Menu

Nieuwsbrief Februari 2014

Hospice Wijchen Februari 2014

Deze keer:

  • Candle Light
  • Opening Infowinkel.
  • Fotoschoot Henk van Kooten
  • Andere acties
  • Stand van zaken
 

Website

www.hospicewijchen.nl

 

Blijf op de hoogte:

Friend on Facebook Facebook
Follow on Twitter Twitter
Hospice Wijchen

Voorwoord…

Beste <<First Name>>,

Al weer meer dan een maand oud, dit nieuwe jaar. Maar – hoopvol als we zijn – blijft 2014 het hele jaar zo nieuw als nieuwe haring en een nieuw geluid. Want wat dacht u van de komende gemeenteraadsverkiezingen? Oude gezichten (een beetje grijzer maar heel vertrouwd), nieuwe gezichten die onze gemeente hoe dan ook gaan veranderen. Altijd ten goede. Een nieuw jaar, want wat dacht u van de boeken die op de markt verschijnen en hopelijk maar ook zeer waarschijnlijk alles vertellen over pa die voldaan nog moeder is dan moe en over de langjarige geschiedenis van onze Wijchense brandweer? Daar kijk je toch verlangend naar uit. Als nieuwsgierig lezer. Wat dacht u van dit nieuwe jaar, waarin al uw buurvrouwen en – meisjes ongetwijfeld en opnieuw tot Miss Holland worden gekozen; in ieder geval door hun man en vader? Of – en dan stoppen we met de opsomming – wat te denken van een nieuw jaar met Hospice Wijchen? 

Gaat het hospice er dit jaar komen? Ja zeker. Hoezo? Twijfelt u daaraan?  Al weer een aardig tijdje geleden heb ik bij de catechismus geleerd: “Geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is het belangrijkst.” En dat is ook zo, hoop ik. De laatste jaren was er bij de initiatiefnemers niettemin vooral het gelóóf dat het hospice er zou komen; een rotsvast geloof. En die degelijke deugd gaat nu vruchten afwerpen….. wij gaan bouwen. Hospice Wijchen komt er (zie onderstaand ook: Stand van zaken vrienden en fondsen).

De bijna geplaveide weg daar naar toe ziet u in deze nieuwsbrief, die wij u opnieuw graag toesturen.

Wij wensen u bij een kop koffie of thee veel leesplezier.

Warme groet, Ton

Lezers schrijven

Wanneer je als organisatie een nieuwsbrief uitbrengt, moet je er eigenlijk ook op verdacht zijn dat je daar reacties op krijgt. Deze wijsheid van een Nubische ezel hebben wij ons van meet af aan goed in de oren geknoopt. Vandaar dat wij als een bruggetje naar waar- en correctheid steeds weer nagaan of de weergegeven feiten kloppen en meermalen per brief de spellingscontrole hanteren. Zo kan er niets mis gaan. Dachten wij. Maar na de vorige brief kregen wij toch spontaan een blos op alle wangen, want …. Leest u mee:

Sjef F. (die niet alleen bij de redactie maar ook bij u allen zeer goed bekend is en van wie wij binnenkort nog veel meer zullen horen en lezen) schreef ons:
“Wat een geweldige, enthousiaste Nieuwsbrief, waaruit blijkt dat het Hospice leeft. En wat een enthousiaste club gangmakers! Chapeau!”

En ook Sofie B. (ja, ons ook bekend als een verstandige vrouw) wilde niet achter blijven:
“Beste mensen, ik ben erg onder de indruk van jullie voortvarendheid, daadkracht en enthousiasme. Ik ga deze nieuwsbrief bewaren als bijzonder Goed Voorbeeld van wat een groep ambitieuze vrijwilligers voor elkaar kan krijgen om een lokale actie tot leven te brengen en geld in te zamelen. Dat zal ook anderen inspireren! Groeten.”

Bouwcommissie

In de laatste nieuwsbrieven hebt u eigenlijk niets kunnen lezen over onze bouwcommissie. Laat duidelijk zijn: dat lag aan ons, niet aan de commissie. Want Paul Kokke en Ronnie Reijnen hebben geenszins met de handen in de schoot gezeten en absoluut niet met hun duimen zitten draaien. Tijdens een intensieve bijeenkomst op 18 november jl. bij Banken Champignons op Bijsterhuizen, waarvoor de bedrijven waren uitgenodigd, is het initiatief genomen om met de Wijchense bouwbedrijven om de tafel te gaan zitten. Piet Jansen van Jansen Bouwontwikkeling nam met verve het voortouw en dat resulteert er in dat heel bouwend Wijchen samen Hospice Wijchen gaat bouwen. Hun ambitie? Zij werken een plan uit dat de bouwkosten 20% moet verlagen. Geweldig toch. En volgens horen zeggen is er al een uitvoerder – net met pensioen – die als vrijwilliger de bouw deskundig en gladjes gaat laten verlopen.

Wellicht wilt u nog weten over welke termijn wij het dan hebben? Wel, zoals het er nu naar uitziet, gaat de bouw in mei a.s. van start en kan in november 2014 (veertien!) het hospice zijn deuren openen.

Op de Brandweerkazerne bij de Oude Molen wordt deze dagen hard gewerkt en nagedacht. Men is dat daar gewend en tot zover is het dus niets bijzonders. Wat hun piekeren, prakkiseren en rekenen wel uitzonderlijk maakt, is dat aan de hand van de architect tekening van het hospice de brandveiligheid secuur wordt gecontroleerd. Het is zonder meer een opstekertje dat de bouwcommissie de bevelvoerders bij de brandweer nu al het vuur aan de schenen heeft kunnen leggen.

Candle Light

In het weekend van 21/22 december was het niet alleen gezellig druk in het centrum van Wijchen maar kreeg Hospice Wijchen ook erg veel aandacht. Die belangstelling kwam niet uit de lucht gevallen maar was vooraf uitstekend uitgekiend en geregistreerd. Rembert Weijers, Henk van Kooten en Kay Poelen waren maanden lang in de weer geweest om op die dagen ‘Hospice Wijchen Fotoshoot Event’ te organiseren. Al in de weken, die vooraf gingen, hing Wijchen vol met affiches en reikten winkeliers folders over dit event uit.

Daarbij hadden de media nogal wat aandacht geschonken aan de opening van onze Infowinkel (tegenover Albert Heijn en naast de supermarkt van onze Armeense buren, die net zo warm en vriendelijk zijn als wij in het hospice aan sfeer proberen te realiseren).

Twee items die terecht veel aandacht kregen!

Opening Infowinkel

Het idee van een Infowinkel kwam van Peter Gatzen. Hij stapte medio 2013 naar Van Thiel Makelaardij en vroeg om tijdelijk een leegstaand pand in het centrum te mogen gebruiken. Daarmee ging de zaak aan het rollen en, terwijl Michel van Thiel nog dacht dat wij de sleutel alleen nodig hadden om eventjes de oppervlakte van het pand te meten, zorgde Schilderwerken Swartjes al voor fris geverfde muren en was Thomas Vorm Omgeving BV aan de slag om de ruimte voor ons in te richten. Onze voorzitter Rob Jeurissen toverde enkele flessen heerlijke bubbels uit zijn hoed en van diverse kant kregen wij feestelijk gebak…. De opening kon plaats vinden. Dat gebeurde op vrijdag de 20ste december door burgemeester Hans Verheijen.

 

De winkel is nu elke donderdagochtend en zaterdagmiddag open en de bezoekers worden er, indien zij dit willen, met koffie en thee ontvangen door voornamelijk de vrijwilligers van VPTZ Wijchen. En mocht u als bezoeker vinden dat het er zo lekker ruikt en fleurig uitziet …. De bloemen worden gratis geleverd door onze andere buren; de dames van de bloemenwinkel.

Fotoshoot Henk van Kooten

Een dag later, op de 21ste december, opende wethouder Marcel Thijsen het ‘Hospice Wijchen Fotoshoot Event’. Hij liet zich lachend meteen fotograferen en na hem volgden velen. Zo velen, dat een dag later het mooie nettoresultaat van de actie bekend gemaakt kon worden: € 3.572,29.

Dit mooie bedrag is in de eerste plaats uiteraard aan Henk en zijn vrouw Christina te danken. 

Een woord van dank is echter ook zonder meer op zijn plaats voor de vrouwen en mannen die zich in dit weekend eveneens met liefde hebben uitgesloofd, zoals de eerder genoemde Rembert en Kay, de mannen van de Lions Club, Elly Japers en de dames van de Soroptimisten (die kinderboeken verkochten) en de leden van DOV, die ondanks alle aandacht voor de fotoshoot, ondanks alle andere kraampjes en goede doelen toch nog even € 18,47 in de collectebus bliezen en trommelden.

Wat ons echter tevens opviel? Er waren ook enkele oudere dames die graag 10 euro gaven maar beslist niet door Henk gefotografeerd wilden worden: “Die foto’s zijn zo scherp. Je ziet alles”.

En de reactie van Henk van Kooten zelf? “Ik ben echt trots op dit resultaat. Al die gezichten, al die mensen die hebben meegedaan. Het heeft me ontroerd terwijl ik met de beeldbewerking bezig was. Tijd leek te verdwijnen en tijdloosheid was het gevoel dat overbleef. Tijdloze liefde.”

Andere acties

Op de Tuinmarkt Kasteel Hernen 2014 zal het bestuur van dit evenement het tuinplan rond Hospice Wijchen op grootse wijze tonen. Het bestuur heeft voor dit jaar het hospice als een goed doel gekozen, waar de opbrengst van de markt voor bestemd gaat worden. Om een mooi plan te realiseren is een tuinarchitect in de armen genomen. Bezoekers kunnen op basis van dit plan op de Hernense Markt planten kopen en die vervolgens aan het hospice doneren.

Hans Vos (directeur) en Marijke Jansen (medewerkster) van ZZG hebben het plan opgevat om het hospice-initiatief op twee manieren te ondersteunen: inhoudelijke steun en steun bij de exploitatie. Bij het eerste mag men denken aan: hulp bij de inkoop van het inventaris via de ZZG-kanalen, het beschikbaar stellen van ruimte (bijv. bij scholing van vrijwilligers), van hun know how en ervaring, en het stimuleren dat medewerkers als vrijwilliger in het hospice gaan werken. Bij het tweede mag gedacht worden aan acties, die voor het hospice geld opbrengen, waarmee ook in de toekomst een deel van de exploitatie gedekt kan worden.

Ronnie Reijnen wist ons nog aangenaam te verrassen met € 442, 50 zijnde ‘de opbrengst van de vorig jaar verkochte exemplaren van het –mogen we zeggen – fraaie boek ‘Het staat gedrukt’. 

De Katholieke Belangen Organisatie voor senioren, afdeling Malden houdt ieder jaar tijdens de kerstviering een collecte. Deze keer was besloten de opbrengst ervan te geven aan Hospice Wijchen. Het bedrag van € 367,35 is vanuit Malden veilig in Wijchen aangekomen. 

Twee leerlingen van groep 8 op de basisschool De Boskriek, Isa en Britt, hebben meegedaan aan de Beste Vrienden Quiz, een Tv-programma van de NTR. In de quiz konden zij voor elke goed beantwoorde vraag een geldbedrag winnen. De helft van dat bedrag mochten zij zelf houden, de andere helft moesten zij aan een goed doel geven. Britt en Isa hadden Hospice Wijchen voor ogen. Tijdens de quiz moesten zij hun keuze toelichten. Zo kreeg het hospice op 28 januari nog landelijke bekendheid. En hun winst voor het hospice? Pssssssst, niet verder vertellen…. 50 harde euro’s!!

Op 22 december jl. overleed onze goede vriend Jan Keijzer. Hij kreeg niet langer de tijd om te kunnen genieten van het leven. Voor zijn dood had Jan als uitdrukkelijke wens aangegeven bij zijn begrafenis geen bloemen te willen maar een donatie voor het hospice. “Ik heb het geluk dat er zoveel lieve mensen om mij heen zijn, dat het Hospice voor mij niet nodig is”. Op die manier zorgde hij er voor, dat wij € 2.215 mochten ontvangen.

Jeannette V. verzond rond de Kerst geen kerstkaarten. Het bedrag dat zij daar normaliter aan besteedde, schonk zij aan het hospice. Haar motivatie? “Ik vind dat ik als Wijchenaar blij moet zijn met jullie initiatief. Het minste wat ik kan doen is geld geven. Heel veel succes met de realisatie van de Hospice!”

Of Gerard Wesseling kerstkaarten heeft verstuurd, is ons niet bekend en dat gaan we – met het oog op zijn privacy – ook niet uitzoeken. Wel stuurde hij een bijzonder aardige mail: “Naar aanleiding van ons gesprekje hedenochtend in de Emté wil ik je onze bedoeling vertellen: € 500,00 eenmalig”. Niet van Gerard’s vrouw Ria (die daar vanwege haar jeugdige uiterlijk het liefst over zwijgt) maar uit de wandelgangen weten wij dat die eenmalige gift gerelateerd is aan hun 40-jarig huwelijksfeest. Mogen zij nog lang en hoog leven!

De KBO Woezik had op 20 december jl. een Kerstviering georganiseerd. Toos van Peursem was daarbij aanwezig en kreeg tot haar grote verrassing een doosje met € 76,20 overhandigd. Dit bedrag was opgebracht voor het Hospice door de koersbal- en kaartclub alsmede door de dinsdagochtendbiljarters van Woezik.

Stand van zaken Vrienden en Fondsen

Eind januari mochten wij onze 275ste Vriend van Hospice Wijchen begroeten. Deze meneer is ons zeer dierbaar, zoals ook de 274 andere Vrienden ons na aan ’t hart liggen. Allemaal samen zorgen zij immers voor een jaarlijks bedrag van € 18.000, die wij kunnen besteden aan de exploitatie van het hospice.

Op 4 februari hebben wij wat betreft de landelijke vermogensfondsen onze doelstelling (150.000 euro voor Hospice Wijchen) gehaald. Het fonds dat ons juichend over de streep hielp, is Roparun; de organisatie die jaarlijks een estafetteloop organiseert van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen – in teamverband – een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt ook uit het motto: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. Voor informatie over activiteiten in onze regio (Radboud Running Nijmegen, team 22), zie www.runningnijmegen.nl.

Kortom, het gaat de hele goede kant op. Tweederde van het benodigde bedrag is ‘binnen’. Deze maand moeten wij nog een eindsprint maken richting Wijchense bedrijven en met de verkoop van certificaten. Dat dit gaat lukken… daar geloven wij met z’n allen heilig in.

ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.