Welkom

Vrienden van Hospice Wijchen

De Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen zet zich in om donaties en giften in te zamelen voor Hospice Wijchen. Het hospice draait gedeeltelijk op subsidie van de overheid. Naast deze subsidie is het hospice financieel afhankelijk van vergoedingen door zorgverzekeraars, eigen bijdragen, donaties, giften, legaten en sponsoring.
En niet te vergeten: de inzet van onze vele vrijwilligers! Zonder hen zou Hospice Wijchen niet mogelijk zijn.

Flyer Vrienden Hospice Wijchen

Vrienden van Hospice

FonVriendenLogos Bartray (voorzitter), Richard Binnendijk (penningmeester), Geer Verbiezen, Mart de Bruijn.

Uw steun is belangrijk
Uw financiële bijdrage is van harte welkom en nodig om het hospice blijvend in stand te kunnen houden. U kunt VPTZ Wijchen financieel ondersteunen door een eenmalige gift over te maken op rekening  NL81RABO0130300152 of door donateur te worden van Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen. Deze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u een gift aan de stichting kunt aftrekken van de belasting. Zie voor meer informatie onder tabblad schenkingen en www.belastingdienst.nl/giften/.

ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.