Menu

Nieuwsbrief Juli 2013

Hospice Wijchen 12 Juli 2013

Deze keer o.a.:

  • Stand van zaken fondswerving
  • Bijzondere acties
  • Toezeggingen in natura
  • Bijeenkomst KBO
  • Stemmen doe je zó
  • Stand van zaken bouwcommissie
 

Website

www.hospicewijchen.nl

 

Blijf op de hoogte:

Friend on Facebook Facebook
Follow on Twitter Twitter
Hospice Wijchen

De tweede nieuwsbrief…

Beste <<First Name>>,

Bij deze vind je op jouw digitale deurmat de tweede nieuwsbrief over het Hospice Wijchen. Ga er gerust even voor zitten om deze brief te lezen, want de afgelopen dikke maand is er veel gebeurd en tenminste net zoveel werk verzet. Daar willen wij je graag over informeren, zodat je niet angstvallig elke dag de Gelderlander hoeft door te bladeren en elke week de Wegwijs hoeft uit te pluizen om op de hoogte te blijven. Dat bladeren en pluizen valt in deze periode van het jaar, waarin zon & regen, warme & koude dagen elkaar sneller afwisselen dan een schoolkluis geopend kan worden, immers niet mee. Vandaar deze nieuwsbrief. Voor jouw gemak én voor ons gemak. 
Via dit kanaal zijn wij er immers van verzekerd dat tijdens de ‘bouw’ van het Hospice ieder, die haar of zijn steentje bijdraagt, goed geïnformeerd is en deze informatie dus ook zonder ruis en haperingen kan doorspelen aan familieleden, vrienden en kennissen. 
Naast de functie van inlichting heeft de nieuwsbrief nog een bijkomende waarde. Wij merken dat het draagvlak voor het Hospice in de Wijchense gemeenschap bijzonder groot is. Dat is een prettige ervaring en steunt ons enorm in onze pogingen en in onze contacten. Graag willen wij dit draagvlak zo houden en – genoeg lijkt nooit genoeg! – zelfs vergroten. De nieuwsbrief kan daaraan bijdragen.

Ton van Dillen

Bestuur, commissies en ambassadeurs

In de Wegwijs van 1 mei jl. hadden wij een advertentie geplaatst, waarin wij kandidaten vroegen voor de functies van secretaris bestuur, secretaris commissie PR & Fondswerving en administrateur commissie PR & Fondswerving. Peter Gatzen had deze advertentie bovendien op de site van het Hospice (www.hospicewijchen.nl) gezet. Deze dubbele campagne was niet tevergeefs en de functies zijn – goed maar ook gelukkig! – intussen ingevuld. Katja Jamin wordt per september secretaris van het bestuur. Christel van Dijck is secretaris van de commissie en Clementine Meurs administrateur. En dan hebben wij nog niet iedereen genoemd. Ook Cees van Wees en Jolette Slagter hebben hun kennis en diensten voor de commissie beschikbaar gesteld. Wij kunnen hen niet genoeg bedanken, doen dat dan ook niet maar zijn hartstikke blij met hen!
 
In de eerste nieuwsbrief noemden wij de namen van onze ambassadeurs. Tijdens de afgelopen maand zijn daar nog bij gekomen: Riet van Gils (namens de Protestantse Gemeente Wijchen, Leur en Batenburg), Ber van Haren, Rien Boschman, Geert Berben, Gregor Janzing en Lou Sneeboer. Heel fijn, dat ook zij hun tijd en energie aan het Hospice willen geven.
 
Onze coördinatoren, Minie Haas en Ineke de Jong, hebben samen met Toos van Peursem op 2 juli jl. een bijeenkomst georganiseerd met ongeveer 20 mensen die zich de afgelopen maanden hebben gemeld om in het Hospice als vrijwilliger te werken. Het was een prima avond met belangstellenden voor tuinman tot handen aan bed, van tuinontwerp tot catering. Zo’n 10 mensen waren verhinderd; zij staan op de lijst voor de volgende ‘ronde’. Ook waren er veel goede ideeën, waaronder: “Iemand gaat bij Derks Sport informeren voor donatie, zij heeft daar connecties.”

Stand van zaken fondswerving, certificaten en donateurs

In twee afzonderlijke bijeenkomsten is de groep ambassadeurs geïnformeerd over het 4-stappenplan bij het verwerven van de nodige financiën voor het Hospice: de landelijke vermogensfondsen, de vermogende Wijchenaren, het Wijchense bedrijfsleven en tenslotte de Wijchense gemeenschap in z’n totaliteit. Tot september a.s. willen wij de eerste drie stappen zetten en vanaf september de laatste.
 
De vorige nieuwsbrief was nog niet de deur uit, toen wij tijdens een raadsvergadering in het kasteel een unanieme beslissing van de gemeenteraad én B&W hoorden.
 
Tijdens de genoemde bijeenkomsten in respectievelijk de vergaderzaal van Berko en bij Zaal Verploegen hebben de ambassadeurs zich bereid verklaard een aantal hen goed bekende Wijchenaren te benaderen, die als vermogend bekend staan. Zo’n 150-tal van deze mensen wordt momenteel gevraagd om ten behoeve van het Hospice een certificaat van € 5.000 te kopen. Ook wordt er al actie ondernomen richting de Wijchense bedrijven. En het eerste resultaat? Reeds € 65.000 is ‘binnen’! Wij kunnen aan een barometer gaan denken om de stand bij te houden.
 
De financiële aanvragen bij een aantal landelijke vermogensfondsen liggen wel klaar, maar zijn nog niet verstuurd. De reden hiervoor is dat onze juridische deskundigen van oordeel waren dat de statuten van de VPTZ een aanpassing behoefden om het werken met en in het Hospice mogelijk te maken. In de eerste week van juli heeft de notaris zijn werk gedaan en dus kunnen de brieven nu de deur uit.
Ook de eerste ‘Vriend van het Hospice’ heeft zich al aangemeld. Op 11 mei jl. gaven Antoine en zijn vrouw Anne-Marie S. aan de penningmeester van VPTZ Wijchen een machtiging voor een maandelijks bedrag ten behoeve van het Hospice. Zonder meer een reden voor ‘n feestje en voor koffie met oma’s appelgebak. Wij hebben het echter bescheiden gehouden en ons beperkt tot een glas zelfgekochte en –aangelengde limonade! 
 

Bijzondere acties

Wie de laatste maanden de rouwadvertenties heeft gelezen, moet het zijn opgevallen dat diverse keren in plaats van bloemen om een gift voor het Hospice wordt gevraagd. De bloemisten zullen er niet zo blij mee zijn – bij andere gelegenheden zullen we beslist royaal aan hen denken! – maar wij zijn er erg gelukkig mee. Graag noemen wij de giften bij het overlijden van Wim Reijnen, Jo Peters, Cobie Kersten, Wim Lepoutre en Bert Bruins. 


 

Ria Lepoutre-Borgers had in het gebedsboekje bij het afscheid van Wim haar overweging voor deze gift als volgt omschreven: “(…) Wim heeft zijn laatste dagen in de rust en vertrouwdheid van zijn eigen huis en te midden van zijn dierbaren kunnen doorbrengen. Ik ervaar dit als een enorm voorrecht en ik ben me ervan bewust dat dit voor velen zeker geen vanzelfsprekendheid is. Dit bracht me op het idee om het op te richten Hospice Wijchen te steunen, zodat ook anderen in de eindfase van het leven vanuit een huiselijke omgeving worden omringd door zorg en warmte. Indien ook u dit doel wilt steunen, treft u achter in de kerk collectebussen aan. Heel hartelijk bedankt!”
 
Overigens, de betreffende collectebussen hebben wij voor een prikje tweedehands kunnen kopen van de stichting Afrika Kids te Leiden. Alleen het ophalen leek even een probleem, maar Jan de Jong uit Wijchen had toevallig toch een vergadering in Den Haag in de koffiepauze van dat overleg snelde hij als een volleerd expreskoerier naar het Centraal Station om daar de bussen over te nemen en vervolgens in Wijchen af te leveren.
 
Een van de vrijwilligsters van VPTZ Wijchen was onlangs 40 jaar getrouwd. Niemand had dit kunnen denken, want Ricy oogt alsof zij Sara nog moet zien. Maar wij geloven haar op hun woord. Dus: van harte proficiat. Bruid & Bruidegom hadden hun gasten uitgenodigd om aan een paar goede doelen te denken. Resultaat: het Hospice kreeg van hen € 300.
 
Op zondag 9 juni jl. vond in Hernen de jaarlijkse Stratenmarkt plaats. Onder het motto ‘Bekijk de aarde eens van boven en bouw mee aan Hospice Wijchen’ had Ton Rutten van Rutten Hoogteservice BV vlakbij De Mijlpaal een hoogwerker neergezet. Bezoekers aan de markt konden tegen een kleine vergoeding vanaf een hoogte van 32 meter helemaal tot Oss, Ewijk en Nijmegen kijken. Van Hernen zelf en van Wijchen was niet zoveel te zien door alle bomen in dit stukje Land van Maas en Waal maar je kon aan den lijve wel voelen dat het daarboven in de lucht een stuk kouder is. De opbrengst van deze actie was  € 548,30.
 
Naar aanleiding van de genoemde Stratenmarkt hebben wij voor presentatiedoeleinden een aantal ‘Hospice’-shirtjes laten drukken en tevens een banner. Ook zijn er enkele tekeningen van het Hospice op groot formaat geprint. De T-shirtjes zullen ook door enkele 4-daagse wandelaars gedragen worden en de banner hopen we op de Dag van Wijchen boven de Kasteellaan te kunnen hangen.
 
De hoogtewerker van onderaf gezien

Toezeggingen in natura

Rob Jeurissen en Ton van Dillen hebben een gesprek gehad met Woningbouwvereniging Talis. Insteek was de steun die Talis bij de bouw van het Hospice zou kunnen bieden. Het werd een bijzonder prettig gesprek, ook al kregen onze mannen bij aanvang al te horen dat Talis geen financiële bijdrage zou geven, zelfs niet zou mogen geven. Wel is Talis bereid ons te helpen waar dat mogelijk is. Dit gebaar geldt met name voor twee aspecten waar Talis goed in is: de inzet van hun kennis en ervaring op bouwgebied (deze aanbieding hebben we de volgende dag direct doorgegeven aan onze Bouwpastoor Paul Kokke) en de connectie met Voetbalclub NEC. Bij dit laatste wordt gedacht aan bijvoorbeeld een mooie benefietpartij ten bate van het Hospice tussen de profs van de Nijmegen Eendracht Combinatie (NEC) en een combiteam van de drie ‘Wijchense’ voetbalverenigingen. Deze mogelijkheid hebben wij aan Lex Coenen, voorzitter van SC Woezik doorgespeeld. Hij weet dit aanbod als geen ander te tackelen.
 
Stichting Tuinmarkt Hernen heeft aangeboden een deel van de opbrengst van de Tuinmarkt 2013 te schenken aan het Hospice. Daarbij wordt gedacht om met die opbrengst de tuintjes rond het Hospice fraai aan te leggen. Een fleurig idee. Dus stuur volgend jaar alsjeblieft al jullie familieleden, vrienden, kennissen en buren die maar een béétje van ‘n flox, dahlia, salvia, metasequoia of corylus contorta houden naar de Tuinmarkt in Hernen. Immers, hoe meer bezoekers, des te mooier worden onze tuintjes!
 
En nu we het toch over groei & bloei hebben…. De Rabobank Rijk van Nijmegen schenkt na de verbouwing de grote plantenbakken bij hun kantoor aan het Keizer Karelplein aan het Hospice. 
 

Stemmen doe je zó

Eind van het jaar reikt staatssecretaris Martin van Rijn van VWS prijzen van 5000 euro uit aan een aantal vrijwilligersorganisaties. Uiteraard hebben wij – na een tip van een oplettende Wijchenaar uit de Aalsburg – het Hospice Wijchen ook voorgedragen. Maar het gaat om de hoeveelheid stemmen die een project krijgt. Zie www.vrijwilligerswerk.nl. Dan de rubriek ‘Meer dan handen vrijwilligersprijs’ en vervolgens ‘Overzicht inschrijvingen’. Daar kun je dan stemmen. Vanaf een mailadres kan dat slechts één keer. Vaker stemmen vanaf hetzelfde adres heeft dus geen zin. Vaker stemmen vanaf verschillende mailadressen mag natuurlijk wel. Op dit moment hebben al 730 mensen dit gedaan maar … we staan nog niet bovenaan. Dus…. mensen, stem alsjeblieft! Ook familieleden, vrienden, kennissen en buren, die niet van floxen, dahlia’s, petunia’s of araucaria araucana’s houden, worden van harte en vanzelfsprekend uitgenodigd!
 

Bijeenkomst KBO

Op 11 juni jl. organiseerde het bestuur van KBO Wijchen in ‘t Kompas een bijeenkomst voor alle leden en voor alle belangstellende ouderen over de komst van het Hospice. De achtergrond van dit initiatief is dat het bestuur van de KBO zelf enthousiast is over die komst en dat het hoopt zijn leden even begeesterd te kunnen maken. Aan de plusminus 60 aanwezigen vertelde Rob Jeurissen over de stand van zaken en over het traject dat nog gevolgd moet worden vóór het Hospice er daadwerkelijk staat. Regelmatig werd hij tijdens zijn inleiding onderbroken door de betrokken mensen in de zaal, die allemaal wel een brandende vraag hadden. Kortom, het werd een boeiende bijeenkomst voor zowel de KBO als voor de initiatiefnemers van het Hospice.
In vervolg op deze bijeenkomst organiseert de KBO binnenkort een belactie om leden aan te sporen Vriend van het Hospice te worden.
 

Stand van zaken bouwcommissie

Terwijl in deze periode veel aandacht – en terecht – uitgaat naar het verwerven van de nodige financiën, zit toch ook de bouwcommissie allerminst stil. Bouwpastoor Paul Kokke houdt de wind in de zeilen en ligt op schema. Met de, ondertussen bekende, tekening van bureau Ariëns in de hand zijn hij en de gemeentelijke welstandscommissie eruit: een mooi, degelijk en vooral ook duurzaam gebouw. Nu is het tijd om aan de binnenkant te denken. Op verzoek van Paul komt daarom binnen afzienbare tijd de commissie organisatie met het wensenlijstje bijeen, zodat ook hier duidelijkheid over ontstaat.
 

Wat verder in het vat zit

Zaterdag 12 oktober is de internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Enkele mensen zijn bezig om op die dag op de Markt in Wijchen een actie te houden, waarin zij voor deze zorg aandacht vragen bij de passanten. Tevens denken zij erover om iets ludieks te doen wat geld voor het Hospice opbrengt. Wordt het een Rad van Avontuur? Via de volgende nieuwsbrief hopen we u verder te informeren.
 
Het zal u zijn opgevallen dat in het centrum van Wijchen een aantal etalages leeg staat. Met velen vindt Peter Gatzen dat maar niks: geen gezicht! Dat bracht hem op het idee om contact op te nemen met de eigenaars van deze panden. Zijn vraag aan hen was:”Kunnen we niet zo’n etalage tijdelijk ter beschikking krijgen om het winkelend publiek te informeren over het Hospice?” Als antwoord kreeg hij te horen: Ja. Het kan.
Nu is het uiteraard de vraag: “Hoe gaan we dat doen? En: met wie?” Ideeën? Laat het ons weten! En… Kunnen we, bijvoorbeeld op koopavonden, in zo’n winkel iets organiseren waarbij belangstellenden informatie kunnen krijgen en zich kunnen melden als Vriend van het Hospice? Ideeën? We staan er open voor.
 
Al 5 jaar lang wordt, wanneer de dagen weer heel kort worden, in Wijchen een Ondernemersgala gehouden; een belangrijke bijeenkomst én festijn voor ondernemers. Op zo’n avond wordt bijvoorbeeld ook de ‘Ondernemer van het jaar’ gekozen en elk jaar wordt een goed doel aangewezen, dat door de opbrengst van de avond wordt gesteund. Dit najaar is er geen gala maar een ‘event’: Het Ondernemersevent 2013. De organisatoren van dit feest hebben het Hospice als goed doel gekozen.
 
Zondag 18 augustus a.s. wordt in de Kasteeltuin de Curiosafair gehouden. De organisatoren hebben besloten dat van elk verkocht toegangsbewijs 50 cent naar het Hospice gaat. Een goede reden om op die dag eens door de Kasteeltuin te lopen, samen met alle familieleden, vrienden, kennissen en buren die curiosa prachtig vinden of er met een grote boog omheen lopen!
 
Dat fotograaf Henk van Kooten een geheel eigen kijk op fotografie, mensen en de wereld heeft, zal iedereen wel weten. Dat hij in binnen- en buitenland flink aan de weg timmert, weet ook iedereen. Dus wat kunnen wij u in deze brief dan nog aan verder nieuws over hem vertellen? 
Wel, Henk heeft wéér een idee: in 24 uur tijd wil hij 15000 ‘Wijchenaren’ op de foto zetten. Een record. Voor hem een uitdaging maar ook een opgave. En wat wil hij nog meer? Hij wil dat elke gefotografeerde hem daarvoor een bepaald bedrag geeft. Niet voor zichzelf maar voor het Hospice Wijchen. Op dit moment zijn Henk, Kay Poelen en Marlijne de Groot druk in de weer met de voorbereiding van dit event. Zij zitten als het ware in de donkere kamer… wij zijn benieuwd wat er uit hun handen komt!
 

Aantal bezoekers website groeit…

Steeds meer mensen weten www.hospicewijchen.nl te vinden. Het aantal bezoekers per dag:

Alle lezers – of u nou thuis blijft, op de fiets of in de auto stapt dan vanuit hoge hoogte de aarde gaat bekijken – … wensen wij een geweldige vakantietijd.
Kay, Peter, Anne en Ton

 
ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.