• Home
  • Jaarrekening / Jaarverslag

Jaarrekening / Jaarverslag Vrienden

De Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen spannen zich in om extra geld in te zamelen, zodat de exploitatie van het Hospice Wijchen gedekt is en de kwaliteit van het werk in het Hospice en bij het thuiswaken op een hoog niveau blijft. Met de publicatie van onze jaarrekening en ons jaarverslag willen wij volledig transparant verantwoorden hoe wij met het ingezamelde geld omgaan.

De bestuursleden zijn ook vrijwilligers uit de Wijchense samenleving en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden (behoudens gemaakte onkosten). De financiƫle middelen van de Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen zijn bestemd om ook op de lange termijn de exploitatie van ons hospice te garanderen.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting zijn volgens de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de belasting.

Hieronder kun je de recente jaarrekeningen en jaarverslagen van de Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen downloaden.

 

2021 Jaarrekening
2021 Bestuursverslag
2020 Jaarrekening
2020 Bestuursverslag
2019 Jaarverslag
2019 Jaarrekening

 

anbilogo      ANBI Status

De Stichting Vrienden van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Wijchen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd onder RSIN 853140601. 

Dit betekent dat je een gift aan de stichting kunt aftrekken van de belasting. En waarom zou dat niet een gift zijn aan een lokaal goed doel.