Menu

Nieuwsbrief Oktober 2013

Hospice Wijchen 23 oktober 2013

Deze keer o.a.:

  • Voorwoord
  • Spontane acties
  • Certificaten
  • Vrienden van …
  • En dan nog…
 

Website

www.hospicewijchen.nl

 

Blijf op de hoogte:

Friend on Facebook Facebook
Follow on Twitter Twitter
Hospice Wijchen

Voorwoord

Beste <<First Name>>,

Vandaag ziet u op uw beeldscherm de 3e nieuwsbrief van Hospice Wijchen. Na al die regen van de laatste dagen regent het in deze brief een stortvloed aan nieuwtjes. Dus als u verstandig bent: neem een groot glas aanlenglimonade of Rooibossenthee, pak gerust een paar Koffieleutjes, neem de tijd en ga er rustig voor zitten. 
Er is de afgelopen periode weer hard gewerkt en veel gebeurd om het hospice in onze gemeente te realiseren. Dat stemt tot meer dan een kruiwagen vol dank aan allen, die zich hiervoor inzetten en op velerlei manieren hun bijdragen leveren. Het geeft het bestuur van VPTZ Wijchen en zijn commissies ook het volle vertrouwen, dat de tot standkoming gaat lukken en binnen de door ons allen gestelde termijn gaat lukken.
Echt waar?
Echt waar, want zeg nu zelf…….
 
Wij wensen u graag veel leesplezier.
En, o ja, wij kunnen tot eind oktober nog stemmen voor het hospice gebruiken. Volg deze link. Hospice Wijchen komt dan in beeld en u kunt stemmen.
 
Ton van Dillen

Spontane acties

• Jo van de Tillaart liep in juli jl. de Nijmeegse 4-daagse in een hospice-shirt. Hij was niet de enige; enkele anderen deden dat ook. Het shirt gaf hen energie om vier dagen lang de ene voet voor de andere te zetten en om fluitend Via Gladiola te halen. Daar aangekomen zag Jo een trouwe fan, die hem in plaats van gladiolen echter €10 gaf. Voor het hospice.
• De familie Tychon uit Woezik heeft bij de begrafenis van hun vader gevraagd om geld te doneren in plaats van bloemen. De opbrengst was € 300 voor het hospice. 
• Lia Kroft, een van de enthousiaste vrijwilligers van VPTZ Wijchen, kreeg onlangs op haar verjaardag van familie, vrienden en buren een eigen hofje; vergelijkbaar met de Hof van Eden. Lia had echter van de 1ste bewoonster van die hof geleerd uit de boom geen appels te plukken. Zij vroeg daarom zelfs geen cadeaus, wél een gift voor het hospice. Zij, dus ook wij, werden beloond met  een schenking van € 500.

 
 

•Hengelsportvereniging ‘Altijd Tevreden’  kon met veel genoegen terugzien op een goed hengeljaar: menig karper, brasem, snoek, blei, sneep en spiering liet zich het voorbije seizoen door een lid van de vereniging beet nemen en boven water halen. Reden voor een feestje. Bij de clubleden. Voor ons ook een reden om Wel Tevreden te zijn: wij kregen van hen € 300.
• Op zondag 13 oktober werd in ‘t Achterom een ouderendag gehouden. De dag begon met een viering in de Emmanuelkerk en werd voortgezet met koffie en gezellige praat. De aanwezigen zagen echter kans om tussendoor nog even langs een collectebus te lopen en hun portemonnee te pakken. De opbrengst voor het hospice was € 124,98.
• Stichting Concordia (een Protestants Christelijk Fonds in Nijmegen) zegde toe voor een maximaal bedrag van € 5000 de inventaris van het stiltecentrum in Hospice Wijchen te financieren. Dit bedrag is conform de begroting en zo zijn wij in staat een sobere maar tevens stijlvolle plek te realiseren waar gasten, bezoekers en vrijwilligers tot rust kunnen komen en zich even kunnen bezinnen.
• Parochie De Twaalf Apostelen wil graag een steentje bijdragen aan het tot stand komen van het hospice in Wijchen: “Het mag duidelijk zijn dat (….) als het hospice tot stand is gekomen de kerk desgewenst er ook nauw betrokken bij wil blijven”. Als eerste steentje gaf de Parochie € 5000.
• En nu we toch met briefjes van 5000 euro bezig zijn… Het bestuur van Stichting Paulus Mundial, met goede doelen onder andere in India, heeft besloten om het Hospice te steunen met € 5000; te voldoen in 5 jaarlijkse termijnen van € 1000.
• Beeldhoudster Corry Moors, ook al een bezielde vrijwilliger van de VPTZ, hield onlangs in KunstPostWijchen, aan de Herenstraat, een succesvolle expositie. Corry schotelde haar bezoekers echter niet alleen haar beelden voor maar ook een collectebus: opbrengst € 58,50. Daar bleef het niet bij. Zij gaf ons twee beeldjes met het logo van ons hospice. De beeldjes gaan wij eerst gebruiken bij representatiebijeenkomsten maar krijgen straks een mooie plaats in het hospice. 
• Op zaterdag 28 september werd in het centrum een Fashion Street Parade gehouden. Geen onderwerp om direct met ons streven en onze activiteiten in verband te brengen. Ware het niet dat Arno en Zainab, inderdaad de knappe zoon en schoondochter van onze VPTZ-vrijwilligster Anny Konings, er onder meer voor het hospice eigengemaakte soep verkochten. Zonder meer vurrukkulukke soep maar de bezoekers van de Parade kregen zoveel gratis eten aangeboden, dat hun opbrengst net genoeg was op de kosten te dragen. Wel voor herhaling vatbaar. Misschien in de vastentijd???


 

• Zondag 18 augustus jl. was in de Kasteeltuin een Curiosa Fair. Over regen gesproken.. met bákken kwam het die dag uit de lucht en toch werd het in de tuin gezellig druk. Gelukkig maar, want een deel van de kaartopbrengst was voor het hospice.
En de opbrengst? € 1750.


 

•Op diezelfde zondag mochten Ton van Dillen en Minie Haas nog een cheque voor het hospice ontvangen van het bestuur van de Kringloopwinkel De Cirkel in de Spoorstraat. Bij een glas cola en een waterig zonnetje kwam deze cheque van € 2000 als een warme douche. Heerlijk!
• Last but not least (1). Zaterdag tijdens de Wijchense Paardenmarkt stonden de ouderenorganisaties KBO Wijchen en ANBO met een Rad van Avontuur op de Markt. Onder bezieling van Toos van Peursem en met Walter Vrijsen als spreekstalmeester werden marktbezoekers verleid om voor het goede doel lootjes te kopen en schitterende prijsjes mee te nemen. Hun oproep was niet voor dovemansoren… Voor het goede doel, in casu Hospice Wijchen, kwam ruim €1000  in ‘het laatje’.


 

• Last but not least (2). Volgens ons – maar wij weten ook (lang) niet alles – staan er voor de komende tijd in ieder geval nog drie spontane acties op de rol. De een is opgezet door de bekende fotograaf Henk van Kooten, die ‘Wakker Wijchen’ d.w.z. slapende alleenstaanden, echtparen, vriendengroepen, buurtgenoten enz. enz. gevoelig wil vastleggen. De tweede is een initiatief van Sigarenmagazijn Hendriks op de Markt en heeft betrekking op de Oudejaarsloterij. Koop daar die loten!! De derde is de Ondernemers Award op 24 oktober a.s. in Arcus. Onze spin in het web is bij die gelegenheid Hans Klaaijsen. Hij weet altijd de juiste draad te spinnen en voor het hospice die draad ook vast te houden.
Over alle drie acties kunt u meer lezen in de verschillende media.

Certificaten

Zoals wij in onze vorige brief meldden, is een 15-tal ambassadeurs bezig om onder vermogende Wijchenaren voor het hospice certificaten van € 5000 te verkopen. Certificaten moet men in deze verstaan als maatschappelijke verklaringen, waarbij de koper bij notariële akte 5 jaar lang € 1000 schenkt en – bij wijze van spreken – van de verkoper alleen een woord van dank ontvangt. 
 
Dat wij deze ambassadeurs zeer aan ons verplichten, moge uit twee voorbeelden blijken. Paul Kokke, die zoveel perslucht in zijn peptalk stopt, heeft tot nu toe in zijn eentje al 8 van deze certificaten verkocht en Dave Stapel, de man die persoonlijk slechts uitmuntende koffie serveert, zelfs 10. Een korte berekening laat zien dat bij dit gemiddelde er al gauw zo’n 200 certificaten worden verkocht. Of maken we nou een rekenfout? Feit is, dat wij inderdaad op die 200 certificaten ‘mikken’. Daarnaast loopt er ook een actie om tien Wijchense bedrijven te vinden, die elk € 10.000 aan het hospice willen schenken. Twee bedrijven hebben zich daartoe reeds bereid verklaard: Berko BV en Modderkolk BV. Om nog meer bedrijven voor dit gebaar te werven wordt op 18 november a.s. bij Banken Champignons Group op Bijsterhuizen een businesslunch georganiseerd waar de bedrijven voor worden uitgenodigd. De organisatie is in handen van Geer Verbiezen, die weliswaar dol is op champignons en Dasta-koffie maar nog meer houdt van een mooi resultaat voor het hospice.
 

Vrienden van…

De ouderenorganisatie KBO Wijchen heeft in samenwerking met het bestuur van VPTZ Wijchen en met behulp van Senior Call (Deventer) een belactie gehouden om onder zijn leden zoveel mogelijk Vrienden Van het hospice te werven. Deze actie is een ongekend succes geworden. 289 Leden van de KBO hebben zich als Vriend gemeld en 78 leden hebben een eenmalige donatie gegeven. Voor de initiatiefnemers is dit succes een geweldige steun in de rug. Immers, om Hospice Wijchen te kunnen realiseren is er niet alleen voldoende financiering nodig voor de bouw en inventaris maar ook voor de exploitatie – zeker in de eerste jaren. De Vrienden Van maken deze exploitatie, ook op termijn, mogelijk. De impuls die KBO Wijchen hierin gegeven heeft, is daarom bijzonder gewenst.
 
Los van de KBO-actie hebben zich overigens nog meer mensen (in en buiten de gemeente Wijchen) als Vriend Van het hospice aangemeld. Wij koesteren ook hen!
Op dit moment vinden gesprekken plaats met de KBO-afdelingen in de kerkdorpen. Uiteraard hopen wij op eenzelfde succes. In de volgende Nieuwsbrief denken wij u daarover te kunnen berichten.
 
Tevens zijn er plannen in de maak om via een deur tot deur-actie Vrienden te werven. Ook daarover de volgende keer meer.
 

En dan nog…

Wie lid is van de Rabobank ontvangt het kwartaalblad Dichterbij. In het laatste nummer van dit blad stond op pagina 14 en 15 een zeer lezenswaardig interview onder de titel ‘Waardig Sterven’. Het interview was afgenomen van Rob Jeurissen en Ronnie Reijnen en ging over … hoe kan het anders: Hospice Wijchen. Beide mannen spreken hun volle waardering uit over de betrokkenheid van de Wijchense gemeenschap bij dit initiatief: “Het is mooi om te zien dat iedereen meebouwt aan het hospice”. Dat beide mannen voor 100% in de komst van het hospice geloven, toont de foto die bij het interview werd geplaatst.


(foto met dank aan de redactie van Dichterbij)

 
• In de Gelderlander hebt u al een paar maal kunnen lezen over het komende Hospice Informatie Centrum op het Europaplein (in een deel van de oude Natuurwinkel tegenover Albert Heijn). Uit de eerste gesprekken met de verhuurder hadden wij begrepen dat wij in september/oktober dit pand konden betrekken (gratis!). Een verbouwing was echter nog noodzakelijk en pas daarna kunnen wij er in. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat die verbouwing in november klaar is en dat het pand dan voor ons ‘open’ staat.
Wat informatiemateriaal betreft beschikken wij tegen die tijd over onze mond, over folders en brochures, over een promofilm en misschien een maquette. Thomas Vormgeving helpt ons bij de aankleding van de etalage en de ‘winkel’ruimte. Ook is er een koffiezetapparaat. Maar als iemand nog spulletjes heeft voor een gezellig kinderhoekje… wij houden ons graag aanbevolen.
• De site van Hospice Wijchen wordt gemiddeld 9 keer per dag bezocht. Pieken zijn te zien op dagen wanneer er media-aandacht is.
 
ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.