jong speciaal voor deze zoekactie had gekocht, lukte dat menigeen. Anderen lieten het bij een blik van bewondering en koesterden de kunstkaart die elke gefotografeerde, die op het kunstwerk staat afgebeeld, gratis mocht meenemen. Voor ieder ander is deze kaart te koop.

Met de onthulling was het feest voor de initiatiefnemers van het hospice op deze zaterdagmiddag  niet voorbij. Henk en Christina van Kooten, Rembert Weijers en Kay Poelen – de vier organisatoren van Fotoshoot Hospice Wijchen tijdens de Candle Light – hadden nóg een verrassing. Uit de opbrengst van hun actie boden zij een cheque aan van bijna 3600 euro. 

Acties

Guus van Heck schreef samen met Cor van den Heuvel uit Druten het boek “Boven-Leeuwen, de geschiedenis van Hlaiwa tot Boveneind”. Binnen drie maanden was hun oplage van 700 stuks geheel uitverkocht. Naast vele mooie reacties en complimenten die zij kregen was ook het financiële resultaat positief en zij besloten uit de opbrengst zowel het Bijna Thuishuis Maas en Waal te Druten als Hospice Wijchen allebei een bedrag van € 150,– ter beschikking te stellen.

Nog zo’n leuke actie, dit keer van Sterrebosch aan de Kasteellaan. Iedereen die in de maand maart bij Geert Sanders een 12-uurtje gaat nuttigen, betaalt ongemerkt mee aan de bouw van Hospice Wijchen. Want wat is het geval? Bij elke geserveerd 12-uurtje stopt Geert € 1 in een pot voor het hospice. Uiteraard hopen wij van harte dat hij en zijn medewerkers deze maand de benen onder hun dinges uit lopen.

Wie na zo’n heerlijke lunch zich even aan de meest prachtige planten wil vergapen en die wellicht wil kopen, moet toch nog tot zaterdag 7 juni wachten. Dan is er in Hernen opnieuw de jaarlijkse Tuinmarkt. Deze keer met een speciaal tintje. De organisatie van Tuinmarkt Kasteel Hernen schenkt Hospice Wijchen namelijk de groene inrichting van het buitenterrein. Concreet betekent dit dat de organisatie het ontwerp en de beplanting van de tuinen rond het hospice voor zijn rekening neemt. Een architect is al doende met het ontwerp en zal dit op 7 juni op een groot bord laten zien. Een deel van de opbrengst van de markt is voor de aanleg van de tuinen bestemd maar ook kunnen bezoekers aan de hand van het tuinplan zelf een of meerdere planten kopen en aan het hospice schenken.

Arnold Janssen, welbekend van Bloemsierkunst Kasteelhof, moet gedacht hebben: “Buiten mooi, binnen mooi”. Hij heeft gelijk, wij beschikken al over het kunstwerk van Henk van Kooten en wij zijn verzekerd van een hele mooie en sfeervolle stilteruimte; een geschenk van de Stichting Concordia uit Nijmegen. Maar Arnold had het nog anders gedacht: hij stelt straks in het hospice hydroplanten ter beschikking en die zullen inderdaad samen met de door de RABObank geschonken planten een fraaie aankleding van het gebouw opleveren. En voor een vakkundig onderhoud van de planten…. daar tekent Arnold ook voor.

Onlangs overleden in Wijchen Mieke Loermans en Geert Elbers. Zij beiden hadden aan hun dierbaren gevraagd om bij het afscheid geen bloemen te geven maar liever een gift voor Hospice Wijchen. De nabestaanden hebben aan dit verzoek graag voldaan en zodoende mochten wij voor de bouw respectievelijk € 784,75 en € 650 van hen ontvangen.

Tijdens de laatstgehouden vergadering van de Commissie PR & Fondswerving hield voorzitter Hans Klaaijsen als doorgaans de aanwezige leden strak bij de les. Het ene agendapunt na het andere werd door hem vlot en bekwaam afgewerkt. Zelfs in de pauze kon hij het niet laten gewoon verder te vergaderen. Goed, dat iedereen inderdaad bij de les was gebleven…. anders hadden zij zijn mededeling niet gehoord: Lionsclub Wijchen schenkt € 4000 aan Hospice Wijchen. Toen was er pauze en echt wel even tijd voor koffie!

Op 17 februari jl. was Ton van Dillen door Christel Peters uitgenodigd om eventjes bij haar in sigarenmagazijn Hendriks op de Markt te komen. Voor een foto en een cheque. 
Vóór hij daar naar toe ging zei hij tegen zijn vrouw: “Als het bedrag minder is dan 200 euro, ga ik niet lachen op de foto.”  Maar lachen deed ie wel. Christel overhandigde hem een cheque van € 775 uit de opbrengst van de oudejaarsloterij. Een hele mooie opsteker!!!

Jo T., ook wel bekend als Joke van Jentje van Hanneke, belde op omdat hij zich afvroeg of zijn donatie al was aangekomen. Wij beloofden hem dit uit te zoeken. Na een week is dat nog niet gelukt, dus gaat er een mailtje naar hem toe: “Jo, misschien denk je: ‘Wanneer hoor ik iets van die kluns?’ Maar sinds jij gebeld heb zit ik onze incassoman achter zijn broek en trek er hard aan. Dadelijk staat ie nog in z’n blote dinges. Zo gauw ik echter van hem een antwoord heb, heb jij dat ook. Beloofd is beloofd!”
Zijn antwoord komt in dichtvorm:
“Voor in zijn blote dinges is het nog net iets te fris,
maar ik wacht geduldig af tot jouw bericht er is.”
Joke Vondel

Medio februari kwam er een brief binnen van het Monuta Charity Fund. Aan deze stichting hadden we een gift gevraagd met het oog op de opleiding van de 80 nieuwe vrijwilligers, die nodig zijn wanneer het hospice straks zijn deuren opent. Wij wisten dat de voorzitter van de stichting, Anita Witzier, van verrassingen houdt. Daarvan getuigt haar KRO-programma Memories. Toch was het wel even schrikken als je er plotseling mee geconfronteerd wordt. Maar het past wel helemaal bij onze stemming: Hospice Wijchen, een surprise om van te dromen.

Bij de Zorggroep Zuid Gelderland is een aantal medewerkers bijzonder enthousiast over de komst van Hospice Wijchen. Wij hebben van hun inzet en medewerking al vaker mogen genieten maar vorige week kregen wij van hen een uitvoerig overzicht van acties, waarmee zij ons willen helpen. Deze acties variëren van het beschikbaar stellen van vergaderruimte en van hun inkoopbureau tot de organisatie van een spinningmarathon met sportschool Derks en de uitgave van een kalender. Vanaf 1 april a.s. worden op de diverse locaties van ZZG in totaal tien collectebussen geplaatst waarin bewoners, medewerkers en bezoekers een gift voor het hospice kunnen deponeren. 

Tijdens de eerste week van december jl. hebben wij in enkele wijken in Wijchen – met name Wijchen Noord, Blauwe Hof, Kraaijenberg en een klein gedeelte van de Homberg en Aalsburg – een straatactie gehouden. Aan elke deur werd aangebeld en kreeg de bewoner de vraag of hij/zij vriend van Hospice Wijchen wilde worden en ons op die manier wil helpen om de exploitatiekosten te dekken. Deze actie was zonder meer een succes. Onlangs heeft het bestuur dan ook besloten om in de laatste week juni/eerste week juli eenzelfde actie in de overige Wijken en kerndorpen te houden. Wij hopen dan plusminus 1800 adressen te kunnen bereiken. De gemeente heeft voor deze actie reeds een vergunning afgegeven.

Zowel in De Gelderlander als in De Wegwijs stond op 19 maart een bericht van de stichting Vraag & Aanbod, waarin werd meegedeeld dat deze kringloopwinkel op 29 maart a.s. aan 64 goede doelen een totaalbedrag van 45.250 euro schenkt. Een van deze doelen is Hospice Wijchen, die een bijdrage van 3000 euro ontvangt. Dit mooie bericht was voor voorzitter Rob Jeurissen direct aanleiding om te besluiten de meest knappe vertegenwoordiger van het hospice naar deze bijeenkomst te sturen.

In dezelfde editie van De Wegwijs was op de gemeentepagina onder het kopje ‘Verleende omgevingsvergunning’ te lezen:
“Fazantstraat 66, 6601 ZP, het afwijken van het bestemmingsplan in verband met archeologie, het bouwen van een hospice en het aanleggen van een inrit, 11-03-2014.”

En tot slot, eveneens in diezelfde Wegwijs deze advertentie van de bouwcommissie en bouwgroep:

ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.