alt

De dag voor kerst brengt ons een mooi gebaar. Voor het hospice ontvingen wij een waakmand. 

Lees meer...

Met dank aan Teun en Buitengewoon hebben we prachtige Gelderse natuurfoto’s voor ons hospice gekregen.
Deze foto’s zijn voor onze gasten een heel bijzonder venster naar buiten.

Lees meer...

Op 21 oktober werd door Hospice Wijchen een koppelbed in ontvangst genomen uit handen van team running Nijmegen. Team Running Nijmegen heeft in 2019 deelgenomen aan het jaarlijks evenement van Roparun om daarmee geld in te zamelen voor goede doelen.

Lees meer...

Op dinsdag 4 juni kregen Rob, Jolette en Tjitske een cheque overhandigd door Martin Visser (directeur Bedrijven) en Piet Philipsen (ledenraad) van Rabobank Rijk van Nijmegen. Het was nog even een verrassing welk bedrag er op zou staan.

Lees meer...

Hierbij publiceren wij ons jaarverslag en de jaarrekening over 2018. We kijken terug op een jaar waarin we voor velen iets hebben kunnen betekenen in de laatste dagen van hun leven.

Lees meer...

in 2020 bestaat Hospice Wijchen 5 jaar en Thuiswaken Wijchen 30 jaar. Ter gelegenheid hiervan organiseren wij een aantal activiteiten om de Wijchense bevolking te betrekken bij Hospice en Thuiswaken Wijchen. Hiervoor hebben wij financiele steun gevraagd aan de Rabobank Clubkas. Bent u lid van de Rabobank? Van 14 t/m 29 mei kunt u op ons stemmen! #RCC2019

Lees meer...

Zaterdag 16 maart vond in De Schakel de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst plaats. Dan herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar die in het Hospice verbleven of waar onze Thuiswakers zich voor hebben ingezet. Dat doen we samen met de familieleden, vrijwilligers, medewerkers en enkele verpleegkundigen.

Lees meer...

Wat begon als een fanatieke schilderwedstrijd in de tent van ’t Witte Paard eindige met een spontane veiling en prachtige gift voor ons Hospice.

Lees meer...

We denken dat mensen niet weten dat we ook thuis waken.

Lees meer...

Op zaterdag 23 februari overhandigden drie dappere mannen een prachtige cheque aan directeur Tjitske Huender van Hospice en Thuiswaken Wijchen. Maar liefst € 4.350,- haalden John Cornelissen, John van Thiel en Wiel Gerrits op aan sponsorgeld.

Lees meer...

Tijdens dialoogbijeenkomsten spraken verpleegkundigen en vrijwilligers met elkaar. Over samenwerking in hospices, zorginstellingen en bij mensen thuis. En de waarde daarvan voor de cliënt én de mantelzorger. Over het luisteren en het bieden van aandacht.

Lees meer...

December 2016

 Het Hospice heeft een prachtige cheque van maar liefst € 10.500,- in ontvangst mogen nemen van de Tafelronde Wijchen.

Lees meer...

024-6414905 info@hospicewijchen.nl Rekeningnummer NL81 RABO 0130 3001 52 tnv. Vrienden van VPTZ Wijchen